Beszélgetések a Hargita megyei oktatási intézmények biztonságára vonatkozóan

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Az érdekelt felek online vitatták meg az oktatási intézmények biztonságát

Március 7-én a Hargita Megyei Tanfelügyelőség szervezésében, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba kezdeményezésére online megbeszélést tartottak az oktatási intézmények biztonságáról. Az online találkozón részt vettek a Hargita Megyei Olt Rendkívüli Helyzetek Felügyelőségének, a Hargita Területi Munkaügyi Felügyelőségnek (ITM) és az Állami Épületfelügyelőségnek (ISC) a képviselői, akik beszámoltak a Székelyudvarhelyi „Tamási Áron” Gimnázium bentlakásában történt eseményekről.

A Székelyudvarhelyen történtekkel kapcsolatban Hargita Megye Tanácsának Főépítészi Hivatala is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan épület meghibásodását, ahol iskolai tevékenység zajlik. Ugyanakkor minden munkát szakosodott cégnek kell elvégeznie, ügyelve a tűz-, egészség- és környezetvédelemre, és minden olyan munkához, amely az iskola épületének szerkezetét érinti és engedélyköteles, építésvezetőt kell szerződtetni.

„Úgy vélem, hogy az oktatási intézmények biztonsága prioritást élvez, ezért is javasoltam, hogy ez a találkozó kerüljön megrendezésre. Továbbá, ha az iskoláknak nincsenek meg a szükséges forrásai ahhoz, hogy kisebb rehabilitációs munkálatokat végezzenek a tevékenységük biztonsága érdekében, akkor kérhetik az önkormányzatok támogatását, amit a megyei tanács viszont az intézmény rendelkezésére álló 6%-os jövedelemadó-részesedésből támogathat” – mondta Borboly Csaba.

2023. december 18-án Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része összedőlt, két diák életét vesztette.

Hargita Megye Tanácsa kiemelten kezeli az oktatást és annak támogatását az intézmény által működtetett programokon és projekteken keresztül, így idén a fő tevékenységek középpontjában az alábbiak állnak: A megyei olimpiák és versenyek szervezési és lebonyolítási költségeinek támogatása; a végzős diákok díjazása a kicsengetési ünnepségen, a megyei versenyeken és olimpiákon első, második és harmadik helyezést elért diákok/csapatok, valamint a felkészítésükért felelős tanárok díjazása, a Hargita Megyei Kiválósági Központ által szervezett tehetségfejlesztő programok támogatása.

A megyei ifjúsági tevékenységekre vonatkozó éves támogatási program keretében a következőket tervezik: a digitális oktatás fejlesztése; az „Iskola az iskola után” tevékenységek támogatása; az „Erdei iskola” program keretében végzett tevékenységek támogatása; a szakképzés támogatása – szakanyagok (könyvek, brosúrák stb.) kiadása és nyomtatása a szakképzés területén. A diákokat Hargita Megye Tanácsa támogatja továbbá a képességvizsga és érettségi sikeres letételéhez szükséges támogató tevékenységek szervezésével; a különleges oktatási igényű diákok egyéni kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges eszközök, felszerelések, segédeszközök, szoftverek és fogyóeszközök beszerzése; ugyanezen diákok kiegészítő fejlesztési tevékenységeinek támogatása.

Az Országos Helyreállítási Terven (PNRR) keresztül, a megye 52 közigazgatási-területi egységével, 83 oktatási intézménnyel partnerségben Hargita Megye Tanácsa nyert egy projektet az egyetem előtti oktatási egységek és kapcsolódó egységek bútorzatának, tananyagainak és digitális felszerelésének biztosítására, 100,92 millió lej értékben, amelyet ez év végéig kell megvalósítani. Szintén a PNRR-n keresztül 54 zöld kisbuszt vásárolnak a Hargita megyei diákok számára.

  • Hargita Megye Tanácsa sajtóirodája által közölt információk

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy