Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Az Oktatási Minisztérium megrendítő jelentése a székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Szakközépiskoláról

 

Jelentés

a Székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Szakközépiskolánál tett ellenőrzést követően

A 607/CC/18.07.2018-as sz. szolgálati megbízás alapján 2018 július 23-27 között az Oktatási Minisztérium egy bizottsága kiszállt a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez és a székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Líceumhoz, azzal a céllal, hogy megvizsgálja az Oktatási Minisztériumnál a 16235,9961,10006/2018 és 10096/2018-as számmal iktatott bejelentésekkel kapcsolatos aspektusokat.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

  1. Liliana Georgescu- tanácsadó, Ellenőrző Testület
  2. Dan Țogoe- tanácsadó, Ellenőrző Testület

A bejelentések tartalmára vonatkozóan

1.1.A Kormány Főtitkárságától a 15C/785/p/29.06.2018 számú, az Oktatási Minisztériumnál 16235/02.07.2018 számon nyilvántartásba vett átiratban felkérik Surulescu Aureliu, a NEAMUNIT Szövetség elnöke levelének elemzését, amelyben a székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Szakközépiskola vezetőségénél és egyes tanárainál, egy magyarországi testvériskolával közös projekt során tapasztalt szeparatista és revizionista megnyilvánulásra hívja fel a figyelmet.

1.2. Ugyanazt a petíciót, ugyanazzal a tartalommal küldte el Surulescu Aureliu az Elnöki Hivatalba is, amelyik a DRA1/20454/27.05.2018 sz. levélben átküldte azt az O.M.-nak megoldásra, ahol a 100006/12.06.2018 számmal iktatták.

1.3. Másrészt, a 4c-9/212/04.07.2018 sz. átiratot, amelyet a 9961/06.07.2018 számmal iktattak az O.M.-nál, és amely Surulescu Aureliu levelét tartalmazza, elküldték a Képviselőház Oktatási, Tudomány, Ifjúsági és Sport Bizottságához elemzésre.

Surulescu Aureliu a következő aspektusokat mutatja be petíciójában:

– 2018 június 4-én, a Székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Líceum diákjai és tanárai részt vettek egy, az iskola vezetősége által szervezett tevékenységen, amelynek során bemutatták a Nagy Magyarország térképét (amely Románia egy részér is magába foglalja) és azt tanították nekik, hogy Erdély Magyarország része, és a gyerekekből alakították ki a térkép körvonalait.

– a petícióban Surulescu Aureliu, Robert Iosub ziarharghita.ro-ban megjelent cikkét idézve, azt állítja, hogy a gyerekeknek elmagyarázták, hogy tulajdonképpen a hely ahol állnak Magyarország része, hogy Románia sokkal kisebb volt és a jövőben is kisebbnek kell lennie; ami Surulescu úr szerint nyilvánvaló revizionista és alkotmányellenes propaganda

– amellett, hogy ebben az oktatási intézményben áthágták Románia alkotmányát és a nemzetvédelmi Törvényeket, a líceum vezetősége, bevonva ebbe a szeparatista és revizionista tevékenységbe a gyerekeket is, áthágták az ET 15/2001-es ajánlását, mely szerint a történelem tanítása nem képezheti ideológiai manipuláció, vagy propaganda eszközét, nem használható ultranacionalista, xenofób vagy antiszemita eszmék hirdetésére

1.4. Mialatt a Hargita Megyei Tanfelügyelőségen tartózkodtak, az ellenőrző csoport tagjai kézhez kapták az O.M. Ellenőrző Testületének 10882/19.07.2018-as sz. átiratát, amelyet a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal küldött, és az O.M. 10096/20.07.2018 számon iktatott.

A prefektus átirata D.D. asszony, D.T. székelyudvarhelyi diák édesanyja petíciójának elemzését kérte.

A petícióban a Palló Imre Művészeti Líceum pedagógusai által végzett tevékenységekről számolt be, akik véleményük szerint hátrányosan érintik gyermekeik érzelmi és pszichoszomatikus fejlődését, olyan tevékenységeket, amelyek nem felelnek meg a középiskolai belső szabályozás rendelkezéseinek.

A D.T. tanuló szülei elégedetlenségüket fejezik ki azzal kapcsolatban, ahogyan a testnevelő tanár a gyerekekkel foglalkozik a tanórákon, tulajdonképpen, hogy fiúkat a tanár megütötte a testnevelési órák alatt, valamint azzal kapcsolatban, ahogyan a fiú tanítónője, Incze Viola és az iskola igazgatónője, Porsche Éva viszonyultak a panaszukhoz.

Az ellenőrzés során az ellenőrző csoport tagjai elmentek a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez és a szóban forgó iskolához, ahol megbeszéléseket folytattak és feljegyzéseket készítettek az érintett felekkel, a gyerekekkel is, igazoló dokumentumokba foglalva.

Megállapítások

2.1.Surulescu Aureliu petíciójával kapcsolatban

A petícióban említett tevékenység egy testvériskolával közös tevékenység keretében zajlott a székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Szakközépiskola és a neszmélyi (Magyarország) Launai Miklós Általános, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola között. A két iskola együtt vett részt a magyar állam által finanszírozott „Határok nélkül” programban, amelynek célja a világon élő magyarok közti kapcsolat támogatása és javítása.

A petíciókban vázoltak tisztázása érdekében az ellenőrző csoport megbeszéléseket folytatott Gârbea Petru Ioan főtanfelügyelővel. Ez utóbbi tisztában volt mind Surulescu Aureliu által jelzett dolgokkal, mind D.T. diák helyzetével. A főtanfelügyelő úgy véli, hogy a középiskolában végzett tevékenységnek nem volt politikai felhangja, csupán művészi tevékenységről volt szó. Elmondta, hogy a tevékenységnek a város körüli dombokon kellett volna történnie, de az időjárás miatt az iskolaudvarra tevődött át.

A „Határok nélkül” program 2013-ban kezdődött, fő célkitűzései a „barátság erősítése, a résztvevők közti együttműködés serkentése, különleges művészi technika megvalósítása” áll az igazgatónő, Porsche Éva jegyzőkönyvében.

A projekt szemléltetésére fényképeket közöltek a Facebook-on. Amikor rájöttek, hogy a képeket politikai megközelítésben is lehet magyarázni, letörölték a Fb-ról.

A tanfelügyelőség arra kérte a középiskolát, hogy kezelje figyelmesebben ezeket a tevékenységeket, amelyeket politikai tevékenységként is magyarázhatnak.

Az ellenőrző csapat látogatása a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában folytatódott, ahol találkoztak Porsche Éva igazgatónővel, Jakab Zoltán aligazgatóval, és Tar Loránd festészet tanárral.

Bár látszólag együttműködő hozzáállást tanúsított, Porsche Éva igazgatónő távolságtartó állást fel a június 4-i tevékenységgel kapcsolatban. Vállalta, hogy írásban válaszol az ellenőrző bizottság kérdéseire, de válaszai rövidek, elkalandozóak voltak, ami azt mutatja, hogy az igazgatónő vagy nem tudott a dolgokról, vagy nem akar egyértelmű választ adni.

Az igazgatónő megjegyezte, hogy a tevékenységet nem beszélték meg és nem hagyta jóvá az iskola vezetőtanácsa, elutasító választ adott a létrejött alkotás (Nagy Magyarország térképe) művészeti üzenetével kapcsolatban, illetve, hogy mi köze a magyar állam nemzeti jelvényeihez. Az igazgatónő azt sem tudta megmagyarázni, hogy miként pótolták be a diákok tanórák alatt szervezett iskolán kívüli tevékenységet.

Arra a kérdésre, miért törölte le a magyar zászlóval keretezett profilképét a Fb.- ról, azt válaszolta, hogy nem törölte le, most is úgy van.

Tar Loránd, festészettanár magyarázata a Land Art technika választására: „környezetkímélő anyagot kellett választanunk a projektben előírt tevékenységhez, és a vízben oldódó festékeket választottuk”. A művészeti üzenet: „Az ötlet az volt, hogy rajzoljuk le az általuk és az általunk lakott területet. Az esőtől elmosott körvonalak a határok nélküli közösség gondolatát sugallják, ami tulajdonképpen a program címe is”.

A Land Art technikán és a határok nélküli közösség és barátság kijelentett célján kívül nem lehet tudni, hogy kaptak-e a Magyarország történelmére vonatkozó magyarázatot a diákok, amire utalhat Nagy Magyarország térképének megrajzolása. Ez összefüggésben lehet a 2018 június 4-i dátummal, a Trianoni Szerződés aláírásának 98. évfordulójával.

A magyar kisebbség történelem óráin a megfelelő magyarázattal kísérve helye van Magyarország térképe bemutatásának. De képzőművészeti tevékenység során Nagy Magyarország körvonalának művészi eszközökkel, illetve a gyerekek testéből történő kirajzolása helyet hagy politikai, revizionista értelmezésnek, utalás szintjén.

Ilyesmi nem megengedett a romániai oktatási egységekben, megszegve az 1/201-es oktatási törvény 7.cikk, (1) bekezdésének előírásait, mely szerint: Az oktatási egységekben, intézményekben és a szakmai képzésre és oktatásra szánt helyeken tilos az erkölcsi normákat sértő tevékenység és minden olyan tevékenység, amelyik veszélyezteti a gyerekek és fiatalok, illetve a tanügyi káderek, kisegítő személyzet testi vagy lelki egészségét és épségét, továbbá a politikai természetű tevékenység, a vallási prozelitizmus.

2.2.D.D. asszony petíciójára vonatkozóan

Iosub Robert, a ziarharghita.ro szerkesztője arra kérte az ellenőrző csoport tagjait, hogy fogadják megbeszélésre az iskola egyik diákjának szüleit, akik ismerik a helyzetet az iskolában és alátámaszthatják az általa mondottakat.

A beszélgetés során kiderült, hogy D.D asszony román anyanyelvű, a férje pedig magyar. D.D. elmondta, hogy nehézségei vannak az iskolában, mert amikor szülői értekezletre megy, ott csak magyarul beszélnek, és ez hátrányosan érinti őt.

Másrészt a szülők reklamáltak, hogy a testnevelés tanár megütötte a gyermeküket a tornaórán. Más gyerekek is alátámasztják, hogy a testnevelés tanár durván bánik velük, de az iskola vezetőségének bosszújától való félelemből nem nyújtanak be panaszt.

A szülők intézkedéseket követelnek a tornatanár ellen, és azok ellen, akik nem büntették meg.

A négyórás megbeszélés alatt az ellenőrök arra kérték a panaszos szülőket, nevezzenek meg még egy szülőt, aki alátámasztaná a tornatanárról mondottakat, de nem tudtak ilyen információval szolgálni.

A gyermekük tanítónőjét vádolták azért a kijelentéséért, hogy ha nem tetszik az iskola tevékenysége, vigyék a gyermeket más iskolába.

Ezután az ellenőrök Gârbea Petru Ioan főtanfelügyelő álláspontjára voltak kíváncsiak.

Ez utóbbi elmondta, hogy ismeri a szülőket és a reklamált problémáikat, teljes készségéről biztosítva őket ügyük megoldásában. Elmondta, hogy megbeszélések zajlottak az iskola vezetőségével, a tanítónővel, a szülők képviselőivel és a testnevelés tanárral, ezektől a személyektől írásos nyilatkozatot is kértek. Elemezték az esettel kapcsolatos dokumentumokat, megállapításokat, következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztak meg a tanfelügyelőségnek bemutatott jelentésben.

A tanfelügyelőség a 3347/06.07.2018 sz. átiratban közölte D.D. asszonnyal az ellenőrzés következtetéseit, illetve az ajánlásokat.

A tanfelügyelő úr által elmondottak szerint a szülők nem keresték fel őt többé, hanem egyéb állami intézményeknél tettek panaszt gyermekük iskolai helyzetével kapcsolatban, azt állítva, hogy hátrányosan megkülönböztetik, hogy őket is, mint szülőket kirekesztik, mert az anyuka román származású.

A tanfelügyelő úr hajlandóságot mutatott a párbeszédre a szülőkkel, gyermekük helyzetét megbeszélendő. Ugyanakkor arról is biztosította őket, hogy figyelemmel kíséri a gyermek iskolai helyzetét, hogy beszél az iskola vezetőségével és a tanítónővel, a gyermeknek nem kell elhagynia az iskolát.

D.T. diák helyzetével kapcsolatosan az O.M. ellenőrző csoportja kihallgatást kért a Jean Adrian Andrei Hargita megyei prefektustól.

A prefektus megerősítette, hogy tisztában van a D.T. diák helyzetével, hogy fogadta a szülőket kihallgatáson, és hogy a Hargita megyei tanfelügyelőség vezetésével megvitatta a diák helyzetét és az iskola keretében történteket, amivel nem ért egyet, azt mondva, hogy az ilyen eseményeknek nincs jogosultsága, ellentétesek a törvényekkel, és még súlyosabbak is, mivel az iskolában a diákok közvetlen bevonásával járnak.

D.T. helyzetével kapcsolatosan az ellenőrök Aurora Panaite tanfelügyelő kíséretében ellátogattak a Palló Imre Művészeti Szakközépiskolába. Írásos nyilatkozatot kértek az igazgatónőtől és Incze Viola tanítónőtől. Ez utóbbi úgy nyilatkozott, hogy D. család a normálison túlmenő konfliktust gerjesztett az iskolában.

A tanítónő a következőket nyilatkozta:

– a D. család megtagadta a párbeszédet a tanítónővel, az igazgatónővel és a gyermekvédelemben illetékes intézményekkel. A szülők számos panaszt tettek, a tanítónő véleménye szerint a dolgokat nem így, hanem párbeszéddel kellene megoldani. Nagyon fontos bizonyos szabályok tiszteletben tartása, amit a szülők nem hajlandók megtenni

– egy nagyon hosszú telefonbeszélgetést követően, a tanítónő azt ajánlotta az apának, hogy írassa át a gyermeket más iskolába, mire az apa kifejezte elégedetlenségét a tanítónővel és az iskolai légkörrel kapcsolatban. A tanítónő természetesnek találta ezt az ajánlatot, tekintve hogy a tanár-szülő viszony nagyon fontos, a szülőknek meg kell bízniuk a tanító munkájában és személyében.

– a gyermeknek nincs mit felrónia, csupán a konfliktusos és együttműködésre képtelen szülőknek, akiknek bármit teszel semmi nem jó. A gyerek okos, kicsit bátortalan, fél, ha valami nem sikerül, örömmel jött iskolába és megpróbált szocializálni. Sikerült közel kerülnie az osztálytársakhoz, de miután a szülők reklamáltak és egy sor konfliktust idéztek elő, a gyermekek eltávolodtak D.-től.

– a szülők terrorizálják a tanítónőt telefonon; szokatlan időpontokban kérik a gyermek iskolába érkezését vagy eltávozását; azt igénylik, hogy a tanítónő válaszoljon az üzeneteikre és telefonhívásaikra. A helyi közösségben is konfliktusos személyekként ismerik a szülőket, akik igyekeznek jogos vagy alaptalan álláspontjukat elfogadtatni és amennyiben nem sikerül indulnak a feljelentések.

– nem szeretne többé semmilyen kapcsolatot a gyermek családjával, mert nem lehet velük együttműködni, amennyiben a gyermek az osztályban marad, a tanítónő áthelyezését fogja kérvényezni.

Porsche Éva igazgatónő nyilatkozat szerint 2018 március 27-én, D.T. szóban tájékoztatta arról, hogy a tornatanár egy bizonyos számú guggolásra kötelezi a gyerekeket és testileg bántalmazza őket, az információk a 7 éves fiától származnak. Javasolt a szülőnek egy írásos panasz benyújtását, amelyet 1325/29.03.2018 számmal iktattak.

Az iskolai erőszakot és megkülönböztetést megelőző és leküzdő, az interkulturalitást előmozdító bizottság elemezte a nyilatkozatot és arra következtetésre jutott, hogy a szülő állításai nem nyertek megerősítést.

2018 április 12-én az anya elvitte a gyermeket a tornaóráról, 2018 április 16-án ismét igazolatlanul hiányzott. 2018 április 17-én átküldték a szülőknek az iskolához benyújtott petíciójukra adott választ.

Az igazgatónő nyilatkozatából kiderül, hogy 2018 április 18-án, a szülő betelefonált az iskolába, és támadóan nyilvánította ki nemtetszését, hogy nem rúgták ki a tornatanárt és folytatódott a feljelentések sorozata.

Az ellenőrző csoport tagjai közbeavatkoztak és arra kérték a tanítónőt és az igazgatónőt, hogy találjanak megoldást arra, hogy a gyermeknek ne kelljen elhagynia az iskolát, valamint a szülőkkel való viszony javítására. A gyermek visszavonása az iskolából szerintük nem elfogadható javaslat.

Következtetések

– 2018 június3-6 között, a „Határok nélkül” program keretében képzőművészeti tevékenységre került sor 30 magyarországi diák és 3 tanár, illetve a székelyudvarhelyi művészeti szakközépiskola 18 diákjának és 3 tanárának részvételével, a IX és XI.- ikes tanulók képzőművészeti tanórái alatt.

– a tevékenység célja egy művészeti alkotás elkészítése Land Art technikával. Együtt úgy döntöttek, hogy térképet rajzolnak az iskola udvarán, ahol fontos magyar közösségek élnek. Az ötletgazdát nem lehetett azonosítani. A térképen megjelölték azokat a településeket, ahonnan a partneriskolák hallgatói származnak, és az ezekhez a helységekhez vezető utat.

– A térkép körvonalait a magyar zászló színeiben, vízben oldódó festékkel festették meg. A térkép a romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai c. VI. és VII. osztályosok számára kiadott, az O.M. által 4796/1997 számmal jóváhagyott tankönyvében is szerepel.

– A Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola vezetősége egy politikailag is értelmezhető tevékenységet engedélyezett, abban a reményben, hogy az iskolán kívül nem lesz látható. A művészeti terméket elmosta az eső, a Fb.-ra kitett fényképalbumot pedig gyorsan le lehet törölni, ha botrány tör ki.

– Senki nem tagadta a térkép megrajzolását, de senki nem ismerte el, hogy annak valami köze lett volna 2018 június 4-i dátumhoz.

– A tevékenységre egy magyarországi testvériskolával való közös program keretében került sor, egy protokoll alapján, amely azonban csak magyar nyelven létezik;

– Az iskola igazgatója nem adott meggyőző válaszokat, vagy nem volt hajlandó válaszolni az ellenőrző csoport kérdéseire, megnehezítve ezáltal az információhoz való jutásukat

– A Hargita megyei tanfelügyelőségnél nincsenek strukturált információk arra vonatkozóan, hogyan szervezzenek és hajtsanak végre harmadik országokkal partnerségben végzett tevékenységeket annak érdekében, hogy objektív értékelést készítsenek a tanulók által e programok eredményeként szerzett előnyökről és ismeretekről

– A projektben részt vevő tanárok és a középiskolai vezetés felelős a diákok bevonásáért politikai jellegű tevékenységekbe. Ilyen jellegű tevékenységek megvalósítása a romániai elemi és középfokú oktatásban erkölcstelen és törvénytelen.

– A D. családra vonatkozóan, a tanfelügyelővel, Jean Adrian Andrei prefektussal, a szülőkkel, az iskolaigazgatóval és a tanítónővel való beszélgetésből kiderült, hogy rendkívül nehéz a diák szüleivel való kommunikáció. A kontrollcsapat tagjaival folytatott több mint 4 órás beszélgetés során sokféle aspektust kiemeltek az iskola tevékenységéről, az egyik tárgyról a másikra tértek, anélkül, hogy azok között valami összefüggés lenne, sokféle lelkiállapoton mentek keresztül, a nyugalomtól a könnyekig, makacsul és szenvedélyesen elutasítva azt, hogy a kiegyensúlyozott és egyeztető párbeszédnek is van módja.

Ajánlások

A Hargita megyei Tanfelügyelőséghez

Az ellenőrző csoport tagjai javasolják a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek, hogy Porsche Éva igazgatónő, és Jakab Zoltán aligazgató éves értékelésénél vegyék figyelembe, hogy megengedték a diákok igénybevételét egy politikai, szeparatista tevékenységhez, áthágva ezzel a 1/2011-es, módosított és kiegészített Oktatási Törvény 7. cikk, (1) bekezdésének előírásait.

Határidő: 15 nap a jelentés kézhezvételétől

Felelős: Hargita Megye Tanfelügyelőségének főtanfelügyelője

Hargita Megye Tanfelügyelőség figyelemmel kíséri D.T. tanuló helyzetét és rendszeresen tájékoztatja az O.M. Ellenőrző Testületét a gyermek közösségi integrációjának előrehaladásáról. A tanfelügyelőség kapcsolatot tart a szülőkkel, valamint az iskola vezetőségével, kísérve a köztük levő viszony normalizálódását.

Határidő: 2018-2019-es tanév első félév

Felelős: Hargita Megye Tanfelügyelőségének főtanfelügyelője

A székelyudvarhelyi „Dr. Palló Imre” Művészeti Szakközépiskolához

Fegyelmi vizsgálat Tar Loránd, Bíró Mihály és Máthé Loránd Pál tanárokkal kapcsolatban, politikai felhangú művészeti tevékenység választásáért és kivitelezéséért, mert megsértették a 1/2011-es, módosított és kiegészített Oktatási Törvény 7. cikk, (1) bekezdésének előírásait.

Hargita Megye Tanfelügyelősége tájékoztatja az O.M.-t a fegyelmi vizsgálat eredményeiről.

Határidő: 15 nap a jelentés kézhezvételétől

Felelős: a középiskola vezetőtanácsa

A törvény értelmében Incze Viola tanítónővel szembeni fegyelmi vizsgálat elindítása, aki azt javasolta a szülőknek, hogy vigyék el a gyermeküket az iskolából, ha nem felel meg nekik a személye és az iskola, amelyben tanít. Az ellenőrző csoport tájékoztatása a tanfelügyelőségen keresztül a fegyelmi vizsgálat eredményével kapcsolatban.

Határidő: 15 nap a jelentés kézhezvételétől

Felelős: Hargita Megye Tanfelügyelőségének főtanfelügyelője

Igazgató

Ion Trămîndan

Ellenőrző csoport

Liliana Georgescu

Dan Țogoe

 

 

 

 

 

 
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.