Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Informaţii utile pentru asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pentru anul 2016

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

1.Începând cu data de 1 ianuarie 2016, valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.

2. Înanul 2016 indicele de corecţieprevăzut la art.170 din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,09.

3. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015, este de  2.681 lei.

4. În conformitate cu prevederile art.138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016 cotele de contribuţii de asigurǎri sociale se stabilesc dupǎ cum urmeazǎ:

       – pentru condiţii normale de muncă:       26,3   % 

       – pentru condiţii deosebite de muncă:     31,3   %  

       – pentru condiţii speciale de muncă:        36,3   % .

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale,datorată potrivit art.31 alin. (2) din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10,5%, indiferent de condiţiile de
muncă.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% şi este inclusă în contribuţia individuală de asigurări sociale.

Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, în funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

5. Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut,respectiv 13.405 lei.

6. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei.

În cazul venitului minim lunar asigurat de 938 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 13.405 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 3.526 lei.

7. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces prevăzut
de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

        a)   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei;

        b)   în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei.

8. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor,în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate,drept ce se acordǎ potrivit prevederilor art. 77 alin.(1)
din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ în condiţiile legii, respectiv 698 lei.

9.  La calculul venitului impozabil lunar din pensii se deduc, în ordine:

        – contribuţia individual de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii care se aplică numai asupra părţii de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, respectiv 872 lei;

        – suma neimpozabilă lunară de 1050 lei.

De exemplu:

În cazul unei pensii brute de 1200 lei, contribuţia la asigurările de sănătate se calculează în felul următor: 1200 lei – 872 lei = 328 lei, 328 * 5,5% = 18 lei

1200 lei -18 lei = 1182

1182 lei – 1050 lei (suma neimpozabilă) = 132 lei (deci impozitul se va calcula pe această sumă)

Calculul impozitului pe venit: 132 lei * 16% = 21 lei

Prin urmare, pensia netă este de 1200 lei – (18 + 21) = 1161 lei

Compartiment Comunicare

Str. Kossuth Lajos nr.94, Miercurea Ciuc, JudeţulHarghita
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.