Spitalul Municipal Gheorgheni angajează director financiar-contabil

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Spitalul Municipal Gheorgheni scoate la concurs, în conformitate cu prevederile O,M.S. nr. 284/2007, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006, republicată, următoarea funcție care face parte din comitetul director:

 • director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apți din punct de vedere medical;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
  • au studii superioare în domeniul economic.
 • Criterii specifice:
  • să fie absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • să albă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
  • cererea de înscriere;
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  • curriculum vitae;
  • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
  • proiectul de specialitate.
 • Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate;
 3. interviul de selecție.

Termen-limită depunere dosar – 26.09.2022.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 0900.

Susținerea proiectului/lucrării de specialitate va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 12:00.

Interviul de selecție va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 13:00,

Probele concursului vor avea ioc în sala de ședință a spitalului, la adresa din Gheorgheni, bd. Lacu Roșu nr. 16, jud. Harghita.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Gheorgheni, CUI 4367370, telefon 0266-364008, int. 1024, fax 0266-364071, e-mail: [email protected]

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy