Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Zeci de posturi vacante în cadrul serviciilor de probațiune din fiecare județ

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

 

Direcția Națională de Probațiune anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unui număr de 84 de posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale, respectiv 42 posturi vacante de șofer și 42 posturi vacante de secretar, care își vor desfășura activitatea în cadrul serviciilor de probațiune din fiecare județ.

Direcția Națională de Probațiune, în temeiul dispozițiilor art. 551 alin. (3) coroborate cu dispozițiile art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3), alin. (5), alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum șiîn conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind transferul personalului contractual și al funcționarilor publici în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, aprobat prin Decizia Directorului General al Direcției Naționale de Probațiune nr.183/2019, denumit în continuare Regulament, anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui număr de 84 de posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale.

 

Potrivit art. 3 alin. (3) din Regulament, pot ocupa prin transfer posturile vacante corespunzătoare unor funcții contractuale, persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

Posturile vacante corespunzătoare unor funcții contractuale sunt repartizate pe categorii astfel:

 

42 posturi vacante de șofer

42 posturi vacante de secretar

 

Cele 42 de posturi vacante de șofer sunt distribuite astfel:

 

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Alba

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Arad

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Argeș

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Bacău

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Bihor

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Bistrița Năsăud

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Botoșani

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Brașov

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Brăila

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune București

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Buzău

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Caraș Severin

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Călărași

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Cluj

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Covasna

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Dâmbovița

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Dolj

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Galați

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Giurgiu

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Gorj

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Harghita

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Hunedoara

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Ialomița

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Iași

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Ilfov

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Maramureș

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Mehedinți

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Mureș

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Neamț

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Olt

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Prahova

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Satu Mare

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Sălaj

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Sibiu

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Suceava

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Teleorman

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Timiș

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Tulcea

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Vaslui

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Vâlcea

1 post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Vrancea

 

Cele 42 de posturi de secretar sunt distribuite astfel:

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Alba

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Arad

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Argeș

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Bacău

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Bihor

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Bistrița Năsăud

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Botoșani

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Brașov

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Brăila

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune București

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Buzău

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Caraș Severin

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Călărași

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Cluj

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Covasna

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Dâmbovița

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Dolj

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Galați

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Giurgiu

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Gorj

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Harghita

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Hunedoara

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Ialomița

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Iași

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Ilfov

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Maramureș

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Mehedinți

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Mureș

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Neamț

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Olt

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Prahova

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Satu Mare

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Sălaj

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Sibiu

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Suceava

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Teleorman

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Timiș

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Tulcea

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Vaslui

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Vâlcea

1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Vrancea

 

Condiții de studii, vechime și condiții specifice de ocupare a postului de șofer:

 

 1. a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) permis de conducere categoria B
 3. c) experiență: cel puțin 3 ani vechime în muncă pe o funcție cu atribuții de conducere autovehicule;
 4. c) candidatul nu figurează cu sancțiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condițiile legii;
 5. d) abilități, cunoștințe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activității; abilitate în conducerea autovehiculului; abilitatea de a asigura integritatea autovehiculului și a pasagerilor; cunoașterea legislației în domeniul circulației pe drumurile publice; acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistență la stres.

 

Condiții de studii, vechime și specifice de ocupare a postului de secretar:

 

 1. a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experiență: cel puțin 2 ani în activitatea de secretariat;
 3. c) candidatul nu figurează cu sancțiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condițiile legii;
 4. d) constituie avantaj specializările deținute în activitatea de secretariat, specializări deținute în domeniul administrativ;
 5. e) abilități, cunoștințe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activității; abilitatea de a ține evidența, de a gestiona și de a stoca documentele de secretariat aflate în evidența serviciului de probațiune respectiv; buna gestionare a corespondenței serviciului de probațiune respectiv; cunoștințe de arhivare a documentelor; cunoștințe de operare PC MSOffice: Word, Excel, etc.; acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistență la stres, meticulozitate.

 

Documente necesare și dată limită:

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Naționale de Probațiune situată în București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, prin poștă/curier sau pe adresa de e-mail dp@just.ro, până la data de 27.07.2020următoarele documente:

 1. a) cererea de transfer;
 2. b) CV în format european;
 3. c) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. d) adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția deținută în prezent, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar;
 5. e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului pentru care candidează;
 6. f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 7. g) recomandare de la ultimul loc de muncă/de la un loc de muncă anterior, cu număr de înregistrare;
 8. h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Copiile actelor prevăzute la lit. c)-f) vor fi prezentate în copii conform cu originalul, această mențiune va fi evidențiată si semnată de către candidat pe fiecare document transmis.

Direcția Națională de Probațiune va organiza un interviu cu candidații, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora prin afișarea la sediul Direcției Naționale de Probațiune, din București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, precum și pe pagina de internet: http://www.just.ro/minister/cariere/.

Interviul se va derula fie la sediul Direcției Naționale de Probațiune, fie prin mijloace tehnice de audiere la distanță.

Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la DNP – secretariat – telefon 0726.755.330 sau prin e-mail la adresa:dp@just.ro.

 

Bibliografie pentru postul de șofer:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;

 

Bibliografie pentru postul de secretar:

 • Lege nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;
 • Regulament de ordine interioară al serviciilor de probațiune (denumire anterioară: servicii de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor).Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.