Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Hotararea CJSU Harghita 26 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă începând cu data de 14 noiembrie 2020

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

 

Hotărârea nr. 43/26.11.2020 privind instituirea de măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus COVID-19 la nivelul județului Harghita

Având în vedere prevederile H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:

– evoluţia epidemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

– incidenţa cumulată a cazurilor de COVID – 19 în ultimele 14 zile la nivelul localităţilor din judeţul Harghita;

– Hotărârea nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

– O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– având în vedere prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată şi ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– luând în considerare Adresa nr. 143.162/2020 a Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei;

– Hotărârea CNSU nr. 51/02.11.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile deschise;

– Hotărârea CNSU nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea CNSU nr. 54/12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Ordinul nr. 5972/2020 a ministrului educaţiei naţionale privind suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar;

– Ordonanţa de urgenţă 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. (a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;

– Ordinul nr. 1850/157/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea ı̂n siguranță a evenimentelor/ı̂ntrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se menţin măsurile stabilite conform Hotărârii CJSU Harghita nr. 40/09.11.2020 pentru toate localităţile judeţului Harghita.

 

Art. 2. Având în vedere incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, se dispun următoarele măsuri pe perioada stării de alertă:

 • activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate, persoanelor care nu au domiciliul în localităţile unde se desfăşoară astfel de evenimente le este interzis să participe;
 • se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 • se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la acestea;
 • se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la acestea;
 • se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;
 • se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;
 • se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;
 • se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;
 4. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

– se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități;

 • nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 • în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
 • se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
 • se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

– se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia își pot desfășura activitatea;

 • se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea în creșe, grădinițe și afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

– pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii;

– în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi prevăzuţi la lit. (a) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

 • activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

 

Art. 3. Pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, se stabilesc măsurile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor / întrunirilor / acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aşa cum acestea sunt reglementate în Anexa – MĂSURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 la Ordinul nr. 1850/157/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea ı̂n siguranță a evenimentelor / ı̂ntrunirilor / acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 (publicat în M. Of. nr. 1025 din 03 noiembrie 2020).

Art. 4. Pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, se stabilesc măsurile şi acţiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aşa cum acestea sunt reglementate prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 (publicat în M. Of. nr. 1108 din 19 noiembrie 2020).

 

Art. 5. Se actualizează lista unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Harghita în care incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, după cum urmează: Atid, Băile Tuşnad, Bălan, Brădeşti, Căpâlniţa, Cârţa, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corund, Dăneşti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Joseni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mădăraş, Mărtiniş, Mereşti, Plăieșii de Jos, Racu, Satu Mare, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Siculeni, Suseni, Tomeşti, Tulgheş, Tuşnad, Ulieş, Vlăhiţa, Voşlăbeni. Pe lângă măsurile stabilite la art. 1, pentru aceste localităţi se instituie şi următoarele măsuri:

 • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 • organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00;
 • în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți mai sus este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective; prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.

 

Art. 6. a) Pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Harghita unde incidenţa cazurilor este între 1,5/1000 de locuitori şi 3/1000 de locuitori, pe lângă măsurile stabilite la art. 1, pentru aceste localităţi se instituie şi următoarele măsuri:

 • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00;
 • în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți mai sus este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 • prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 1. b) Măsurile dispuse la lit. a) se aplică astfel:
  • pentru localităţile: Frumoasa, Leliceni, Miercurea Ciuc, Mugeni, Ocland, Praid, Remetea, Vărşag, Zetea pentru perioada 17.11.2020, ora 23,00 – 02.12.2020
  • pentru localităţile: Borsec, Corbu, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Lupeni, Odorheiu Secuiesc, Păuleni Ciuc, Şimoneşti pentru perioada 26.11.2020, ora 23,00 – 10.12.2020

 

Art. 7. a) Pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Harghita unde incidenţa cazurilor depăşeşte 3/1000 de locuitori, pe lângă măsurile stabilite la art. 1, pentru aceste localităţi se instituie şi următoarele măsuri:

 • se interzic organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
 • este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
 • în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți mai sus este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 • prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
 • Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor analiza oportunitatea și posibilitatea funcționării în condiții de siguranță sanitară a creșelor, asupra măsurilor luate urmând a fi informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

 

 1. b) Măsurile dispuse la lit. a) se aplică astfel:
 • pentru localităţile: Avrămeşti, Bilbor, Feliceni, Lăzarea, Mihăileni, Porumbeni, Săcel, Sărmaş, Subcetate pentru perioada 17 noiembrie, ora 23,00 – 02 decembrie 2020.
 • pentru localităţile: Gălăuţaş, Secuieni, Topliţa pentru perioada 26 noiembrie, ora 23,00 – 10 decembrie 2020.

 

Art. 8. Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea CJSU Harghita nr. 42/17.11.2020.

 

Art. 9. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

 

Art. 10. Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita va comunica prezenta hotărâre, în regim de urgenţă către toate Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru punere în aplicare.

 

Art. 11. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita şi al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita.

 

Prefect,

Ion PROCA

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita

dolinex


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük