Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

IPJ Harghita organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile 2019 şi ianuarie 2020

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale  nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare,  cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17.278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr.  II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ale  Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U.  nr. II/17954 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

 

         Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, județul Harghita, organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile 2019 şi ianuarie 2020. 

 

 

 1. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne :
 2. Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’ București;
 3. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;
 4. Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca;

 

 1. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne:

 

 1. Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”;
 2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu;
 3. Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I”- Bucureşti;
 4. Institutul Medico – Militar – Bucureşti;
 5. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
 6. Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazu”;
 7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti;
 8. Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Buzău;
 9. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanţa.

 

 1. NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE ÎN ANUL UNIVERSITAR

2019-2020

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Studii universitare de licență

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea Forma de înv./Durata studiilor Nr. locuri/ beneficiar Din care
Romi Maghiari Alte min.
FACULTATEA DE POLIŢIE
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică Frecvență/

3 ani

290 210 IGPR

15 DGA

20 DGPI

5 SIE

8 6 4
40 ANP
Frecvenţă redusă (agenți, subofițeri, maiștri militari MAI)

3 ani

50  

36 IGPR,

7 IGPF,

7 IGJR

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Drept Drept Frecvenţă

4 ani

115 60 IGPR, 12 IGPF, 6 IGJR,2 IGSU, 4 IGI, 2 IGAv, 1 DGL, 2 DRPCIV, 1 DEPABD, 2 DGCTI, 1 DGF, 2 DGA, 5 SIE, 15 MApN
Drept Drept Distanță (personal MAI) 4 ani 100 taxă  
TOTAL GENERAL 555 455 8 6 4

 

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 şi ale Ordinului M.A.I nr. 108/2014, ambele cu modificările şi completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

 

 

 1. NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,

sesiunea de admitere ianuarie 2020

 

         Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, învățământ cu frecvență, durata studiilor: 1 an

 

Calificarea/ specialitatea Unitatea de învățământ Nr. locuri/ beneficiar Romi Alte min.
Agent de poliţie ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

765 700 IGPR 22 10
25 IGI
20 DGP
11 AIC
3 DRPCIV
2 DGA
2 CNSIS
1 CPS
1 DGAESRI
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA

162 150 IGPR 3 3
10 DGP
2 DGA
Total locuri-învățământ postliceal 927 927 25 13

 

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 şi ale Ordinului M.A.I nr. 108/2014, ambele cu modificările şi completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

 

 1. NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ȘCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I.

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licență/ specialitatea militară Durata studiilor Total locuri  
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  
Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Logistică 3 ani 6  
2. Academia Forţelor TerestreNicolae Bălcescu”  
Facultatea de

Management Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Artilerie și rachete 3 ani 1 17
Geniu 2
Apărare CBRN 2
Auto 2
Inginerie și management Comunicații și informatică  

 

4 ani

3
Facultatea de Științe Economice și Administrative Contabilitate Finanțe-

contabilitate

 

 

 

3 ani

2
Științe administrative Logistică  

5

3. Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I  
Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Echipamente și sisteme electronice militare 4 ani 1 36
Comunicații pentru apărare și securitate 2
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică –radioelectronică de aviație 1
Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională  

3

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică Inginerie civilă Construcții și fortificații 2
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 1
Inginerie genistică Sisteme de baraje de mine, distrugeri și mascare 4
Inginerie de armament, rachete și muniții Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului 1
Materiale energetice și apărare CBRN 7
Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație   1
Ingineria autovehiculelor Blindate, autovehicule și tractoare 1
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule 12
4. Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală 6 ani 10

București

16
6 Târgu Mureș
6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină şi navigaţie Navigație, hidrografie și echipamente navale 4 ani 4  

10

 

Electromecanică navală 5
Inginerie electrică Electromecanică 1
7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”  
Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie-informaţii 3 ani 27 28  
Facultatea de

Studii de Intelligence

Studii de securitate şi informaţii 1  
Total număr de locuri – învăţământ universitar – licență 113  

 

 1. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă,

durata studiilor 2 ani

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Specialitatea/ specializarea Nr. locuri Total
1.        Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Tehnică de comunicaţii 8 46*

 

Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică 8
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 10
Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică 10
Operare și mentenanță echipamente de comunicații 10
2.      Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”
Aviație: Aeronave și motoare de aviație 10 21
Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare 1
Electromecanică și automatizare de bord de aviație 5
Radioelectronică de bord de aviație 2
Radiolocație: Radiolocație 3
  3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Marină: Artilerie navală și antiaeriană 2 62
Timonier și tehnică de navigație navală 17
Comunicații navale și observare semnalizare 14
Motoare și mașini navale 18
Motoare și instalații electrice navale 11
Total număr de locuri – învăţământ postliceal 129

 

*Notă:

În cazul autorizării Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiştrilor militari în domeniul comunicaţiilor şi informaticii se transferă integral acestei unităţi de învăţământ.

 

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind cadrul general de organizare și desfășurare a recrutării candidaților în vederea participării la concursurile de admitere – sesiunile 2019 și ianuarie 2020, la următoarele instituții de învățământ :

 

 1. Pentru sesiunea 2019: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, instituțiile de învățământ superior din cadrul M.Ap.N și S.R.I. care pregătesc specialiști pentru nevoile M.A.I.,
 2. Pentru sesiunea ianuarie 2020: Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” și „Septimiu Mureșan” din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române.

 

În sesiunea 2019 și ianuarie 2020, locurile la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., sunt comune pentru femei și bărbați.

 

Activitățile privind procedura de admitere sunt structurate în trei etape, după cum urmează:

 

ETAPA I de selecție – se realizează la unitățile care au recrutat candidații și, presupune organizarea și desfășurarea examinării medicale și a evaluării psihologice;

ETAPA a II-a de selecție – eliminatorie, se realizează la instituțiile de învățământ și, presupune organizarea și desfășurarea contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice;

ETAPA A III-a de selecție – presupune organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

 

Recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate și specialitatea pentru care optează candidații, conform ofertei educaționale.

Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, denumit în continuare unitate de recrutare, are sarcina de a recruta candidaţi, pentru:

 1. SESIUNEA 2019

 Învăţământul superior

 1. concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);
 2. concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie de Frontieră – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat;
 3. concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de beneficiar (cu excepția locurilor alocate M.Ap.N);
 4. concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I. (cu excepţia candidaţilor pentru Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă”);
 5. concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

 

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 

 1. b) SESIUNEA IANUARIE 2020

 

     Învăţământul postliceal

 

 1. concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari);
 2. concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat);
 3. concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I..

 

 1. A. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

– FORMA CU FRECVENŢĂ –

 

A 1. Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor

 

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunile 2019 și ianuarie 2020 trebuie:

 1. a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 2. b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 3. c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
 4. d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 5. e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;
 6. f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ M.A.I”, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ D.M.R.U din cadrul I.G.P.R.

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I şi M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare.

 

Condiţiile legale şi criteriile specifice necesare a fi îndeplinite cumulativ pentru recrutarea candidaţilor sunt după cum urmează, aşa cum sunt prevăzute în art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi de art. 6 din Anexa 2 la Ordinul MAI 140/2016:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu)
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2019
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 9. l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 10. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 11. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 12. o) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească şi următoarea condiţie specifică:

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs.

Candidații la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare :

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă vârsta de până la 23 ani împliniți în anul 2019;
 7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2019;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 9. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
 10. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 11. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 12. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 13. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 14. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 15. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 17. nu au repetat în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;
 18. nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 19. în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că odată declarați ADMIS vor renunța la calitatea de membru al acestora;
 20. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;
 21. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 22. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
 23. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate, prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

 1. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6), alin. (61) – (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

(3) Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii;
 4. tinerii care anterior școlarizării au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

 

     A2. Condiții suplimentare

 

 

 

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licenţă „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licenţă din cadrul unei singure facultăţi.

Candidaţii la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituţiei, şi centrul universitar pentru care optează – Bucureşti (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti) sau Târgu Mureş (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş).

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” menţionează în cererea de înscriere şi facultatea/ specializarea pentru care optează.

 

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

 

A 3. Înscrierea candidaţilor

 

Cererile-tip de înscriere, prevăzute în anexele la prezentul anunț privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, se depun de candidați la unitățile de recrutare, astfel:

 • până la data de 05.2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. (din structura M.Ap.N şi S.R.I);
 • până la data de 11.2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale M.A.I;

 

Candidaţii la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituţiei, şi centrul universitar pentru care optează – Bucureşti (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti) sau Târgu Mureş (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş).

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” menţionează în cererea de înscriere şi facultatea/specializarea pentru care optează.

 

Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia este  :

 

 • 06.2019 pentru instituțiile de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale și pentru Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” ;
 • 06.2019 pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, forma de învățământ cu frecvență, respectiv cu frecvență redusă;
 • 12.2019 pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 10.01 – 23.01.2020.

 

Modelele cererilor de înscriere la concursurile de admitere sunt ataşate anunţului:

Anexa nr. 1 – cerere de înscriere la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Anexa nr. 2 –cerere de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă.

Anexa nr. 3 – cerere de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă redusă

 

Opţiunea candidatului, consemnată în cererea de participare la concurs şi transmisă instituţiei de învăţământ de către I.P.J. Harghita, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi schimbată.

 

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane);
 2. b) curriculum vitae – Europass (CV) – Anexa nr. 5;
 3. c) copii ale următoarelor documente:
 • diploma de bacalaureat şi foia matricolă,
 • act de identitate
 • certificat de naştere pentru candidat;
 • carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare

care să ateste vechimea în muncă;

 • livret militar;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil;
 • hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

 

Documentele prevăzute la litera d) vor fi prezentate de către candidat și în original, urmând ca xerocopia să fie certificată în prezența candidatului pentru conformitate. Copia certificată pentru conformitate cu originalul va rămâne la dosarul de candidat, iar documentele în original vor fi restituite candidatului. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor prevăzute la litera c), dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

 1. autobiografia (se va scrie de mână, personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului din Anexa nr. 6;
 2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 7);
 3. un plic cu 2 fotografii color mărimea 9×12 cm, și respectiv 4 fotografii color mărimea ¾;
 4. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne – concluzionată de medicul-şef al Centrului Medical Judeţean Harghita al M.A.I., exemplar original;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare Anexa nr. 4;
 6. avizul psihologic (se introduce în dosar de către poliţistul recrutor, după efectuarea evaluării şi comunicarea rezultatelor de către structurile abilitate, numai pentru candidaţii declaraţi “admis”);
 7. alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare (Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic).
 8. un dosar plic.

 

Dosarele de recrutare pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, vor cuprinde pe lângă actele/documentele susmenționate și următoarele documente:

 1. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 111307 din 01.04.2019, postată pe site-ul instituției de învățământ superior;
 2. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 100 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință/notiță scrisă din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt stipulate la art. 9 alin. (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 111307 din 01.04.2019, postată pe site-ul instituției de învățământ superior).

 

În situaţia în care, până la data stabilită pentru completarea dosarului de recrutare  candidații nu pot intra în posesia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, aceștia vor depune la dosarul de recrutare:

 • adeverinţă eliberată de liceu în care sunt menţionate notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma şi foaia matricola a studiilor liceale

sau

 • o adeverinţă eliberată de liceu, care atestă calitatea de elev şi din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2019, precum şi copia după foaia matricolă.

 

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), în promoţiile anterioare anului 2019, au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

 1. a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerul Eduaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în copie certificată cu originalul de către personalul recrutor (se acceptă şi copie legalizată);
 2. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
 3. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

 

Având în vedere prevederile art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr.2/2011, candidații declarați ”Admis” la concursul de admitere la o instituție de învățământ superior din cadrul MAI, care au beneficiat de un program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat, integral sau parțial și doresc să beneficieze de dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituția de învățămât o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru alt program de studii universitare de licență.

Absolvenții de liceu ai promoției 2019 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi,  respectiv ai Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, suplimentar depun la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate, în fotocopie.

 

Candidaţii care participă la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale MApN și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” întocmesc un dosar suplimentar de recrutare care rămâne la unitatea de recrutare  în vederea continuării activităţilor specifice de resurse umane, respectiv al obţinerii avizului de acces la informaţii clasificate, în situaţia candidaţilor admişi.

 

 

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Depunerea candidaturii

 

Pentru înscrierea pe locurile cu frecvenţă redusă se pot adresa Serviciului Resurse Umane al inspectoratului, următoarele categorii:

 

-agenţii de poliţie din cadrul I.P.J. Harghita;

-agenţii de poliţie din structurile Poliţiei Române care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea direcţiilor I.G.P.R. sau structurilor regionale, dacă unitatea de încadrare a candidaţilor funcţionează pe raza judeţului Harghita (ex. S.C.C.O., B.A.I., S.O.S., B.J.P.T.);

– agenţii de poliţie încadraţi în structurile subordonate M.A.I. (ex. anticorupție, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, pașapoarte, evidența persoanelor, imigrări etc.).

 

         Condiţii, criterii specifice şi alte aspecte privind recrutarea personalului M.A.I. pentru învăţământul superior – forma cu frecvenţă redusă

       Recrutarea candidaţilor – agenţi de poliţie, subofiţeri, maiştri miliari – în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, se realizează de către structurile de resurse umane ale unităţilor teritoriale şi centrale ale inspectoratelor generale cu sarcini de recrutare care au locuri aprobate pentru această formă de învăţământ.

Pentru locurile repartizate IGPR şi IGPF, inspectoratele generale, prin unităţile de recrutare, pot recruta doar agenţi de poliţie din cadrul MAI.

În vederea recrutării, candidaţii se adresează structurilor centrale sau teritoriale ale inspectoratelor generale care realizează recrutarea, din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 3 a prezentului anunț.

Evaluarea psihologică şi examinarea medicală se realizează potrivit calendarului stabilit de unităţile care efectuează recrutarea.

Structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi, eliberează o adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8 la prezentul anunț.

Candidaţii pentru locurile la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin contravizita medicală, proba de evaluare a performanţei fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a Programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliţie.

Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) la data înscrierii să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie:
 2. b) au obținut calificativul de cel puțin „bine”, la ultima evaluare anuală;
 3. c) nu sunt puşi la dispoziţie ori să nu fie suspendaţi din funcţie în condiţiile 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dacă până în momentul înmatriculării intervine una din situațiile prevăzute la punctele c) și d), înmatricularea nu se realizează.

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi până la data de 24.05.2019. Modelul de cerere pentru Academia de Poliţie – învăţământ cu frecvenţă redusă este Anexa 3.

         Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 21.06.2019.

 

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locurile I.G.P.R., indiferent de beneficiar se constituie cu actele și documentele prevăzute în actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. și ale dispozițiilor D.G.M.R.U. –M.A.I., respectiv cu documentele solicitate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2019, după cum urmează:

 

 1. cererea – tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unității cu atribuții de recrutare;
 2. copiile diplomei de bacalaureat și a foii matricole a studiilor liceale/copii legalizate;
 3. copie după cartea de identitate (pentru cei care și-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
 4. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 5. personalul din structurile I.G.P.R. va depune raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 10;
 6. personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I.. va depune raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11.

 

Documentele prevăzute la litera c), d) și e) vor fi prezentate de către candidat și în original, urmând ca xerocopia să fie certificată în prezența candidatului pentru conformitate. Copia certificată pentru conformitate cu originalul va rămâne la dosarul de candidat, iar documentele în original vor fi restituite candidatului. Sunt acceptate și copii legalizate, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului. 

 

 1. Cazierul judiciar al candidatului / extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul de resurse umane care a realizat recrutarea, pe baza consimțământului expres al candidatului;
 2. două fotografii color ¾ cm pe suport hârtie (în ținută civilă) având menționate pe verso datele conform cerințelor stabilite în regulamentul de admitere al instituției de învățământ (numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 3. fișa medicală tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic „apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare / de poliție;
 4. avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 5. adeverința privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unității în care sunt încadrați candidații, sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități;
 6. curriculum vitae – model Europass (CV);
 7. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

 

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

 

 1. Examinarea medicală

 

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la nivelul Centrului Medical Judeţean al M.A.I. Harghita şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Fişa medicală-tip se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului.

După examinarea generală, în situaţia observării directe a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, fişa medicală se transmite, cu adresă, unităţii de recrutare, care face menţiunea „nepromovat” pe aceasta şi o clasează la secretariatul unităţii. Candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare şi este informat cu privire la acest aspect.

Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI;

Fişele medicale cu menţiunea „inapt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar unitatea de recrutare este informată cu privire la acest aspect. Candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare şi este informat cu privire la acest aspect.

 

Pentru anumite specializări/specialități este necesară obținerea unor avize medicale și psihologice / psihotehnice suplimentare ( marină, auto etc).

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către candidații la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța, care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de către candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcția de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.

 

 1. Evaluarea psihologică

 

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

Organizarea, desfășurarea și finalizarea activităților de evaluare psihologică a candidaților, se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, comunicată DGMRU și unităților interesate.

 

 1. Opţiuni multiple

 

 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni, şi se parcurge procedura stabilită pentru selecţie şi admitere.

Candidaţii care au mai multe opțiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea și selecția candidaților, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituție de învățământ pentru care au optat și participarea la concursul de admitere (susţinere probe eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice şi testul de cunoştinţe).

În cazul acestora, pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun, în dosarele de recrutare suplimentare, fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice în copii certificate pentru conformitate cu originalele.

 

 1. Încetarea activităţii de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor

 

        Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

        Activitățile de recrutare și selecţie încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. Nu depun în termenul – limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. Încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. Nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

 

În cazul în care identificarea situaţiilor menționate de mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

ÎNSCRIEREA ŞI SUSŢINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

DE CĂTRE CANDIDAŢI

 

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați „apt” psihologic și medical în urma evaluării/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat şi pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/ regulamentele proprii.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
 3. alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs sau a scutirii de plata acesteia, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.

 

 1. Înscrierea și susținerea probelor eliminatorii de către candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R.

 

 • Etapele de desfășurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei unități organizatoare a concursului de admitere.
 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ.
 • Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R. vor organiza concursurile de admitere conform graficelor / calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020, perioada de școlarizare a seriilor de elevi fiind februarie – decembrie 2020.

 

 1. Înscrierea și susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

 

 • Candidații selecționați de MAI care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor pentru care au optat și au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.
 • Candidații M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 10 – 14 iulie 2019, ora 07:00, potrivit planificării D.G.M.R.U. care va fi adusă la cunoștință candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ.
 • Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probelor de verificare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 sau în anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 • Candidații selecționați de M.A.I. care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor pentru care au optat și pentru care au întocmit dosare de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii/regulamente proprii.

CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Concursul de admitere cuprinde:

 

 1. PROBE ELIMINATORII (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice)

 

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale legal constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a M.A.I. care examinează candidații, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea  „apt” sau „inapt”, după caz.

Existenţa unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor pentru specialitatea pompieri, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

 

Evaluarea performanței fizice a candidaţilor (cu excepţia candidaților la Facultatea de Arhivistică care nu susțin această probă) se realizează, după caz, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I nr. 140/2016 sau ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice, nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele eliminatorii pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se organizează în perioada 26 iulie – 03 august 2019, înscrierea realizându-se în perioada 22-23 iulie 2019.

Probele eliminatorii pentru candidaţii la unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R, se organizează în perioada 12– 17 ianuarie 2020, înscrierea realizându-se în perioada 10 – 11 ianuarie 2020.

 

 1. PROBE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/ metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs şi aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul instituţiilor de învăţământ.

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se susţin în perioada 6 – 8 august 2019, conform graficului mediatizat de instituţia de învăţământ.

Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R. vor organiza și desfășura proba de verificare a cunoștințelor, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare.

La unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R, proba de verificare a cunoştinţelor va fi susţinută în data de 19.01.2020 şi va consta într-un test – grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R – sesiunea ianuarie 2020.

Tematica și bibliografia recomandată pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R- sesiunea ianuarie 2020 se regăsesc în Anexa nr. 9 a prezentului anunț, precum și pe site-ul oficial al Poliției Române – Secțiunea Admitere 2019 și ianuarie 2020.

Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor, modul de desfășurare a acestora şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

 

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor

răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a

copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.

Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

După analiza realizată la nivelul DGMRU privind propunerea de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute.

În situaţia în care solicitarea a fost aprobată până la data susţinerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie, similar celorlalţi candidaţi.

Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează.

În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit graficului/calendarului de admitere al instituţiei de învăţământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice, DGMRU informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situaţia îndeplinirii, în continuare, a condiţiilor şi criteriilor de recrutare.

În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate şi promovarea probelor eliminatorii, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

 

 • Urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, unitățile de recrutare vor constitui dosarul de recrutare, care va fi transmis ulterior instituției de învățământ pentru care optează și conține :
  • Documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I.;
  • Adeverință care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani (persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);
  • Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
  • Decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;
  • Certificat de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.
 • Pentru alte detalii, cei în cauză se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Harghita.
 • În situația în care solicitantul optează pentru admiterea în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, unitatea de recrutare îl planifică pentru evaluarea psihologică și examinarea medicală în mod similar celorlalți candidați, dacă s-a înregistrat cererea aprobată de ministerul afacerilor interne și s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de05.2019.
 • În situația în care solicitanții optează pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R, unitățile de recrutare îi planifică pentru evaluarea psihologică și examinarea medicală în mod similar celorlalți candidați, dacă s-au înregistrat cererile aprobate de ministrul afacerilor interne și s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 11.2019, pentru sesiunea ianuarie 2020.

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Candidaţii declaraţi „Admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Instituţiile de învăţământ, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, restituie unităţilor de recrutare dosarele candidaţilor.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

Contestațiile la proba de verificare a cunoștințelor se depun în nume personal, candidații putând contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declarați neadmis, contrar rezultatelor obținute în urma susținerii probelor de concurs.

Rezultatele contestațiilor sunt definitive.

Situația candidaților declarați inițial admis nu se modifică, indiferent de rezultatul contestațiilor.

Pentru a fi declarați admis la unitățile de învățământ, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoștințelor (echivalent al notei 5) și să se clasifice, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

În urma clasării mai multor candidați pe ultimul loc în lista celor declarați admis, cu aceleași punctaje/medii, sunt aplicate criteriile de departajare.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare sau în aceea în care, urmare soluționării contestației, se constată clasificarea greșită a unui candidat, cei vizați sunt declarați admis.

Locurile rămase neocupate în urma desfășurării concursului de admitere sunt completate, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale, prin redistribuirea de către comisia centrală de admitere de la celelalte instituții de învățământ a candidaților declarați neadmis care au susținut concursul la aceleași discipline și pentru aceeași categorie de locuri alocate.

Locurile alocate minorității rome/alte minorități, rămase neocupate după aplicarea criteriilor de mai sus, sunt ocupate de următorii candidați la concursul de admitere clasați în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

Pe perioada desfășurării probelor din cadrul concursului de admitere, candidaților li se asigura, gratuit, asistența medicală.

Pe site-ul www.academiadepolitie.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

Pe site-urile www.scoaladepolitie.ro şi www.scoaladepolcj.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Detalii privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru fiecare dintre probele de cunoştinţe pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii.

Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, telefon 0266-205.112, interior 20112 şi pe site-ul http://hr.politiaromana.ro.
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.