Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

31 martie – termenul de plată a impozitelor și taxelor locale

  1. Municipiul Miercurea Ciuc aduce la cunoştiinţa contribuabililor, că termenul de plată pentru prima rată a taxelor şi impozitelor este 31 martie, şi tot până la această dată se acordă persoanelor fizice care achită integral impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport pe întreg anul 2016, bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie.

Pentru plata cu anticipaţie de către persoanele juridice a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 2016, până la 31 martie inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

  1. În cazul în care persoanele fizice și juridice care figurează cu restanțe constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local a municipiului Miercurea Ciuc, pot solicita conform HCL nr. 236/2015, anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante, cu condiția ca obligaţiile fiscale principale şi cota de 26,7% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de 31 martie 2016.
  1. La persoanele fizice impozitul pe clădiri pentru anul 2016 se modifică în cazul acestor persoane, care deţin clădiri nerezidenţiale.

Dorim să precizăm că, persoanele care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinație mixtă (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, spații de cazare a turiştilor, cabinete medicale, saloane de înfrumusețare, săli de sport private, etc) au obligaţia de a depune declaraţii de impunere până la 31 martie 2016 la Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Serviciul Impozite, Taxe și alte Venituri.

În vederea depunerii declaraţiilor menţionate mai sus, proprietarii persoane fizice ale căror clădiri nerezidenţiale sunt achiziţionate sau construite anterior datei de 31 decembrie 2010 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2016), vor trebui să le reevalueze, deoarece în caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% la valoarea de impozitare a clădirii. Dacă sunt reevaluate, achiziționate sau construite în intervalul de 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota de impozitare la nivelul municipiului Miercurea Ciuc este de 0,5% aplicată la valoarea clădirii rezultată din raportul de evaluare. Raportul se întocmește de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referință. Rapoartele de evaluare trebuie să conțină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor gestionată de ANEVAR.

În mod similar se procedează și în cazul clădirilor cu destinație mixtă, în cazul cărora impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

  1. Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Municipiul Miercurea Ciuc

Serviciul Impozite, taxe şi alte venituri
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.