Anunț licitație – Municipiul Gheorgheni

0

Articol disponibil în: Română

ANUNȚ

Serviciul Financiar ITL al Municipiului Gheorgheni aduce la cunoştinţa publicului că, în ziua de 15  decembrie 2015, orele 10,  în localitatea Gheorgheni str. Băii  nr. 7 se vinde prin licitaţie publică  proprietatea debitorului SC BUCIN SA cu domiciliul fiscal în Gheorgheni, str. Garii, nr. 4, CUI 529991, în cadrul dosarului de executare silită  nr. 1/2010:

 

Nr. crt Suprafaţa clădirii în mp.- Compusă din Destinaţie Situat în Gheorgheni, str. …. / nr… Preţ de pornire (nu se aplică TVA*)
1 932 parter si 76 etaj Hală indiustrială , birouri, vestiare şi teren aferent Atelier electrometal Str. Gării, nr. 4 227.000 lei

       Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data  stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să depună la Serviciul Financiar al Municipiului Gheorgheni din str. Băii  nr. 7, până în ziua precedentă termenului de vânzare prin licitaţie: oferte de cumpărare; dovada plăţii la caseria Municipiului Gheorgheni, sau în contul acestuia deschis la Trezorerie Gheorgheni a taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, împreună cu actele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0374465577 sau 0266.364494, int. 2.

ANUNȚ

Serviciul Financiar ITL al Municipiului Gheorgheni aduce la cunoştinţa publicului, că în ziua de 15  decembrie2015, orele 10  în localitatea Gheorgheni str. Băii  nr. 7 se  vinde prin licitaţie publică  proprietatea debitoruluiFundaţia Stichting Een Helpende Hand Aan Roemenie din Olanda, în cadrul dosarului de executare silită  nr. 120/2009

Nr. crt Suprafaţa clădirii în mp.- Compusă din Destinaţie Situat în Gheorgheni, str. …. / nr… Preţ de pornire (nu se aplică TVA*)
1 327 Clădire cu mai multe încăperi,S+P Casă de locuit dezafectată Marton Aron nr. 5 219.000 lei

       Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data  stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să depună la Serviciul Financiar al Municipiului Gheorgheni din str. Băii  nr. 7, până în ziua precedentă termenului de vânzare prin licitaţie: oferte de cumpărare; dovada plăţii la caseria Municipiului Gheorgheni, sau în contul acestuia deschis la Trezorerie Gheorgheni a taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, împreună cu actele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat.

     Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la sediul nostru sau prin telefon: numărul 0374465577 sau 0266.364494, int. 2.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy