Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Recomandări în cazul organizării unei adunări publice

În contextul desfășurării la nivelul județului nostru, în perioada următoare, a unor adunări publice, pentru desfășurarea acestora într-un cadru legal, readucem în atenția organizatorilor și participanților câteva dintre drepturile și obligațiile lor.

 

 

Constituția României și legislația în vigoare stabilesc dreptul cetățenilor de a organiza mitinguri, demonstrații și alte manifestații, în mod liber și pașnic,cu respectarea prevederilor Legii 60/ 1991 republicată, iar Jandarmeria ca instituție de aplicare a legii are obligația de a asigura respectarea acestui drept fundamental al românilor.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat constitutional, Jandarmeria Harghita vine în sprijinul organizatorilor şi participanţilor la adunările publice şi le supune atenţiei câteva prevederi legale.

Pentru ca adunările publice să se desfășoare în mod legal, pașnic și civilizat, cu protecția participanților, fără ca acestea să degenereze în acțiuni turbulente de natura a pune în primejdie ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața sau bunurile acestora ori ale domeniului public, este necesară parcurgerea următorilor pași:

adresarea, în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfășoare adunarea. În cerere se vor menționa date referitoare la organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local și a jandarmeriei, potrivit modelului din lege;

– înregistrarea declarației de desfășurare a adunărilor publice la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel putin 48 de ore înainte.

 

 

 

 

 

 

INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

 

Informații suplimentare

 

Organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise, se sancționează amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise și urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfășurare a acestora, la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii, se sancționează cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare. De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.

Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:

-să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;

-să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;

-să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;

-să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;

-să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora limită stabilită;

– să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;

-să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze forţelor de ordine;

– să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că aceasta nu se desfăşoară în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără stânjenirea folosirii normale a drumurilor publice, a transportului în comun, a funcţionării instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori au degenerat în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public. După restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;â

– să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:

– propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;

– organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;

– încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.

Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:

să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine.

-să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale.

să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a adunărilor publice.

– să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie.

să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi salcoolice sau droguri.

Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a acestora.

În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbura grav ordinea şi liniştea publica, pun în pericol viata, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului forţelor de jandarmi care asigura măsurile de ordine publică la locul adunării publice.  Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesarăîn cazul în care asupra forţelor de ordine se exercita violenţe care pun în pericol iminent viata, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când exista indicii temeinice ca participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

 Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra necesităţii dispersării lor şi respectării legii. Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori acestea se afla într-un pericol iminent.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.