ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIA 2015

0

Articol disponibil în: Română

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă face un apel către toţi absolventii instituţiilor de învăţământ de stat sau privat, acreditat, promoţia 2015, care nu sunt în evidenţa agenţiei până în acest moment, şi nu au fost admişi într-o formă superioară de învăţământ sau nu au venituri, să se prezinte pentru inregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Statutul de persoane înregistrate la genţiile locale sau punctele de lucru din judeţ, conferă absolvenţilor multiple avantaje:
– servicii gratuite de informare, consiliere, orientare în carieră şi medierea muncii.
– servicii gratuite de formare profesionala, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport in comun
– sprijin financiar din bugetul asigurărilor de şomaj, la încadrarea în muncă, în condiţiile legii: prima de încadrare de 500 de lei sau 1000 de lei dacă locul de muncă se află la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau de o primă de 3500 de lei, dacă în urma încadrării în muncă, persoana îşi schimbă domiciliul în altă localitate.
– subvenţii pentru participarea la programe de formare profesională finanţate din fonduri structurale
În plus în curând va fi lansat Programul „Garanţia pentru tineret” care cuprinde măsuri de sprijin financiar pentru integrarea tinerilor, sub 25 de ani, pe piaţa muncii. Astfel că pe lângă subvenţiile care se vor acorda angajatorilor care încadrează în muncă tineri sub 25 de ani, aceştia la rândul lor vor putea beneficia din fonduri structurale de:

prime de mobilitate :
• prima de încadrare: se acordă tinerilor care ocupă un loc de muncă într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de domiciliu, în valoare de 250 eur/lună, timp de 12 luni.
• Prima de instalare : se acordă tinerilor care îşi schimbă domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă în valoare de 1000 de euro.

finanţare sub formă de pachete integrate în valoare de 30 000 euro la iniţierea de afaceri şi crearea de întreprinderi mici şi mijlocii, cu accent pe cele cu profil nonagricol din mediul urban
Toate serviciile gratuite şi sprijnul financiar, se acordă, în condiţiile legii numai tinerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, cu dosar activ, la data încheierii contractului de muncă sau la data iniţierii unei afaceri.
În vederea înregistrării la agenţiile locale sau la punctele de lucru din judeţ, absovenţii trebuie să prezinte :
– Act de indentitate fotocopie si original;
– Certificat de nastere fotocopie si original;
-Act de studii (adeverinta de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de absolvire, dupa caz) si de calificare in fotocopie si orginal.
-Dosar plic ;

Absolvenţii au posibilitatea de se programa online prin site-ul www.harghita.anofm.ro, la secţiunea pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în cautarea unui de loc de muncă. Persoanele astfel programate vor avea asigurat un timp foarte mic de aşteptare, fiind de asemenea rugate să se prezinte cu 5-10 minute înainte de ora programării, în caz contrar riscă să piardă programarea.

DIRECTOR EXECUTIV TIBERIU PĂNESCU

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy