Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Exkluzív nyomozás. Magyar retrográd könyvek az erdélyi iskolákban. Mit fog tenni az Oktatási Minisztérium?

Az év elején egy problematikusnak mondható helyzetről kaptunk értesítést, amely Kovászna megye magyar tannyelvű iskoláiban fordult elő. Egy szülő panaszkodott egy Brassó megyei vitacsoportban a “Trianon- kislexikon diákoknak” című könyv több példányának kiosztása miatt, amely elfogultan mutatja be a romániai és magyarországi történelmi eseményeket 1918 óta, ami szükségtelen feszültségeket generálhat a román és magyar diákok között. A beszámolót a könyvről készült több fotó is kísérte.

Mit tettünk mi

Tekintettel arra, hogy a téma érdekfeszítő, különösen a jelenlegi kényes geopolitikai kontextusban azon a területen, ahol vagyunk, megkezdtük a bemutatott helyzet dokumentálásának folyamatát, és véleményeket kértünk a hatóságoktól, azaz a megyei tanfelügyelőségektől, ill. néhány oktatási egységtől azokban a megyékben, ahol magyar nyelvű oktatás létezik.

A válaszokból kiderült, hogy a „Trianon- kislexikon diákoknak” a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének adománya Erdély több középiskolája számára. A könyvek országos forgalmazása a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén keresztül történt, esetenként a megyei tanfelügyelőségek támogatásával/bevonásával.

Pontosabban Hargita megye szintjén a könyvterjesztést Ferencz Salamon Alpár, az RMPSZ alelnöke koordinálta, aki egyben a Hargita Megyei Pedagógusok Háza igazgatói posztját is betölti, illetve Demeter Levente Hargita megyei RMPSZ elnök és Hargita Megyei Tanfelügyelőségi igazgató támogatásával, Kovászna megye szintjén pedig az akció koordinátora Kiss Imre, a Kovászna megyei RMPSZ alelnöke és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelője volt.

Mit tartalmaz az iskolákban terjesztett könyv

A Molnár Zsolt által írt „Trianon- kislexikon diákoknak” egy olyan kötet, amely úgy magyarázza el az 1920-as eseményeket, mintha a trianoni békeszerződés egy igazságtalan cselekedet lenne („diktátumnak”, „békediktatúrának” és „a magyar lelkeken tátongó sebnek” nevezik), amely megkárosította az erdélyi magyarságot.

A lexikonban bemutatott fogalmak, amint az a másolt képernyőtartalmakból kiderül, viszonylag könnyen értelmezhetők álhírekre tett kísérletként Románia történelmére nézve. Néhány beszédes példa erre:

-Nagy Románia nekrológja

– a románság kontinuitásának tagadása a dunai-pontikus térségben;

– a szomszédok által kifosztott Nagy-Magyarország térképe;

– Magyarország egyes náci tisztségviselőinek kedvező színben való feltüntetése, akik a második világháborúban Erdély területén emberiség elleni bűncselekmények elkövetését koordinálták.

A bécsi diktátum pillanatát (1940) a román állam temetéseként karikírozzák, és Nagy-Romániát “Traianus ivadékának” és “élettelen, de nagy szájú és néma testnek” nevezik. A lexikon olyan érzelmi töltetű fogalmakat vezet be a magyar diákok általános kultúrájába, mint a “Trianon árvái” (azok, akik a Trianon kontextusában a magyarországi emigrációt választották) vagy “álnok folyók” (magyar vidéken erednek és más tájakra ömlenek) szándékosan mindent a magyar népcsoportra redukálva, mint az egyetlen jó, frekventálható, nemes, felsőbbrendű, és szennyezettnek, alsóbbrendűnek mutatva be mindazt, ami nem magyar.

A Lexikon teljes információs tartalma figyelmen kívül hagyja azokat az érveket, amelyek a Románia és Magyarország közötti határvonal meghúzásának alapját képezték, valamint a pillanatnyi történelmi, társadalmi-demográfiai valóságot.

Mi az Oktatási Minisztérium álláspontja

Felkerestük Kallós Zoltánt, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár urat, aki érdekes választ küldött nekünk (melyet a cikk végén teljes terjedelmében közlünk), amelyből megtudjuk, hogy az Oktatási Minisztériumnak nem volt tudomása ezen anyagok iskolai népszerűsítéséről, mert az adományozási szerződések tartalmáért (ha van ilyen) a megyei tanfelügyelőségek és a pedagógusok házai a felelősek, amelyek teljes felelősséggel tartoznak azok tartalmáért.

Továbbá Kallós Zoltán arról tájékoztatott bennünket, hogy nem konzultáltak vele, mint RMPSZ taggal ezen anyagok iskolai terjesztésével kapcsolatban. Az államtitkár azonban biztosított bennünket arról, hogy a bejelentett ügyben személyesen kér felvilágosítást a Kovászna, Hargita, Maros, Szatmár vagy Szilágy megyei tanfelügyelőségektől, és az RMPSZ- től, fokozott figyelmet fordítva az írott anyagok tartalmára, amelyeket az oktatási egységekben terjesztenek.

„Személy szerint a kölcsönös tisztelet eszméjének és azon értékek előmozdításának híve vagyok, amelyek közösségként egyesítenek bennünket a haladás és a fejlődés felé. A fiatalok érdeklődését fel kell hívni az új eszmék, a globalizáció területére, a sokszínűség tiszteletben tartásával és ösztönzésével, amelyben a haladást azonos célokhoz és értékekhez való viszonyulás biztosítja” (Kallós Zoltán államtitkár).

Bár nagyra értékeljük az államtitkár elkötelezettségét az erdélyi román-magyar kapcsolatok normalizálása mellett, ugyanazon elvek mentén élve, nem szeretnénk, ha a témát lezártnak tekintenék, ezért néhány hónapon belül egy kéréssel térünk vissza a minisztériumhoz, hogy értesüljünk a helyzetről és azokról az intézkedésekről/ellenőrzésekről, amelyeket Kallós Zoltán elrendelt.

Mit kell tennünk ezután

A nyomozás egyedisége abban áll, hogy egy szülőtől indult, és eljutott az Oktatási Minisztériumig. Tisztában vagyunk vele, hogy bár nem fogunk mindent egyszerre megváltoztatni, lépésről lépésre, a románok és a magyarok békében élhetnek majd együtt, anélkül, hogy mások beleszólnának abba, hogy mit olvassanak, és hogyan viszonyuljanak a történelem alakulásához.

Mind a románok, mind a magyarok részvétele és állampolgári ébersége képes lesz arra, hogy a jövőben távol tartsa ezeket a retrográd mérgeket a gyerekek elméjétől, hagyva, hogy korlátok és 19. századi mentalitások nélkül élvezze a „másik” felfedezését.

Az Oktatási Minisztériumtól kapott válasz

Egy Kovászna megyei oktatási egységben az írott anyagok terjesztésére vonatkozó bejelentése nyomán bemutatok néhány szempontot, amelyeket ilyen helyzetekben figyelembe kell venni:

  • Az Oktatási Minisztérium képviselői általában, jelen esetben pedig a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet, nem részesei a megyei tanfelügyelőségek, illetve a pedagógusok házai által különféle országos vagy nemzetközi, nem kormányzati szervezetekkel kötött adományozási szerződéseknek. Ezért ha nem kapnak kifejezetten tájékoztatást, nem tudnak ezen szerződések aláírásáról.
  • Az ilyen szerződések tartalmáért és tárgyáért ezekben a helyzetekben a Megyei Tanfelügyelőségek, illetve a Pedagógusok Házai teljes felelősséggel tartoznak.
  • Az Oktatási Minisztérium dekoncentrált közszolgáltatásaiként és a tanfelügyelőségek szervezetére és működésére vonatkozó 5530/2011.10.05 oktatási minisztériumi rendelet 3. cikke jóváhagyásával kapcsolatban a megyei tanfelügyelőségek kötelesek „az Oktatási Minisztérium (…) politikáit és stratégiáit megyei, illetve bukaresti szinten alkalmazniʺ, és ha a nemzeti oktatáspolitikával ellentétes cselekedeteket hajtanak végre, egyéni felelősséggel tartoznak a potenciális sértettek irányába.

