Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

Știi care sunt OBLIGAŢIILE administratorilor unităților de turism?

Administratorii structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare trebuie să asigure următoarele cerinţe:

Funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementărilor tehnice şi la parametrii stabiliţi în proiecte tehnice.

Instruirea personalului angajat în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile.

Menţinerea în permanenţă a practicabilităţii căilor de evacuare a persoanelor şi se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare pentru lenjerie, cărucioare pentru curăţat, măsuţe mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri.

Uşile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate şi au corespondenţă cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător şi păstrate închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.

Se recomandă ca persoanele cu dizabilităţi, afecţiuni locomotorii sau altele asemenea, să fie cazate la nivelurile inferioare ale clădirilor, în vederea asigurării evacuării rapide şi în securitate a acestora.

La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind posibilităţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie să se acţioneze în astfel de situaţii.

Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc şi se afişează conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Se interzice folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau altor întrebuinţări, precum spălătorii, ateliere, magazii, afumătorii şi altele asemenea.

Se asigură înlăturarea depunerilor de praf, scame şi alte materiale combustibile din canalele de ventilaţie şi puţurile ascensoarelor.

Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curăţenie.

Este obligatorie asigurarea permanentă a funcţionării iluminatului de siguranţă.

La construcţiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmăreşte permanent funcţionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezervă.

În oficii, cafetierele, fiarele de călcat şi alte aparate electrice similare se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost utilizate.

Sunt obligatorii verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.

În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea următoarelor reguli:
a) se interzic fumatul în dormitoare şi utilizarea focului deschis în apropierea structurii turistice;
b) focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fără vânt, la distanţă de siguranţă faţă de construcţii şi cu asigurarea supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apă;
c) mijloacele de iluminat cu flacără, precum felinare, lumânări, se utilizează în condiţii de siguranţă, fiind stinse după folosire;
d) se interzice funcţionarea fără supraveghere a mijloacelor de încălzire locală şi a celor de preparat şi încălzit hrana;
e) se asigură rezervă de apă pentru incendiu şi condiţii de utilizare eficientă în caz de necesitate;
f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de bucătărie sau de încălzire;
g) se recomandă ca numărul maxim de persoane cazate să nu depăşească numărul de locuri din camerele de cazare;
h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încălzire sau prepararea hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spaţiile accesibile publicului şi în camerele de cazare;
i) personalul structurii de primire turistice urmăreşte respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

opel


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *