Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

IPJ Harghita scoate un post la concurs, la Biroul pentru Protecția Animalelor

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Inspectoratul de Poliție Județean Harghita  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor. 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, după cum urmează:
Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/domenii de știință, artă şi cultură/profile/specializări/specialități:
– Zootehnie;
– Psihologie;
– Drept/științe juridice;
– Științe economice/economic (toate specializările);
– Calculatoare/informatică/informatică aplicată.
sau
Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență:
– Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice;
– Științe economice (toate specializările);
– Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie);
– Ştiinţe sociale (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie) sau ştiinţe sociale şi politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie);
– Calculatoare/Informatică/informatică aplicată.
g. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
n. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
o. 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, unui post vacant de ofițer de poliție din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor)!!!!!!
Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierea se realizează în perioada 10.02 – 19.02.2021 (pe data de 19.02.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail resurseumane@hr.politiaromana.ro.

  • Informații complete, pe site-ul IPJ Harghita – click AICI

 
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.