Az ANI vizsgálja a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatóját

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség(ANI) vizsgálata nyomán feltételezhető,hogy Tiberiu Panescu a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatója, az erre utaló jelek alapján érdekkonfliktussal,korrupcióval,hivatali visszaéléssel,az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekménnyel,illetve hivatali tisztség bitorlásával gyanúsítható.

Az ügynökség megállapítása szerint az érdekkonfliktus lehetőségére utal,hogy Panescu a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatójaként olyan döntés meghozatalában vett részt,amelynek értelmében az intézmény szerződést kötött az Agrom-RO egyesülettel(ahonnan a felesége később anyagi haszonhoz jutott) egy európai uniós támogatást kapott,távmunkára vonatkozó projekt gyakorlatba ültetésére ’Új foglalkoztatási lehetőségek vidéken a Telework-on keresztül’elnevezés alatt.Ugyanakkor korrupciógyanús az is,hogy Panescu olyan belső információk birtokába jutott,amelyeket anyagi előnyök megszerzésére,felesége javadalmazása céljából használt fel,miután utóbbi több szolgáltatói szerződést kötött az Agrom-Ro egyesülettel.

Mivel az igazgató felesége az egyesület alkalmazottja volt(mint előadó európai uniós támogatású projekteknél) és nem teljesültek a személyzet objektív kiválasztásának feltételei,az ANI a DNA-nak jelezte Panescu esetében az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekmény,hivatali visszaélés és hivatali tisztség bitorlása elkövetésének lehetséges gyanúját.

Az ANI a DNA-hoz intézett jelzését a következő jogi rendelkezésekre alapozza:

-Románia Büntetőtörvénykönyvének érdekellentétre vonatkozó 301-es cikkelye amely kimondja:’Az a köztisztviselő aki hivatala gyakorlása közben olyan cselekedeteket hajtott végre vagy olyan döntésekben vett részt amelyek által,közvetve vagy közvetlenül,anyagi haszonhoz jutott saját maga,házastársa,rokona vagy olyan személy akivel az utóbbi 5 évben kereskedelmi vagy munkaviszonyban állt,vagy akitől bármilyen jellegű haszonhoz jutott vagy jut,egytől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető és nem tölthet be nyilvános tisztséget’

-korrupcióra vonatkozó 78/2000-es törvény,12-ik cikkely,b)alpontja,mely kimondja:’Egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők a következő cselekedetek,ha azok jogtalan haszonszerzésre irányulnak a saját vagy mások érdekében:olyan információk felhasználása direkt vagy indirekt módon amelyek egyébként nem nyilvánosak,vagy ezek kiszolgáltatása erre nem illetékes személyeknek’

-az Európai unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó 78/2000-es törvény,18/2-es cikkely,(1)-es bekezdés mely kimondja:’Az európai uniós alapokból vagy az Európai Unió által adminisztrált költségvetésekből származó pénzalapok eredeti céljának megváltoztatása törvényes keretek nélkül egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,illetve bizonyos jogok megvonásával’

-hivatali visszaélés vagy hivatali tisztség bitorlására vonatkozó 78/2000-es törvény,13/2-es cikkely,mely kimondja:’Hivatali visszaélés vagy hivatali tisztség bitorlásának bűncselekménye esetén,ha a köztisztviselő jogtalan előnyt szerzett a maga vagy akár más számára,a

büntetés speciális határai egyharmaddal növelhetők’.

A vizsgált személyt értesítették a vizsgálati procedúrák megkezdéséről.

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség a jogszerűség,a bizalmasság,részre nem hajlás,működési függetlenség,gyorsaság és védekezési jog alapelveinek tiszteletben tartásával végzi feladatait.

ANI, Országos Feddhetetlenségi Ügynökség

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy