Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Cum ne putem proteja împotriva incendiilor provocate de utilizarea instalațiilor electrice

Toate instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamente electrice, indiferent de tip şi destinaţie, trebuie proiectate, executate şi exploatate cu respectarea normativelor, standardelor, normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor prescripţii tehnice în vigoare.
Lucrările la instalaţiile electrice (execuţie, verificare, reparare, conectare, etc.),se vor executa numai de către personal calificat şi autorizat.
Instalaţiile electrice trebuie protejate prin dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor datoraţi scurtcircuitelor sau suprascurtcircuitelor (dispozitivelor de protecţie, siguranţe fuzibile, întrerupătoare automate cu relee maximale de curent).
Toate echipamentele, utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăcuţe sau inscripţii care să conţină caracteristicile principale ale acestora şi schema de conexiuni.

Se interzice:
a. Folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi consumatoarelor de energie electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate;
b. Încărcarea instalaţiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, prize, etc.) peste sarcina admisă;
c. Suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, cu excepţia celor care sunt executate special pentru acest mod de legare;
d. Curăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc. a obiectelor de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau distribuţie;
e. Folosirea instalaţiilor elctrice neprotejate în raport de mediu (etanşe la praf, etanşe la umezeală, antiexplo-zive) ori cu defecte care afectează protecţia (etanşeitatea) acestora;
f. Utilizarea lămpilor mobile portative fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentarea prin cordoane improvizate ori uzate;
g. Folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajoare) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
h. Utilizarea consumatoarelor de energie electrică (radiatoare, reşouri, maşini de călcat, ciocane de lipit, etc.) fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de elementele combustibile;
i. Întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice în condiţii care prezintă pericol de incendiu, precum şi lăsarea sub tensiune a acestora, fără supraveghere, după terminarea programului de lucru;
j. Introducerea conductorilor electrici fără ştecher în priză;
k. Aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemne, etc.), precum şi necurăţarea acestora de depunerile de praf, scame şi alte materiale combustibile;
l. Lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice care sunt sub tensiune;
m. Lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi echipamentelor electrice, după terminarea folosirii sau a programului de lucru la acestea;
n. Neîntreruperea instalaţiei electrice de iluminat în spaţiile de depozitare după terminarea activităţii în acestea;
o. Folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o rezistenţă electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamentele respective.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.