Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Convocator AGOA – SERVAGROMEC MIERCUREA-CIUC S.A.

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

CONVOCATOR

 

Administratorul unic al SERVAGROMEC MIERCUREA-CIUC S.A. cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Lazăr, nr. 27, jud. Harghita, J19/368/1991, CIF RO515520, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 12.05.2023  sau  13.05.2023 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 02.05.2023, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1. Aprobarea realegerii cenzorilor în persoana dlui. Scalat Mircea, a dnei. Hella Edith, a dlui. Hella Tibor  şi a cenzorului supleant dl. Stoian Paul. .

Art. 2. Stabilirea duratei mandatelor cenzorilor şi fixarea remuneraţiei acestora.

Art. 3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Art. 4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Începând cu data publicării convocării documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii.

Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 09.05.2023  inclusiv.

Administrator unic,

KINDA GÉZA- LORÁNT

L.Ş.

 

 
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.