Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

POLIȚIA PROTECȚIA ANIMALELOR vă informează! În atenția deținătorilor de câini periculoși

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE CÂINI PERICULOȘI

Câinii periculoşi sunt:

Categoria I: PITTBULL, BOERBULL, BANDOG şi metişii lor;

Categoria II: AMSTAFF, TOSA, ROTTWEILLER, , MASTINO NAPOLITANO, FILA BRASILEIRO, MASTIFF, CIOBĂNESC CAUCAZIAN, CANE CORSO şi metişii lor;

Categoria III: Alţi câini agresivi.

Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi, conform O.U.G. nr. 55/2002 ® privind regimul de deținere al câinilor periculoși:

1) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

2) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

3) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei;

4) să înregistreze câinii la ASOCIAŢIA CHINOLOGICA ROMÂNĂ;

5) să aibă la intrarea pe proprietate un afiş, de 15×25 cm, cu avertismentul CÂINE AGRESIV/PERICULOS;

6) să depună la sediul POLIŢIEI în raza căruia este situat imobilul o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română şi o declaraţie pe proprie răspundere;

7) în cazul schimbării adresei, au obligaţia să depună în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află, noua adresă;

8) pierderea sau decesul şi înstrăinarea, trebuie declarate în termen de 48 de ore la sediul POLIŢIEI pe raza căreia se află imobilul de deţinere al câinelui;

9) pentru câinii prevăzuţi la categoria I sunt interzise: accesul în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, staţionarea în părţile comune ale imobilelor;

10) câinii prevăzuţi la categoria I au acces în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi căile de acces numai dacă poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă/ham de către proprietar sau deţinător temporar;

11) câinii prevăzuţi la categoria II au acces în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice şi în părţile comune ale imobilelor numai dacă au lesă şi botniţă;

12) câinii din categoria I vor fi obligatoriu sterilizaţi;

13) câinii trebuie să fie identificaţi cu microcip şi vaccinaţi antirabic anual;

INFRACŢIUNI:

1. Neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 6, dacă atacul a avut loc, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs urmări dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (2), lovirea sau alte violente (pana in 90 zile î.m.)  art. 194 (vătămare cormporală) sau 195 (loviri sau vatamari cauzatoare de moarte) din Codul penal, maximul special al pedepselor prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani.

Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă din culpă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 192 (ucidere din culpă) sau 196 (vătămare corporală din culpă) din Codul penal.

În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1), precum şi în cazul în care fapta a produs urmările prevăzute la art. 193 alin. (2)sau art. 196 din Codul penal, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

2.Introducerea în ţară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

3. Fapta persoanei de a organiza lupte între câini,/ de a-i pregăti în acest scop, /precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

CONTRAVENŢII:

a)neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic; se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

b)neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare; se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

c)nerespectarea prevederilor art. 3 a)să aibă vârsta minimă de 18 ani;b)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;c)să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei şi ale art. 4 alin. (1) şi (2); (1)Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:a)numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;b)efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c)efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); a)categoria I: câini de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;d)existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).

(2)În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 (a)categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; b)categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.) au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).

(3)Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui. se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

d)nerespectarea prevederilor art. 8, Dresajul şi antrenamentul câinilor..,art. 9 lit. c) c)reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;şi ale art. 10; Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei

e)nerespectarea prevederilor art. 6 din OUG nr. 55/2002 ®; se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

f)nerespectarea art. 9 lit. d). d)abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, a)categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; b)categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.) art. 2 alin. (1) a) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

b)orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. ) şi la art. 6 alin. (4) (4)Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), (b categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor) precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). a)să aibă vârsta minimă de 18 ani;b)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;c)să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei. În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă. se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *