Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc dezbate mâine 21 de proiecte în şedinţa ordinară

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc este convocat în şedinţa ordinară pe data de 31 ianuarie 2019 orele 12,00 în sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

 

 

Nr.

crt.

Ordinea de zi Responsabil proiect
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2018 şi al şedinţelor extraordinare din data de 14,19,27 decembrie 2018 Szőke

Emőke

2. Întrebări şi interpelări;
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie.)

Salamon

Ildikó

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi recalculării chiriei contractelor având ca obiect locuinţele construite de către ANL.

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie.)

Salamon

Ildikó

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare, cu modificările şi completările ulterioare

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie.)

 

Salamon

Ildikó

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. Goscom S.A. cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie.)

 

Salamon

Ildikó

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie)

 

Salamon

Ildikó

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 1 mp aflat în patrimoniul municipiului Miercurea Ciuc, către S.C. Electrica S.A./SDEE Harghita

– inițiator viceprimar : Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie)

 

Salamon

Ildikó

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune, respectiv rezilierea Contractului de concesiune nr. 470/2015

– inițiator viceprimar : Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie)

 

Salamon Ildikó

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia:

„Pavilion în Parcul Central”.

– inițiator viceprimar Szőke Domokos

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

 

Kurkó

Enikő

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 378/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiţia: „Dezvoltarea infrastructurii de mobilitate nemotorizată și creșterea siguranței în zona Căii Ferate și str. Harghita din Municipiul Miercurea Ciuc””

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

Dósa Eszter
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 151/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Construire grădiniță cu program prelungit”, cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: viceprimar Szőke Domokos

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

Dósa Eszter
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor culturale ale Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2019

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

György Piroska
14. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile, a anunțului public, a cereri de finanțare, a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitățile culturale  non profit de interes local pe anul 2019

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

György Piroska
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile, a anuntului public, a cererii de finanțare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitatile sportive non profit de interes local pe anul 2019

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

György Piroska
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv – Sport Club Miercurea Ciuc pentru anul 2019

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

György Piroska
17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 307/2016, privind Regulamentul cinematografului municipiului Miercurea Ciuc în vedera acreditării activităţii de cinematografie

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

György Piroska
18. Proiect de hotărâre privind colaborarea cu Asociația Ucenicul Astronom, în organizarea evenimentului Gala Ucenicul Astronom, care va avea loc în data de 2 februarie 2019, în Miercurea Ciuc, în Cinematograful Csíki Mozi

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

Prigye Kinga
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de școlarizare pentru anul școlar 2019–2020 în Municipiul Miercurea Ciuc,formată din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

Bakó Mária
20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de reevaluare a imobilelor din patrimoniul municipiului Miercurea-Ciuc, întocmit de evaluatorul autorizat AI. Bálint László

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar :13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie)

Gyenge Áron
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcți

Bíró Edit Mária
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2018

– inițiator: viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcți

Bíró Edit Mária
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă agrement și sport, construire teren minifotbal acoperit, anexe, utilități, studiu topografic, studiu geotehnic din municipiul Miercurea Ciuc.

– inițiator: viceprimar Szőke Domokos

– vot minim necesar 10 (majoritatea consilierilor în funcție)

Albert SándorLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.