Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

AJOFM Harghita: Cum pot cere absolvenții de liceu și facultate indemnizația de șomaj în acest an

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Absolvenţii de liceu promoţia 2020-2021 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj în intervalul 05 IUNIE – 03 AUGUST 2021 (inclusiv) în zilele lucrătoare.

Potrivit prevederilor legii, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 05 IUNIE, având în vedere Ordinul MEN nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 publicat în Monitorul Oficial „pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021”.

În situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte :
– Act de identitate fotocopie şi original;
– Act de studii (adeverinţa de absolvire sau certificat de absolvire, după caz) şi de calificare în fotocopie şi original. În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 04 iunie 2021;
În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de Bacalaureat (indiferent dacă s-a
prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte la agenţia de ocupare cea mai
apropriată în intervalul 05 iunie – 03 august 2021.
În situaţia în care un absolvent promovează examenul de Bacalaureat, acesta are în continuare obligaţia
de a se prezenta în intervalul 05 iunie – 03 august 2021, deoarece el este considerat absolvent din
momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.
Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 04 august 2021 în situaţia în care cererea va fi înregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (04 august 2021 – 13
august 2021) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (05 iunie – 03 august 2021), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă/someri neindemnizați, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie
de şomaj.
Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor
de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele examenului de Bacalaureat încă nu sunt cunoscute.

În cazul absolvenților de scoli profesionale data absolvirii diferă de la o școala la alta, de aceea
termenul de 60 de zile în care trebuie să se prezinte ca persoane în cautarea unui loc de muncă curge
diferențiat in funcție de absolvirea studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul
școlar.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se
înregistreze la agenţiile de ocupare, curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data
promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12
luni de la finalizarea studiilor).

Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor
absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Harghita să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropiate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.
Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în
sesiunea de examene restante, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului
restant, data care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior.

Atenţie, dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa AJOFM HARGHITA.

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de studii superioare sunt în concordanţă cu obligaţia
instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de :
– Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi
consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii
– servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de
transport în comun
– Primă de insertie în valoare de 1500 lei, în două tranșe conform ART. 73^1 din Legea 76/2002
(1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16
ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu 1500 lei.
(2) Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
– Șomerii care se încadrează în munca la o distanță mai mare de 50 km și care își schimbă domiciliul sau reședința beneficiază de o primă de relocare de 75% din costurile cu locuința (chirie+utilități facturate direct către fostul șomer), nu mai mult de 900 ron / luna, pe o perioadă de maxim 3 ani.
De asemenea, în sprijinul absolvenţilor, agenţia acordă subvenţii în valoare de 2250 lei acelor angajatori
care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (doar dacă intră în evidența
agențiilor județene de ocupare).

Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor, s.a.) timp de 18 luni.

Depunerea actelor se poate face exclusiv pe baza de programare online!

Absolvenţii au obligaţia de se programa online prin site-ul http://locuridemuncaharghita.ro/, la secţiunea pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, începând cu data de 05.06.2021, tocmai pentru a evita pierderea de timp într-o perioadă extrem de solicitantă din cauza examenelor de Bacalaureat sau de licenţă.

Persoanele astfel programate vor avea asigurat un timp foarte mic de aşteptare, fiind de asemenea rugate să se prezinte cu 5-10 minute înainte de ora programării, în caz contrar riscă să piardă programarea. Pentru persoanele care nu se vor programa online, programarea se va face la fata locului la o data ulterioară!

  • informații furnizate de AJOFM HarghitaVélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.