Legea prevenţiei va intra în dezbatere publică de săptămâna viitoare

0

Articol disponibil în: Română

legea-preventiei

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, legea prevenției este finalizată de aproximativ două săptămâni.

Noul proiect al Legii Prevenţiei va include şi unităţile administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii judeţene etc.) în aria de protecţie faţă de rigorile controalelor. Proiectul iniţial prevedea doar protecţia firmelor private.

Legea prevenției reglementează o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții de către persoanele/entitățile care desfășoară activitate economică, precum și prevenirea săvârșirii de contravenții de către instituțiile publice și instituțiile publice locale,

Instituțiile publice și instituțiile publice locale cu atribuții de control, pe domeniile de competență, au obligația să îndrume operatorii economici, persoanele fizice, instituțiile publice, respectiv instituțiile publice locale pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale care fac obiectul activității de control:

  1. să răspundă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, prin emiterea de puncte de vedere și îndrumarea metodologică pentru a preveni încălcarea prevederilor legale;
  2. să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;
  3. să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare date de acestea, precum și procedurile elaborate,
  4. fiecare activitate de control să aibă și o componentă de îndrumare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale.

În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute de lege, la prima abatere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere în care stabilește măsuri și termene de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare.

Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal la care se anexează, după caz, un plan de remediere

În termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul, și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată că contravenientul nu a îndeplinit măsurile de remediere stabilite în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care agentul constatator/organul sau persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât cea cu avertisment, cu respectarea legislației în vigoare.

Contravenientul beneficiază de aceste măsuri, o singură dată pentru oricare dintre contravențiile menționate în lege, în termen de 3 ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului.


Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy