Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita pe anul 2015

0

Articol disponibil în: Română

Astăzi, 14 decembrie a.c.,într-un cadru festiv, a avut loc Ședința de evaluare a activității desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita pe anul 2015.

Activitatea a avut loc în Sala mare de ședințe a Consiliului Județean Harghita și a fost onorată de prezenţa domnului colonel dr.ing. Ion PELIGRAD-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, a domnului Andrei JEAN-ADRIAN-prefectului județului Harghita şi a şefilor de structuri şi instituţii cu care inspectoratul are relaţii de cooperare şi colaborare.

De la începutul anului și până în prezent au fost executate un număr de 794 misiuni de asigurare a ordinii publice, 4.739 misiuni de menţinere a ordinii publice, 918 misiuni de pază și protecție și 853 de misiuni în cooperare.

Pe timpul desfășurării misiunilor încredințate, au fost constatate de către jandarmi un număr de 26 infracţiuni, cu 36 autori şi au fost aplicate 899 de sancţiuni contravenţionale, din care 473 au fost amenzi în valoare de 142.600 lei, iar pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat (cu poliţia), au fost constatate un număr de 93 infracţiuni, cu 107 de autori, care au făcut obiectul a 86 de dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale.

Domnul prefect Andrei Jean- Adrian a apreciat faptul că „rolul jandarmilor este unul extrem de important în relația cu cetățeanul, iar sentimentul de siguranță, menținerea echilibrului social sunt vitale.(…) De aceea vă îndemn, cum v-am îndemnat de fiecare dată, să răspundeți cu onoare în fața cetățeanului și să nu abdicați de la principiile care v-au consacrat. Sunteți o armă de frunte, de tradiție a internelor, care trebuie să confirme permanent, de aceea misiunea dumneavoastră nu este una deloc ușoară ci este una complexă. Apreciez operativitatea cu care răspundeți sarcinilor de serviciu și eficiența acțiunilor pe care le întreprindeți și vreau să vă felicit pentru integritatea de care dați dovadă în îndeplinirea misiunilor.”

             Domnul colonel dr.ing. Peligrad Ion a reiterat faptul că, „trebuie să rămânem centrați pe obiectivul principal al instituției, acela de creștere a gradului de siguranță a cetățeanului și asigurarea unui climat de siguranță și ordine publică, printr- o mai bună prezență în stradă, mai multă fermitate, pregătire profesională, cunoașterea și impunerea legii.”

 

 

Informații suplimentare

 

În anul 2015, întreaga activitate desfăşurată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita s-a concentrat pe îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru modernizarea instituţională, executarea cu profesionalism şi responsabilitate a misiunilor şi atribuţiilor specifice, pentru menţinerea standardelor înalte în ceea ce priveşte serviciul public prestat în slujba cetăţenilor şi a statului de drept, cu respectarea direcţiilor de acţiune şi a obiectivelor fundamentale stabilite prin următoarele documente programatice:

 • Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 – ,,O Românie puternică în Europa şi în lume’’;
 • Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică pentru perioada 2015-2020;
 • Planul Strategic Instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pe perioada 2014-2016;
 • Programul de Guvernare 2013-2016;
 • Planul de acţiuni al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita pentru anul 2015.

Inspectoratul şi-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea cu eficienţă a atribuţiilor şi sarcinilor ce i-au revenit potrivit competenţelor, pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Creşterea calităţii îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă publică cu rezultat în sporirea siguranţei cetăţenilor şi eficientizarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională la obiectivele din competenţă;
 • Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de criză;
 • Modernizarea instituţională şi implementarea mecanismelor de management pe principiile eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciului prestat;
 • Gestionarea corespunzătoare a resurselor umane, financiare şi logistice, prin prioritizarea acestora, în funcţie de obiectivele stabilite;
 • Orientarea pregătirii profesionale în concordanţă cu noile concepte implementate şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
 • Realizarea unui efort unitar între structura operativă şi structura de suport în scopul atingerii obiectivelor identificate la nivelul unităţii;
 • Consolidarea imaginii pozitive a unităţii, prin desfăşurarea de acţiuni care să vizeze contactul direct cu comunităţiile locale.

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, structurile subordonate inspectoratului au executat misiuni de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, misiunile desfăşurându-se atât prin dispozitive adoptate de către structurile proprii, cât şi în cooperare/colaborare cu alte instituţii ale statului.

Asigurarea ordinii publice

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a executat misiuni de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoţionale, religioase, de protest etc.

Aceste misiuni principale ale Jandarmeriei Române au constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului cât şi pentru cei de execuţie.

În perioada de referinţă au fost executate un număr de 794 misiuni de asigurare a ordinii publice faţă de 575 în anul 2014 (reprezentând o creştere cu 28 %), cu un efectiv de 4.873 jandarmi faţă de 6.196 în anul 2014 (reprezentând o scădere cu 21 %), atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Gradul de complexitate a acestora a fost variabil, de la misiuni cu participare redusă de public, până la misiuni de amploare, cu participare de până la 120.000 de persoane.

De menţionat, ca aspect pozitiv, faptul că în anul 2015 nu au fost constatate tulburări grave ale ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor care au impus prezenţa efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, lucru datorat realizării unor dispozitivele adaptate situaţiei concrete din teren, eficacităţii măsurilor dispuse, minimizării şi eliminării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, dar nu în ultimul rând datorită cooperării foarte bune cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne.

Cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii publice au fost:

 • 06 – 07 ianuarie: asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestaţiilor religioase de sărbătorire a Botezului Domnului şi a Sf. Ioan Botezătorul;
 • 15 februarie: asigurarea ordinii și liniștii publice pe timpul ceremonialului de întronizare a episcopului Covasnei și Harghitei, manifestație la care au participat personalități din Administrația Prezidențială, Guvern și Parlament;
 • 13 – 15 martie: asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestaţiilor de sărbătorire a „Zilei maghiarilor de pretutindeni” şi de comemorare a Revoluţiei maghiare din 1848;
 • 04 – 05 aprilie: asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi Paştelui de către cultul romano – catolic;
 • 11 – 12 aprilie : asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi Paştelui de către cultul ortodox;
 • 22 – 24 mai: asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi rusaliilor de către creştinii din cultul romano – catolic, la Şumuleu – Ciuc şi pe dealul Şumuleul Mic, manifestaţie la care au participat aproximativ 120.000 de persoane (la manifestări a fost prezent şi preşedintele Ungariei, domnul Janos Adler);
 • 26 iunie: asigurarea ordinii publice cu ocazia arborării drapelului național la sediul I.P.J. Harghita;
 • 04 iulie: asigurarea ordinii publice cu ocazia „Întâlnirii celor 1000 de fete secuiene”;
 • 19 – 20 iulie: asigurarea ordinii publice cu ocazia hramului Mânăstirii ,,Sf. Ilie’’ din Topliţa;
 • 14 – 15 august: asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi „Adormirii Maicii Domnului”;

Intervenţiile venite în sprijinul misiunilor proprii, dar şi la solicitare au constat în aplanarea unor conflicte de mici dimensiuni sau în soluţionarea unor apeluri primite prin Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112 și de salvare-evacuare. În perioada analizată a fost un număr de 76 astfel de intervenţii, în creștere faţă de anii anteriori (38 în anul 2013 și 28 în anul 2014).

 

Menținerea ordinii publice

Misiunile de menţinere a ordinii publice, s-au executat pe două direcţii principale de acţiune:

 • în zona staţiunilor montane Harghita-Băi, Borsec, Băile Tuşnad, Lacu Roşu, pe traseele turistice adiacente acestora şi în staţiunea balneoclimaterică Praid, prin dispozitive de menţinere a ordinii publice de către structurile specializate ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, în baza prevederilor Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
 • în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliţie-jandarmerie sau prin patrule de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine şi siguranţă publică.

    Una dintre soluţiile ţinerii sub control a infracţionalităţii a fost cea a transpunerii în practică a conceptului de Intelligence-Led Policing, concept folosit şi la nivel european şi care reprezintă o metodă de abordare preponderent proactivă şi mai puţin reactivă, cu rol în anticipare a evenimentelor, prevenire şi avertizare oportună şi timpurie asupra riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor potenţiale. Punerea în aplicare a acestui concept a urmărit ca dispozitivele de ordine publică să îşi desfăşoare activitatea în zone şi medii, identificate în urma analizelor operative, ca fiind cu potenţial sporit de criminalitate.

Astfel, în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie, au fost executate 4.739 misiuni de menţinere a ordinii publice, faţă de 4.964 în anul anterior, (reprezentând o scădere de 5 %), în 52 de localităţi.

Activitatea desfăşurată de Posturile de Jandarmi Montane Harghita Băi, Borsec, Băile Tuşnad şi Lacu Roşu, precum şi a Postului Balneoclimateric Praid s-a concretizat în patrulări în staţiunile din raza de competenţă şi pe traseele turistice adiacente acestora, dar şi prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu personalul structurilor de Salvamont şi al Rezervaţiilor Cheile Bicazului-Haşmaş, Tinovul Mohoş, Cheile Vârghişului. Au fost constatate 9 infracţiuni silvice, iar valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la 26.050 lei.

Misiunile de ordine publică s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate evenimente negative pe timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat şi relaţiei foarte bune cu celelalte instituţii implicate.

 

Pază și protecție instituțională

          În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a asigurat paza şi protecţia instituţională la un număr de 20 de obiective (fără plată), paza şi protecţia transportului de corespondenţă clasificată (743 misiuni), paza şi protecţia transportului de bunuri şi valori (55 misiuni), precum şi paza şi protecţia transporturilor cu caracter special la 2 societăți comerciale (120 misiuni).

Pe timpul executării misiunilor de pază şi protecţie instituţională au fost aplicate 7 sancţiuni la Legea 61/1991, de către subofiţerii din cadrul subunităţilor de pază şi protecţie.

          Cooperarea interinstituţională

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita şi structurile subordonate cooperează cu toate componentele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine şi Siguranţă Publică şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a executat, în baza documentelor de cooperare / colaborare, un număr de 853 de misiuni ( 86 cu poliţia, 23 cu executorii judecătoreşti, 16 cu I.S.U.J. Harghita, 80 cu organele administraţiei publice locale, 133 cu organele silvice, 82 cu organele piscicole, 33 cu Garda de Mediu, şi 394 de acţiuni cu alte instituţii) cu un efectiv total de 2.301 de jandarmi.

 

Prevenirea și combaterea faptelor antisociale

Pe timpul desfășurării misiunilor încredințate, au fost constatate de către jandarmi un număr de 26 infracţiuni, cu 36 autori, acestea făcând obiectul a 21 dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale şi au fost aplicate 899 de sancţiuni contravenţionale, din care 473 au fost amenzi în valoare de 142.600 lei, iar 426 au fost avertismente scrise.

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat (cu poliţia), au fost constatate un număr de 93 infracţiuni, cu 107 de autori, care au făcut obiectul a 86 de dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale.

Deasemenea, au fost executate un număr de 47 mandate de aducere, nefiind primite sancţiuni din partea unităţilor care au emis mandatele referitor la modul în care acestea au fost duse la îndeplinire.

În decursul acestui an au fost desfăşurate un număr total de 83 de acţiuni preventive la care au participat 25.995 de persoane şi au fost distribuite 14.385 materiale informative.

Direcţiile de acţiune în care au fost desfăşurate aceste activităţi au fost:

 • Prevenirea consumului de droguri sau a altor substanţe halucinogene;
 • Prevenirea criminalităţii stradale;
 • Prevenirea delicvenţei juvenile;
 • Prevenirea violenţei în familie;
 • Prevenirea violenţei în şcoli;
 • Prevenirea violenţei în sport;

Au mai fost desfăşurate 5 acţiuni în cooperare cu reprezentanţii Biroului Pentru Imigrări Harghita privind combaterea imigraţiei ilegale a străinilor şi traficului de migranţi pe teritoriul României.

 

          Resurse umane

În anul 2015 activităţile de recrutare, selecţionare şi promovare, încadrare, mutare şi transfer a personalului s-au desfăşurat conform ordinelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare, nefiind înregistrate deficienţe pe această linie de activitate. Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului din M.A.I. au fost selecţionaţi 32 de candidaţi din care 9 candidaţi pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 23 candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

          În anul 2015 au fost avansate la termen un număr de 20 cadre militare (1 ofiţer şi 19 subofiţeri).

          Pentru rezultate deosebite obţinute în activitate, eşaloanele superioare au acordat personalului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita un număr de 33 recompense, constând în 15 avansări înainte de expirarea stagiului minim, 2 distincţii de serviciu şi 16 „mulţumiri”.

La nivelul unităţii au fost acordate prin ordin al inspectorului şef un număr de 63 recompense, din care 30 „mulţumiri” şi 33 „felicitări”.

          Asigurare financiară

          Activitatea structurii financiare a fost direcţionată, pentru asigurarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului, a utilităţilor, a cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor inspectoratului, a tehnicii auto şi a echipamentelor de comunicaţii şi informatică.

   Unitatea a fost creditată din surse bugetare şi din surse extrabugetare pe anul 2015, după cum urmează:

 • Buget aprobat pe surse bugetare–175,65 mii lei
 • Capitolul 61.01 – 21.140,45 mii lei;
 • Capitolul 68.01 –35,20 mii lei;
 • Buget aprobat pe surse extrabugetare – 130,41 mii lei

          Creditele alocate prin bugetele aprobate au fost în măsură să asigure, în procent de 95% acordarea drepturilor salariale şi a normelor de hrană, inclusiv achitarea cheltuielilor curente necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi misiunilor ce revin unităţii.

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2016

          Creşterea performanţei activităţilor operative

 • Creşterea calităţii îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă publică cu rezultat în sporirea siguranţei cetăţenilor şi eficientizarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională la obiectivele din competenţă;
 • Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de criză;
 • Prognozarea corectă pe termen mediu şi lung în identificarea riscurilor din domeniile de competenţă şi creşterea atitudinii proactive a structurilor, a capacităţii analitice şi evaluativ – predictive;
 • Abordarea, într-o manieră pragmatică, a activităţii de prevenire, pe baza programelor de interes naţional şi local.

         

Creşterea performanţei activităţilor de suport

 • Gestionarea corespunzătoare a resurselor umane, financiare şi logistice, prin prioritizarea acestora, în funcţie de obiectivele stabilite;
 • Orientarea pregătirii profesionale în concordanţă cu noile concepte implementate şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
 • Asigurarea asistenţei juridice şi psihologice la nivelul unităţii.

         

CONCLUZII

Apreciem că avem create premisele pentru ca în 2016 să ne facem datoria la standarde superioare de calitate, pentru a înlătura ce nu a mers bine în 2015 şi pentru a consolida în cadrul Jandarmeriei Române polul de stabilitate, de eficienţă, de seriozitate şi maturitate profesională pe care-l reprezentăm.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita va fi în continuare un garant al respectării regulilor de convieţuire socială şi îşi va îndeplini în mod corespunzător misiunile încredinţate.

Argumentele ce confirmă aceste lucruri sunt constituite din însăşi rezultatele activităţii desfăşurate, reflectate în plan social, care s-au concretizat în :

 • participarea alături de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita la menţinerea în limite rezonabile a fenomenului infracţional stradal ca premiză majoră a îndeplinirii obiectivelor asumate faţă de comunitatea locală, în condiţiile persistenţei unui deficit semnificativ de încadrare cu personal;
 • promovarea transparenţei în activitatea desfăşurată de instituţia noastră şi îmbunătăţirea calităţii şi promtitudinii serviciului poliţienesc prestat, care s-au concretizat în creşterea nivelului de încredere a comunităţilor locale în instituţia noastră.

Ne declarăm mulţumiţi de colaborarea şi cooperarea cu celelalte instituţii, pe care o considerăm foarte bună şi pe care ne dorim să o menţinem la acelaşi nivel sau chiar să o dezvoltăm în anul 2016.

Jandarmii harghiteni, aşa cum au acţionat şi până acum, vor contribui, în continuare, prin efortul individual şi în echipă, la îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor, la identificarea acelor soluţii optime de gestionare a fenomenului infracţional şi contravenţional în vederea creării unui climat sigur de ordine şi siguranţă publică pentru cetăţean.

         

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy