Agenția pentru Protecția Mediului Harghita face angajări

0

Articol disponibil în: Magyar Română

APM Harghita organizează concurs de recrutare în data de 04.04.2016, ora 10, proba scrisă, şi în data de 06.04.2016 ora 10, interviul, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante după cum urmează:

         –1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare
        –1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane.

            Probele stabilite pentru concurs:

        -selecţia dosarelor ,

        -proba scrisă

        -interviul

     Condiţiile de desfăşurare:

        Concursul se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Márton Áron Nr. 43 în data  de 04.04.2016, ora 10, proba scrisă, şi în data de 06.04.2016 ora 10, interviul.         Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei până în data de 23 martie 2016, care vor conţine în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere;
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. cazierul judiciar
  6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Condiţii generale de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare:

             Condiţii specifice de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare:

             – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul de licenţă: chimie ,inginerie chimică

             -9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

            -cunoştinţe de utilizare a calculatorului ;

             -abilităţi în munca de echipă;

             -abilităţi în comunicare;

            Condiţii specifice de participare pentru funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane.

             -studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

             -9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

             -cunoştinţe de utilizare a calculatorului ;

             -abilităţi în munca de echipă;

             -abilităţi în comunicare;

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 0266371313.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy