Comunicat de presă – Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Consecvent principiilor de promovare și apărare prin toate mijloacele legale a identității naționale, a drepturilor și libertăților cetățenești ale românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, în condițiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută; având în vedere faptul că, de-a lungul timpului, o serie întreagă de comunități locale românești nu au beneficiat de reprezentare în consiliile locale, precum și situații în care, deși existau șanse teoretice ca primarul din unele localități etnic mixte să aparțină unor partide românești, această oportunitate nu s-a realizat datorită divizării voturilor electorilor români, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș—în calitate de principal reprezentant al comunităților românești, în sfera civică, a adresat invitația—președinților filialelor partidelor politice din județul Covasna — de a participa la o întîlnire, în care să fie formulate, pe baza datelor statistice referitoare la structura etnică a populației, soluții care să conducă la înlăturarea acestor neajunsuri și îmbunătățirea reprezentării populației românești, în administrația publică locală.

În acest scop, sâmbătă, 05 martie 2016, ora 11, la Centrul Ecleziastic de Documentare ‘Mitropolit Nicolae Colan’ din Sf. Gheorghe a avut loc întâlnirea conducerii FCRCHM cu reprezentanții filialelor partidelor politice din județul Covasna, prilej cu care s-au discutat aspecte referitoare la participarea populației românești din județul Covasna la alegerile locale, din iunie a.c.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată structura etnică a populației județului Covasna, pe localități, la recensământul din 2011 și principalele concluzii rezultate în urma alegerilor locale din septembrie 2014, concluzii din care am reținut următoarele aspecte:

— În județul Covasna există trei localități în care românii, împreună cu romii vorbitori de limbă română, sunt majoritari și nu au primar român: Vâlcele (3834, din totalul populației comunei de 4475); Belin (1697, din totalul populației comunei de 2859); Zagon (2640, din totalul populației comunei de 5282)

— În alte două localități, cu un număr important de români, la nivelul consiliului local nu există viceprimar român: Covasna (3153 români), Belin (1697 români și romi vorbitori de limbă română)

— Există șase localități cu un număr important de români care nu au niciun consilier român: Tg. Secuiesc (1293 români), Brăduț (962 români și romi vorbitori de limbă română), Bățani (601 români și romi vorbitori de limbă română), Ozun (514), Baraolt (246), Ojdula (210)

— Alte două localități, cu un numr important de români, au un număr mic de consilieri români: Brețcu (813 români)—1 consilier; Zăbala (886 români)-2 consilieri

În urma dezbaterilor, de comun acord, au reieșit următoarele concluzii:

1. Participanții la întâlnire, conducerile filialelor județene ale tuturor partidelor politice românești, au apreciat în unanimitate faptul că este binevenită organizarea acestei întâlniri, având în vedere învățămintele rezultate din experiența ultimilor 26 de ani, anume că în zonă maghiarii au votat și votează etnic, ceea ce a marcat negativ comunitățile românești

2. Au fost evidențiate erorile strategice și dezbinarea care au existat în majoritatea comunitățile românești din județ, ceea ce a făcut ca românii de aici să nu fie reprezentați corespunzător în toate consiliile locale

3. S-a cerut partidelor românești să lase deoparte disputele politice sterile care îndepărtează comunitatea de așa-zișii ei reprezentanți (cu excepția celor care își fac datoria)

4. Participanții au apreciat faptul că interesul major este acela ca, la alegerile locale din luna iunie a.c., partidele să aducă în spațiul public consilieri care să promoveze atitudini și măsuri care să servească interesele reale ale locuitorilor, să atragă și comunitatea maghiară, care să fie convinsă de promovarea interesului comun, de a pune umărul la împlinirea unui deziderat realist și contemporan

5. S-au identificat modalități concrete și participative pentru colaborare în alegerile locale, trecând peste doctrinele și programele politice, cuvântul de ordine urmând să fie ‘unitatea națională’

6. Revine partidelor politice răspunderea ca, sub egida FCRCHM și în colaborare cu celelalte entități românești, să propună candidați credibili, respectați de comunitatea din care fac parte, pentru a crește procentul de reprezentare în acele localități etnic mixte unde sunt dificultăți și românii sunt discriminați.

7. FCRCHM solicită partidelor politice românești să abordeze acele aspecte specifice județelor Covasna și Harghita, astfel încât să fie propuși acei candidați care sunt cunoscuți și acceptați de populația românească, care se bucură de autoritate, profesionalism și angajare conștientă de implicare în demnitățile publice pentru care candidează

În concluzie, s-a apreciat că întâlnirea a fost utilă; partidele politice au agreat obiectivele propuse de FCRCHM și au afirmat că vor promova în fața alegătorilor obiectivul unității comunității românești în acțiunile comune.

S-a convenit ca următoarea întâlnire, în care se vor discuta propunerile concrete de candidați, să aibă loc sâmbătă, 19 martie a.c.

Biroul de presă al FCRCHM

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy