Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Raport al ITM Harghita pentru anul 2021, privind domeniul relațiilor în muncă

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

În cursul anului 2021 inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relații de Muncă au efectuat un număr de 773 controale, au fost sancționați 328 angajatori. A fost aplicate 525 de sancțiuni: 94 de amenzi în valoare de 671.900 lei și 431 de avertismente. Măsurile dispuse au fost în număr de 1.851.

În domeniul de competenţă au fost întreprinse diverse acţiuni pentru diminuarea muncii fără forme
legale, printre care ITM Harghita amintește: • actualizarea pagini de web – www.itmharghita.ro cu informaţii utile şi de ultimă oră. • informarea prin e-mail a agenţilor economici, care au solicitat acest lucru, cu noutăţile în domeniul relaţiilor de muncă; • înființarea unor cutii poştale la sediul I.T.M. destinate sesizărilor; • înteprinderea acţiunilor privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor și copiilor -construcții, prestări servicii, industria alimentară și panificație, industria lemnului, comert, unități care desfășoară activități în stațiuni montane, unități care desfășoară activitate pe timpul noptii-baruri, discoteci, jocuri de noroc, unități de comerț cu program non-stop, unități distribuție carburant, școli, grădinite cu program prelungit, activități sportive, campanii de zi și de noapte în domeniul de activitate „brutării si produse făinoase”, controale cu echipe formate din inspectori relații de muncă și lucrători de la poliție sau jandarmerie

 

1 Comparație cu anul anterior 2020 2021
2 Număr angajatori controlați 711 773
3 Angajatori depistați cu muncă nedeclarată 16 14
4 Persoane depistate fără forme legale 20 18
5 Angajatori sancționați 324 328
6 Sancțiuni 560 525
7 Amenzi aplicate 97 94
8 Masuri dispuse 1633 1851

 

Dintre deficientele constatate la controalele efectuate în cadrul campaniilor, ITM Harghita amintiște:

 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin.1 din Legea nr.53/2003 privind incheierea contractului  individual de muncă(cim) ;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 3 din Legea nr.53/2003 dovada inmanarii   contractului  individual de muncă(cim ) ;
 • nerespectarea art.16/4 din Legea 53/2003 privind pastrarea unei copii cim la fiecare loc de muncă;
 • nerespectarea prevederilor art.83 lit. a-h din Legea 53/2003 privind angajarea cu cim pe perioada determinată;
 • nerespectarea art 105 alin 1 lit a Legea 53-2003-  stabilirea repartizării timpului de  muncă;
 • nerespectarea prevederilor art.119/1-L53/2003-evidenta orelor de munca nu se intocmeste cu evidentierea orelor de inceput si de sfarsit a programului de lucru, la   locurile de muncă nu se ține evidența orelor de muncă prestate zilnic;
 • nerespectarea prev.art.168 din Legea 53/2003 privind dovada achitarii drepturilor salariale;
 • nerespectarea prevederilor art. 242, 243 din Legea nr.53/2003 – completare / luare la cunoștință ROI;
 • nerespectarea prev.art.2 alin.6 din HG 905/2017- nominalizarea persoanei care completeaza si transmite in REVISAL;
 • nerespectarea prev. art.2 alin.8 din HG 905/2017- notificarea in scris a ITM Harghita privin incheierea contractului de prestari servicii cu prestatorul de REVISAL;
 • nerespectarea prevederilor art.4 alin.1 lit.a din HG 905/2017 privind transmiterea elementelor   cim la angajare, in REVISAL.
 • prevederilor art. 4 alin.1 lit.f din HG 905/2017 privind transmiterea incetarilor cim in REVISAL ;
 • nerespectarea art. 7 alin.2 din H.G nr.905/2017-completarea dosarelor de personal;
 • nerespectarea prevederilor art.8 (3) b, din HG 905/2017- privind transmiterea de date eronate in REVISAL;
 • nerespectarea Ordinului 64/2003, privind modelul -cadru al contractului individual   de munca, cu modificarile si completarile ulterioare .

Inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Depistarea cazurilor de muncă nedeclarată

În anul 2021  s-a pus accent pe diminuarea muncii nedeclarate și subdeclarate , verificarea aplicarii art. 15^1, 15^2, art 16 alin 1 din Legea 53/2003, Codul Muncii. În acest sens s- au organizat controale inopinate,  planificările s-au efectuat pe localități și zone, în vederea depistarii muncii nedeclarate. Astfel  au fost verificate 235 societăți comerciale. Au fost sancţionate 10 societăti depistate că folosesc în activitate 15 persoane fără contracte individuale de muncă, iar pentru 2 persoane nu au fost transmise In REVISAL elementele contractelor individuale de muncă in termenul legal. Societătile depistate că folosesc persoane fără contract individual de muncă in activitate au fost sancţionate conform art. 260 alin.1 lit.e  și art. 260 alin.1 lit e^1 cu amenzi in valoare de 340.000 lei;

Denumire criteriu 2020 2021
1 Număr angajatori controlați 254 235
2 Angajatori depistați cu muncă nedeclarată 12 10
3 Persoane depistate fără forme legale 20 17
4 Total angajatori sancționați 118 106
5 Total sancțiuni 249 221
6 Amenzi aplicate 43 32
7 Măsuri dispuse 520 547

Cu ocazia controalelor s-a verificat şi modul de acordare al repausului săptămânal conform art.137 alin 1,2,3 din Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. La verificarea acordarii sporului de noapte s-a dispus camasură obligatorie evidentierea in foile de prezenta a orelor de noapte lucrate de angajati, precum sievidentierea pe statele de plata a sporului de noapte acordat.
De precizat este faptul că inspectorii de muncă în cadrul acțiunilor de control efectuează acțiuni de
informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților privind consecințele muncii nedeclarate . Toate acțiunile desfășurate au vizat creşterea gradului de conştientizare a persoanelor care desfăşoară
activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, raportat la consecințele la care am făcut
referire anterior, precum şi clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă. Salariații au fost informați cu privire la avantajele transformării muncii nedeclarate în muncă declarată:- asigurarea condiţiilor de muncă şi angajare – salariu minim – timp de muncă şi repaus – concediu de odihnă plătit – protecţie la concediere (precum şi toate celelalte drepturi prevăzute de Codul muncii şi contractele colective de muncă); – crearea posibilității acţiunii autorităţilor de inspecţie şi a instanţelor de judecată, în cazul nerespectării condiţiilor de muncă şi angajare; – atragerea de drept a asigurării pentru sănătate, şomaj, accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi contribuţia la fondul de pensii.
– eliminarea riscului de a fi sancţionat dacă acceptă să lucreze fără contract individual de muncă;

Controalele efectuate în domeniul relaţiilor de muncă au fost mediatizate, în speranţa unui efect
educaţional asupra angajatorilor, dar mai ales a angajaţilor, în probleme de legislaţia muncii. Prin
mediatizarea acţiunilor de campanie şi a rezultatelor obţinute, privind identificarea şi combaterea muncii fără forme legale, agenţii economici au fost atenţionaţi că acţiunile de control au caracter permanent şi au ca scop respectarea prevederilor legale.

În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 106 de petiții, 95 fiind în domeniul relațiilor de
muncă, 4 avea semnalate aspecte din domeniul securității și sănătății în muncă, iar în 4 sesizări fiind aduse la cunoștință aspecte comune din domeniile relații de muncă și sănătate și securitate în muncă și alte 3 petiții din alte domenii.

Din cele 106 de petiții, 93 au fost de competența ITM Harghita, 10 au fost redirecționate către alte instituții iar 3 au fost clasate. Toate cele 105 au fost de la cetățeni și 1 de la organizație legal constituită, 75 au fost primite pe suport de hârtie, 22 prin intermediul poștei electronice și 9 prin intermediul paginii de internet.

În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 4.012 de solicitări de informații publice, 3.009 de la persoane fizice și 1.003 de la persoane juridice.

 • informații furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă HarghitaVélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.