Primăria Municipiului Toplița: Anunț de participare – acordarea de finanţări nerambursabile pentru domeniul sport

0

Articol disponibil în: Magyar Română

  1. Autoritatea finanțatoare, Primăria Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, județul .Harghita, cod poștal 535700, telefon 0266-341.871, fax: 0266-314.772, e-mail [email protected], cod fiscal 4245178.

 

  1. Solicitanții pot fi: structuri sportive, conform art.21 alin.(1) din Legea 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, (asociaţiile sportive; cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

 

  1. Reglementări legale privind acordarea de finanțare neramburasbilă:

Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

  1. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

 

  1. Suma totală alocată de la bugetul local este de 80.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Sport.
  2. Perioada de finanțare: anul 2022.
  3. Data-limită de depunere a propunerilor de proiecte, locul: 22.06.2022, orele 12:00, la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14, judetul Harghita.

Propunerea de proiect se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, județul Harghita sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate, care va fi înaintat în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], semnate electronic de către beneficiar. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțarea nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 

  1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, persoana de contact: Iacob Ancuța Cosmina, telefon: 0266-341.871, interior 7, email: [email protected] și de pe site-ul www.primariatoplita.ro.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy