Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Spitalul Municipal Gheorgheni angajează director medical

Spitalul Municipal Gheorgheni scoate la concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006, republicată, următoarea funcție care face parte din comitetul director:

 • director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală:
 • sunt apți din punct de vedere medical;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.

Criterii specifice:

 • Candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate, și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:
 • să fie medic specialist sau primar în specialitatea sănătate publică și management;
 • să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată;
 • să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății, în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectul ui/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate;
 • interviul de selecție.

Termen-limită depunere dosar: 26.09.2022.

Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2022, începând cu ora 09.00.

Susținerea proiectului/lucrării de specialitate va avea loc în data de 04.10.2022. începând cu ora 12.00.

Interviul de selecție va avea Joc în data de 04.10.2022, începând cu ora 13.00.

Probele concursului vor avea loc în sala de ședință a Spitalului, la adresa din Gheorgheni, bd. Lacu Roșu nr. 16, jud. Harghita.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Municipal Gheorgheni, CUI 4367370, telefon 0266364008, int. 1024, fax 0266364071, e-mail: runos@spitalgh.ro
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.