Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Serviciul Public Local de Termoficare – Gheorgheni face angajări

Serviciul Public Local de Termoficare –  Gheorgheni, serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Gheorgheni, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 1. Șef formație compartiment producere transport și distribuție energie termică – 1 post
 2. muncitor calificat – fochist  – 5 posturi
 3. muncitor calificat-instalator centrală termică – 5 posturi
 4. muncitor calificat – încărcător, descărcător – 6 posturi
 5. muncitor calificat citire contoare – 1 post
 6. inspector de specialitate –casier – 2 posturi

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului serviciului public local organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

obs. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 8 februarie 2017, ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare  din Pţa. Libertăţii, nr. 27

Concursul va consta în următoarele etape succesive :

 1. selecția dosarelor de înscriere ale candidaților: până la data de 9 februarie, orele 9,00
  2. Interviu: la data de 9. februarie, orele 10.

Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedenta.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.