Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

CJAS Harghita, precizări privind activitatea de informare, programare, monitorizare și vaccinare anti-COVID-19 realizată în cabinetele medicilor de familie

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2021, care stabilește felul cum va fi plătit personalul medical implicat în activitatea de vaccinare împotriva coronavirus, precum și medicii de familie care își informează și monitorizează pacienții, în toată această perioadă.

Plata efectivă a acestor servicii a fost reglementată prin Ordinul MS/CNAS nr. 68/101/29.01.2021.

Punerea în aplicare și finanțarea activității prestate de medicii de familie se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat  între Casa de Asigurări de Sănătate și  furnizorului de servicii în asistență medicală primară.

Obiectul contractului îl constituie realizarea activităților prevăzute în actele normative, astfel:

– informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea și raportarea reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii;

– informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea și raportarea reacțiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare.

Activitățile prevăzute se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei eligibile la vaccinare, fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

Principalele obligații ale Casei de Asigurări de Sănătate:

– să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară pentru plata activităților prevăzute în legislație;

– să pună la dispoziția medicilor de familie listele persoanelor eligibile din listele proprii ale medicilor de familie;

– să stabilească pragurile corespunzătoare procentelor respectiv să întocmească și să transmită lunar medicilor de familie centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată;

– să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, contravaloarea activității desfășurate de aceștia;

– să efectueze controlul activității, împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică, după caz, în limita competențelor;

-să afișeze pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate programul și datele de contact ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară cu care au încheiat contract.

Principalele obligații ale medicilor de familie:

– să realizeze activitățile prevăzute prin legislație privind informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea și raportarea reacțiilor adverse;

– să verifice și să își asume prin semnătură electronică extinsă calificată centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată, transmis lunar de către casa de asigurări de sănătate;

– să completeze documentele medicale prevăzute în legislație;

– să respecte legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activității;

– să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgență 112, trimiterea unei ambulanțe;

– să pună la dispoziția organelor de control, documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate;

Finanțarea activităților

Activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacțiilor adverse și, după caz, vaccinare a pacienților desfășurată în cabinetele medicilor de familie se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății și se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

Tarifele sunt aplicabile pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare și pentru administrarea vaccinului, potrivit schemei complete de vaccinare, de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, de următoarele tarife:

a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse – 15 lei /serviciu;

b) în cazul în care medicul de familie realizează în cabinetul propriu activitățile prevăzute la lit. a) și vaccinarea propriu-zisă – de 30 lei/serviciu.

Tarifele sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor înscrise pe platforma de programare și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.

La nivelul județului Harghita din totalul de 134 cabinete de medicină de familie aflate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, 83 de cabinete au încheiat contracte pentru desfășurarea  activității de vaccinare împotriva coronavirus.

Din totalul de 83 de contracte încheiate, 46 sunt în mediul rural și 37 în mediul urban. Împărțirea pe zone este următoarea: Zona Miercurea Ciuc 20 de contracte, Zona Odorheiu Secuiesc 31 de contracte, Zona Gheorgheni 15 contracte, Zona Toplița 9 contracte,  Zona Cristuru Secuiesc 2 contracte și Zona Vlăhița 6 contracte.

Lista medicilor de familie aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita care efectuează vaccinarea,  poate fi consultată pe site-ul instituției (http://www.cnas.ro/cashr/category/medici-de-familie.html ).
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.