Személyemre vonatkozóan ragaszkodom elmondani, hogy nem vagyok az RMPSZ országos alelnöke, hanem a Szatmár megyei szervezet elnöke vagyok. Ebből a szempontból a Magyar Pedagógusok Szövetsége által tett intézkedésekért a felelősségem Szatmár megyére korlátozódik.

Pontonként válaszolok az ön kérdéseire, mint kisebbségi oktatásért felelős államtitkár, az alábbiak szerint:

  1. Nincs tudomásom arról, hogy a Kovászna, Hargita, Maros, Szatmár, Szilágy Megyei Tanfelügyelőségek között létezne adományozási szerződés, és értelemszerűen annak tartalmáról, partnereiről vagy a szerződés tárgyáról.
  2. Nem tájékoztattak, és nem is konzultáltak velem az anyagok terjesztéséről ezekben a megyékben. A Magyar Pedagógusok Szövetsége Szatmár megyei szervezetének elnökeként szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Szatmár megyei oktatási egységekben nem kerültek kiosztásra olyan anyagok, mint amilyenekre Ön is hivatkozik.
  3. Személy szerint a kölcsönös tisztelet eszméjének és azoknak az értékeknek a híve vagyok, amelyek közösségként egyesítenek bennünket a haladás és a fejlődés felé. A fiatalok érdeklődését fel kell hívni az új eszmék, a globalizáció területére, a sokszínűség tiszteletben tartásával és ösztönzésével, amelyben az azonos célokhoz és értékekhez való viszonyulás biztosítja a haladást.
  4. A 4-es számú kérdéssel kapcsolatban két szempontot emelek ki: I. A szakmai szervezeten, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén belül nem rendelkezem az országos szervezet képviselői minőségével. II. Mivel nem értesültem az állítólagos adományozási szerződésről, nem volt vita tárgya az Oktatási Minisztérium vezetésével. Nem tudtam konzultálni olyan témában, amiről nem tudtam.
  5. Minden egyéb intézkedés előtt szükségesnek tartom ellenőrizni az adományozási szerződés meglétét, az aláírók felhatalmazását vagy felelősségét, amennyiben van ilyen szerződés. Ezen anyagok jelenlétéről az Ön által hivatkozott megyék oktatási egységeiben meg kell bizonyosodni, és meg kell határozni a terjesztés módját.

Bejelentése tartalmából kitűnik, hogy több megyei tanfelügyelőség és oktatási egység álláspontját kérte ki erdélyi megyékből. Érdemes lenne az értesítéshez mellékelt képernyőtartalmakkal együtt másolatot küldeni nekünk a megyei tanfelügyelőségek és az Ön által megkeresett oktatási egységek által megfogalmazott válaszokból. Ezzel az oktatási egységekben az Ön által hivatkozott anyagok megléte vagy nemléte bizonyítást nyert volna. Jelen pillanatban egyéb írásos bizonyítékok nélkül nem bizonyítható, hogy az Ön által “egy Brassó megyei vitafórumról” gyűjtött képernyőtartalomban bemutatott könyv példányai valóban jelen vannak az oktatási egységekben.

A kisebbségi oktatásért felelős államtitkárként az Ön által említett megyék tanfelügyelőitől kérek tájékoztatást az Ön által bejelentett problémákkal kapcsolatban.

Közölni fogom továbbá a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével azt a kérést, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az oktatási egységekben terjesztett írásos anyagok tartalmára.

Tisztelettel

Kallós Zoltán

Kisebbségi oktatásért felelős államtitkár
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.