Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Raport de evaluare a activității desfășurate de ISU Harghita în anul 2018

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Sala mare de ședințe din clădirea administrativă a Consiliului Județean Harghita a găzduit miercuri, 6 februarie Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,, Oltul” al județului Harghita.

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,, Oltul” al județului Harghita, în prezența inspectorului general al IGSU, gen.de brigadă – Dan-Paul Iamandi . Mulțumiri și felicitări salvatorilor cetățenilor harghiteni, celor care sunt la post 24 din 24, pentru a interveni în orice situație de urgență. Determinare, profesionalizare și vocație. Tot respectul nostru, domnilor! – a transmis prefectul Județului Harghita.

Transmitem recunoștința noastră tuturor pompierilor, care și în anul 2018 au dat dovadă de curaj și devotament față de comunitatea harghiteană din care facem parte, a menționat conducerea instituției la ceas de bilanț și a asigurat că: Vom fi mereu alături de cetățenii harghiteni!

 

 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „OLTUL” AL JUDEŢULUI HARGHITA ÎN ANUL 2018

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 1. În domeniul activității preventive

În cursul anului 2018, cadrele militare din Inspecţia de Prevenire au executat un număr de 719 controale de prevenire, față de 591 în anul 2017, reprezentând o creștere de 21%.

Cele 719 controale de prevenire efectuate în anul 2018 au fost materializate la următoarele categorii de construcții: 383 operatori economici, 203 instituţii, 67 localităţi, 55 obiective de investiţii, 7 S.V.S.U., 3 construcţii hidrotehnice și 1 obiective care prezintă pericole majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

În cursul  anului 2018, activitățile de control au fost structurate astfel:

¯  controale de fond la unităţi administrativ-teritoriale, operatori economici şi instituţii din judeţul Harghita;

¯  controale tematice planificate și inopinate la unităţi sanitare cu paturi, unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități, unităţi de cult, cultură, unităţi silvice, spații comerciale, unităţi de turism şi agrement, unităţi de învăţământ, stații de distribuție a carburanților pentru autovehicule, operatori economici care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, obiective încadrate în categoria monumente istorice, investiţii şi organizări de şantier, obiective cu afluenţă de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci și săli de cinematograf/spectacole;

 

Pe timpul activităţilor desfăşurate, au fost constatate un număr de 3.544 deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, din care 1.229 au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, 1.675 sancţionate și 640 nesancționate, dar cu termen de remediere a deficiențelor constatate.

Procentual rezultă soluţionarea a 36,65 % şi sancţionarea a  47,26 %  din deficienţe, din totalul celor constatate.

În urma controalelor efectuate au fost aplicate un numar de 97 sancţiuni contravenţionale cu amendă, in cuantum de 181.006 lei, față de 165 sancțiuni în 2107 cu un cuantum de 123.100 lei, se constată scăderea numărului de sancțiuni aplicate cu 42% și crerșterea cuantumului cu 47%.

 

În cursul anului 2018 au fost instrumentate un număr de 418 documentaţii de avizare/autorizare. Astfel, au fost soluţionate în termen legal un număr de:

¯   38        – autorizaţii de securitate la incendiu emise la sediul inspectoratului;

¯   19        – cereri de autorizare în domeniul securității la incendiu respinse;

¯   100      – avize de securitate la incendiu emise;

¯   37       – cereri de avizare respinse;

¯   2         – avize de protecție civilă emise;

¯   19        – acorduri pentru realizarea jocurilor de artificii;

¯   203  – puncte de vedere privind avizarea / autorizarea diverselor categorii de construcţii solicitate de investitori;

 

În cursul anului 2018, în evidenţele nominale ale inspectoratului au fost cuprinse un număr de 55 de obiective de investiţii, toate fiind controlate pe timpul derulării lucrărilor de execuţie. Tot în această perioadă, au fost recepţionate un număr de 9 obiective de investiţii, la fiecare obiectiv participând în calitate de membru sau invitat în comisia de recepţie, un cadru desemnat din partea inspectoratului.

Cadrele Inspecției de Prevenire au mai executat:

· 21 activităţi de audit de supraveghere la persoane juridice atestate, prestatoare de servicii în domeniul securităţii la incendiu (ignifugare; încărcare, verificare, reparare stingătoare; proiectare şi verificare instalaţii speciale de detecţie, semnalizare şi stingere a incendiilor);

· 523 exerciţii de alarmare în caz de incendiu cu prilejul executării unor controale de fond şi tematice la diverse tipuri de obiective (unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor persoanelor cu handicap, unităţi de învăţământ).

·  418 instruiri la operatori economici, 199 instruiri la instituţii, 67 instruiri la localităţi. Aceste activităţi de instruire, au avut o tematică diversă, vizând principalele aspecte referitoare la identificatea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, dar şi adoptarea unei conduite preventive adecvate riscurilor existente, de către persoanele instruite.

Activitatea de informare preventivă desfăşurată în cursul anului 2018 de către personalul Inspecției de Prevenire și a subunităților de intervenție, s-a materializat prin elaborarea şi difuzarea următoarelor categorii de materiale informative:

–  12 materiale în presa scrisă, audio-tv;

–  5.980 afişe cu tematică specifică în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

–  6.200 pliante în cadrul campaniilor naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

 

Control riscuri la dezastre

Activitatea de control riscuri la desastre s-a materializat prin:

 

–   Emiterea a  53 de avize pentru transportul de deşeuri periculoase, conform prevederilor H.G.R. nr. 1061/2008;

– Organizarea şi conducerea a 11 exerciţii cu deţinătorii de surse potenţiale de risc chimic cu tema „Activitatea Celulei de Urgenţă a operatorului economic şi a formaţiunii de intervenţie, în cazul producerii unui accident chimic”;

– Cu ocazia controalelor de prevenire executate la operatorii SEVESO, s-a desfășurat un exercițiu de testare a Planului de urgență internă la S.C. Tohan S.A. – Punct de lucru Gheorgheni, cu alarmarea S.P.S.U.,  respectiv un exercițiu de intervenție în caz de explozie la S.C. Maxam România S.R.L. – Punct de lucru Sândominic.

 

 

RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

   SITUAŢIA OPERATIVĂ:

În perioada 01.01. – 31.12.2018  subunităţile din organica inspectoratului împreună cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, au participat la 2692 intervenţii, faţă de 2652 în aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrându-se o creştere de 1,50%.

Repartizarea celor 2692 evenimente pe tipuri de intervenţii este următoarea:

221 pentru stingerea incendiilor (8,22%);

153 intervenţii la alte situaţii de urgenţă (5,68%) ;

130 alte intervenţii (4,83%);

5 intervenţii pentru protecţia mediului (0,18%);

42 acţiuni pentru asigurarea-supravegherea zonei de producere probabilă a situaţiilor de urgenţă (1,56 %);

2141 pentru cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (79,53%).

 

Repartizarea intervenţiilor pe structuri participante se prezintă astfel:

o      Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc a participat la 1054 intervenţii;

o      Detaşamentul de Pompieri Odorheiu Secuiesc a intervenit la 667 situaţii de urgenţă;

o      Detaşamentul de Pompieri Gheorgheni – Garda nr. 1 de Intervenţie Gheorghenia participat la 381 evenimente negative;

o      Garda nr. 2 de Intervenţie Topliţa a detaşamentului de Pompieri Gheorgheni intervenit la 341 situaţii de urgenţă;

o      Garda nr. 3 de Intervenţie Corbu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Gheorgheni a intervenit la 184 situaţii de urgenţă;

o      Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit în 65 evenimente negative.

 

O scurtă analiză a indicatorilor de performanţă raportaţi la situaţiile de urgenţă înregistrate la nivelul inspectoratului, se prezintă astfel:

Ø  media celor 2692 intervenţii la 100.000 locuitori în anul 2018 a fost de 825,20, respectiv 405.48 la mia de kilometri pătraţi;

Ø  valoarea pagubelor în urma intervenţiilor a fost 6.455.900 lei iar bunurile salvate au fost în valoare de 50.682.200 lei;

Ø  efecte ale intervenţiilor:

Þ    762 animale salvate: 57 mari, 642 mici şi 653 păsări;

Þ    1 persoană salvată ;

Þ    5 persoane rănite;

Þ    2 persoane decedate: 1 adult şi 1 copil;

Þ    97 animale moarte.

Ø  timpii operativi înregistraţi la cele 2627 evenimente la care au participat structurile proprii sunt:

– timpul mediu de răspuns în mediul urban este: 5,89 minute;

– timpul mediu de răspuns în mediul rural este: 18,62 minute;

– timpul mediu de intervenţie în mediul urban este: 48,71 minute;

– timpul mediu de intervenţie în mediul rural este: 66,81 minute.

 

Incendiile, cea mai frecventă manifestare a unui tip de risc, conform statisticilor, au reprezentat cele mai numeroase situaţii de urgenţă în anul 2018, dacă nu luăm în calcul intervenţiile medicale, înregistrându-se în 221 cazuri din totalul acestora.

Cauzele care au dus la manifestarea acestora sunt:

–          efect termic: 59 (26,70 %);

–          scurtcircuit: 73 (33,04 %);

–          jar sau scântei: 39 (17,65 %);

–          flacără: 42 (19,00 %);

–          trăsnet: 5 (2,26%);

–          scântei mecanice: 1 (0,45 %);

–          autoaprindere: 1 (0,45 %);

–          frecare: 1 (0,45%).

 

 

Deşi, salvatorii, în toate cazurile, au depus eforturi pentru limitarea efectelor acestora şi mai ales pentru protecţia şi salvarea persoanelor, pe timpul incendiilor, s-au înregistrat totuşi pagube în valoare de aproximativ 5.535.500 lei, 97 animale moarte, 1 persoană decedată şi 4 persoane rănite.

 

În ce priveşte intervenţiile din categoria alte intervenţii, îmbucurător pentru acest an, a fost faptul că numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi a celorlate intervenţii din această categorie a înregistrat o scădere cu 39,53 %.

 

Evenimentele din categoria alte situaţii de urgenţă au fost şi ele înregistrate în cursul anului 2018, în număr de 153 cazuri, dintre care cele mai importante au fost inundaţiile, manifestările fenomenelor meteorologice periculoase şi nu în ultimul rând asanările teritoriului judeţului de muniţiile rămase neexplodate şi distrugerea acestora într-un număr mai mic, dar cu cel puţin aceeaşi importanţă prin prisma efectelor şi urmărilor ce le pot avea.

Această din urmă categorie, respectiv asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată şi distrugerea acesteia, a reprezentat în anul ce îl analizăm o provocare datorită misiunii din vara anului 2018 când în municipiul Topliţa a fost găsit un depozit de muniţie, iar pentru gestionarea evenimentului, datorită complexităţii acestuia a participat inclusiv Unitatea Specială pentru Intervenţii în Situaţii de Urgenţă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

O categorie de intervenţii foarte importantă pentru această armă, datorită misiunii de salvarea şi acordare a ajutorului medical cetăţenilor în slujba cărora ne aflăm, este cea a echipajele medicale şi modulelor de descarcerare SMURD, care în anul 2018 au participat la 2141 cazuri:

–       2038 intervenţii pentru prim ajutor medical de urgenţă – intervenţii SMURD (95,19 %);

–       45 intervenţii pentru descarcerare (2,10 %);

–       58 intervenţii pentru asistenţă persoane  (2, %).

 

Timpii operativi înregistraţi de echipaje la misiunile la care erau puse în pericol viaţa sau sănătatea cetăţenilor, au fost:

Þ          timpul mediu de răspuns în mediul urban este: 5,20 minute;

Þ          timpul mediu de răspuns în mediul rural este: 15,72 minute;

Þ          timpul mediu de intervenţie în mediul urban este:  34,45 minute;

Þ          timpul mediu de intervenţie în mediul rural este: 48,55 minute.

Media intervenţiilor SMURD la 100.000 locuitori în perioada analizată, anul 2018, este de 656,30 la 100.000 locuitori, respectiv 322,48 la 1000 km2 .

 

MANAGEMENT OPERAŢIONAL:

În cursul anului 2018, verificarea capacităţii organizatorice şi de comandă, a menţinerii cooperării cu celelalte structuri din judeţ cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi antrenarea efectivelor proprii pentru executarea în barem a operaţiunilor de intervenţie, s-a materializat prin 4 exerciţii combinate organizate de Centrul Operaţional Judeţean şi 56 exerciţii organizate la obiective de interes operativ din raioanele de intervenţie.

Pregătirea şi cunoaşterea permanentă a zonei de competenţă şi a raioanelor de intervenţie a reprezentat o preocupare a întregului personal, materializată în cele 524 recunoaşteri în teren executate şi cele 16 planuri operative întocmite la nivelul zonei de competenţă.

În vederea asigurării climatului de normalitate pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice sau pe timpul unor activităţi cu un aflux mare de persoane, în cursul anului 2018, premergător perioadelor desfăşurării activităţilor s-au stabilit măsuri de prevenire şi de organizare a intervenţiei, şi s-au elaborat un număr de 16 planuri de măsuri/acţiune proprii, astfel încât siguranţa cetăţeanului să reprezinte obiectivul principal.

În perioada de referinţă, respectiv anul 2018, conform atribuţiilor stabilite,  au fost verificate un număr 18 Planuri de Intervenţie depuse de operatori economici şi instituţii conform OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi au fost monitorizate un număr de 1918 transporturi speciale sau de substanţe periculoase care au tranzitat teritoriul judeţului Harghita.

 

Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale, la nivelul judeţului Harghita, în anul 2018 s-a realizat prin desfăşurarea ansamblului de activităţi specifice constând în înştiinţare, avertizare, alarmare, adăpostire, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice. În această categorie de acţiuni, includem antrenamentele bilunare de înştiinţare-alarmare cu centrele operative ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă de la 67 localităţi  şi 13 operatori economici sursă de risc chimic din judeţ, exerciţiile lunare de verificare a sistemului de alarmare publică denumite generic „Miercurea Alarmelor” şi nu în ultimul rând cele 22 exerciţii de alarmare publică organizate, în cadrul cărora au fost verificate spatiile de cazare şi preparare a hranei, punctele de primire – repartiţie a populaţiei, spaţiile de adăpostire precum şi documentele operative ale C.L.S.U . Şi pentru ca aceste acţiuni să nu reprezinte doar simple exerciţii sau verificări, pe parcursul anului 2018 au fost transmise 443 informări, atenţionări şi avertizări meteorologice, către membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, ai primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de competenţă prin aplicaţia SMS-STS, din care:

·         26 informări meteorologice;

·         382 atenţionări meteorologice şi hidrologice „cod galben”;

·         33 avertizări meteorologice „cod portocaliu”;

·         2 avertizări meteorologice „cod roşu”.

 

PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În anul 2018, Serviciul  Pregătire Pentru Intervenție și Reziliența Comunităților a avut ca obiectiv specific controlul și îndrumarea activităților care vizează pregătirea personalului operativ, a celui din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, a autorităților și salariaților, formarea în ocupațiile din domeniul reglementat și coordonarea voluntariatului la nivelul unității.

Analiza activităţii în funcţie de fiecare categorie implicată se prezintă astfel:

1)      Pregătirea personalului operativ din subunitățile de intervenție:

Formarea profesională a personalului operativ de la nivelul subunităţilor de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita în anul 2018 s-a organizat în conformitate cu Ordinul inspectorului şef nr.566/18/I-HR din 03.04.2018 privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor profesioniste.

Scopul general al formării profesionale continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie l-a constituit însuşirea cunoştinţelor teoretice, formarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare pentru asigurarea capacităţii de răspuns credibile şi îndeplinirea misiunilor specifice subunităţilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, independent sau în cooperare cu celelalte componente ale sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Formarea profesională continuă a personalului operativ pe anul 2018 a reprezentat totalitatea activităților desfășurate la nivelul subunităților pentru ca personalul operativ să aibă pregătirea teoretică și practică necesară îndeplinirii misiunilor specifice.

În anul 2018, formarea profesională continuă a personalului operativ  s-a desfășurat în două forme:

a) fără scoatere de la locul de muncă, prin pregătire la nivelul subunităților și al raioanelor de intervenție;

b) cu scoatere de la locul de muncă, prin stagii de formare profesională în sistem modular organizat în centre de antrenament și pregătire de specialitate organizate la nivel național, activitate la care au participat 54 de subofițeri din structurile operative ale inspectoratului.

 

2)  Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a autorităților locale

În anul 2018 activitatea de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a autorităților locale s-a desfășurat în conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr. 1502/IG din 10.01.2018 și a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, aprobat de către Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Această formă de pregătite s-a materializat în două forme:

a) Pregătire prin instructaje, convocări desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,OLTUL’’ al județului Harghita, unde au fost organizate 14 instruiri de pregătire, la care au participat conducătorii operatorilor economic surse de risc, șefii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, inspectorii de protecție civilă sau cadre tehnice PSI;

b) Pregătire prin cursuri la Centrele de Pregătire din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la care au participat un număr de 37 persoane din cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență.

 

3)      Pregătirea şi coordonarea pe linie de specialitate, a personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență; pregătirea în comun a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență cu serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență:

La nivelul judeţului Harghita, dotarea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă, cu autospeciale pentru stingerea incendiilor, raportat la numărul de gospodării, este una foarte bună, astfel încât aceste formaţiuni pot fi considerate de către noi, structurile profesioniste, un camard pe care ne putem baza în foarte multe cazuri când suntem solicitaţi pentru a interveni.

Pentru a putea “funcţiona”, în sens plastic, ca un agregat compact, la fiecare eveniment în care suntem solicitaţi, este nevoie de coorodnare, de pregătire, de perfecţionare, atât la noi cât şi în rândul personalului din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Aceasta a fost şi una din misiunile noastre, în anul 2018, desfăşurând activităţi ca:

o  pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, desfășurată în conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr. 1502/IG din 10.01.2018 și a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018 aprobat de către Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

o  pregătire în comun a serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, desfășurate în cadrul subunităților de intervenție la temele și disciplinele de specialitate planificate;

 

4) Concursuri

1.  Concursul cu elevii cu tematica „Prietenii pompierilor”:

– la etapa judeţeană au participat un număr de 15 echipaje cu clasarea pe locul I la fete echipajul de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Ilie”,  din  Toplița, iar la mixt/băieţi echipajul Şcolii Gimnaziale „Lukacs Mihaly” din comuna Plăieșii de Jos, echipaj care a reprezentat jude’ul Harghita şi la ertapa naţională, unde a ocupat un onorant loc IV ;

2.  Concursul cu elevii cu tematica  „Cu viaţa mea apăr viaţa”:

a ) la etapa judeţeană a concursului au participat un număr de 9 echipaje, 4 echipaje la ciclul gimnazial și 5 echipaje la ciclul liceal, iar la finalul concursului la ciclul gimnazial pe locul I s-a clasat echipajul de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Ilie,,  din  Toplița, iar la ciclul liceal s-a clasat echipajul de la Colegiul Naţional  „Octavian Goga” din municipiul Miercurea Ciuc;

 

  3. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă:

Competiţia serviciilor voluntare a fost structuratată pe etape 4 zonale la care au participat 24 loturi şi etapa judeţeană, la care s-au întrecut cele mai bune 4 servicii voluntare ale etapelor zonale, câştigător fiind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Sânmartin, care a reprezentat judeţul şi la etapa interjudeţeană.

 

dolinex


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük