Borboly Csaba Solicită Inițiative Europene Comune În Scopul Elaborării Unui Sistem Educațional Modern

0

Articol disponibil în: Română

Este prima oară când Comitetul Regiunilor a fost invitat și a dat curs invitației de a participa la Summit-ul european pentru educație care a avut loc la data de 26 octombrie la Bruxelles. Comitetul l-a delegat pe Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita. Summit-ul s-a concentrat mai ales pe problema digitalizării, a metodelor inovative de învățământ, respectiv oportunitățile de care dispun școlile din regiunile mai puțin dezvoltate de a se alinia celor din mediul urban. Borboly Csaba în discursul său a urgentat luarea de măsuri în vederea elaborării unei strategii europene comune de educație.

„Țin să-i mulțumesc în mod special lui Navracsics Tibor pentru faptul că ne aflăm aici. Domnia sa a fost primul comisar european care a fost receptiv la problemele cu care se confruntă conducătorii administrațiilor locale și regionale în domeniul tineretului, al educației și sportului. Reprezentanții administrațiilor locale și regionale – primari, președinți ai consiliilor județene – din majoritatea țărilor europene au un rol determinant în procesul de funcționare, modernizare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ. Similară este situația și în județul Harghita: este de datoria noastră identificarea soluțiilor și surselor de finanțare pentru ca școlile noastre să fie capabile să țină pasul cu școlile din Europa, cu lumea aflată în continuu proces de dezvoltare al digitalizării și cu nevoile în schimbare a pieței forței de muncă”, a spus Borboly Csaba.

Președintele consiliului județean este de cinci ani membru al comisiei SEDEC (Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură) care funcționează în cadrul Comitetului European al Regiunilor, iar în calitate de raportor a desfășurat o activitate susținută în identificarea posibilităților de modernizare a învățământului, respectiv cu sistemul educațional STEAM (bazat pe dezvoltarea competențelor).

EuropaiOktatasiCsucsszept26-3 (1)

Pe baza experienței acumulate, în cadrul summit-ului acesta a formulat propuneri concrete, cum ar fi: necesitatea unei colaborări mai strânse între administrațiile locale și regionale, respectiv sfera antreprenorială astfel ca tinerilor absolvenți să li se ofere posibilități de a se integra pe piața forței de muncă. „Rolul administrațiilor este de a crea punți de legătură între școli și antreprenori. Aceasta ar contribui în mod hotărâtor la dezvoltarea economică și nu în ultimul rând, la diminuarea lipsei forței de muncă. De asemenea, ar contribui la diminuarea fenomenului pe care îl numim exodul creierelor. Dacă se creează premisele prin care tinerii să-și găsească loc de muncă pe tărâmurile natale, este puțin probabil ca aceștia să aleagă drumul exodului”, a afirmat acesta.

Cu privire la metodele moderne de educație și digitalizare, Borboly Csaba a afirmat că prin includerea tehnologiilor adecvate și prin procesul de formare al cadrelor didactice se poate introduce învățământul la distanță, spre exemplu în zonele, regiunile izolate. „Este extrem de important ca profesorii noștri să aibă acces la dezvoltarea din punct de vedere pedagogic, metodologic, psihologic, respectiv tehnologic pentru ca fiind în posesia cunoștințelor educaționale cele mai noi și cunoscând metodele cele mai moderne, să poată contribui la crearea unui sistem educațional de succes”, a spus președintele consiliului județean.

EuropaiOktatasiCsucsszept26-3 (2)

Totodată, Borboly Csaba a atras atenția liderilor europeni să analizeze diferențele care apar între statele membre, dar și diferențele care există între regiunile aceluiași stat. În identificarea acestor diferențe este esențială consultarea periodică a liderilor locali: în lipsa acesteia este imposibilă elaborarea unei strategii educaționale care să poată fi implementată în mod facil de statele membre. „Fiecare cetățean european are drepturi similare în ceea ce privește educația, indiferent de gradul de dezvoltare al regiunii din care provine, ce limbă vorbește, sau cărei etnii îi aparține. De asemenea, tradițiile și cultura tradițională din mediul rural, le considerăm a fi valori europene. În vederea păstrării și protejării acestora un rol foarte important îl au administrațiile locale și regionale”, a conchis președintele Consiliului Județean Harghita.

EuropaiOktatasiCsucsszept26-3 (2)

În contextul noului cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, Borboly Csaba a solicitat Comisiei Europene să sprijine proiecte de inovare colaborativă pentru a ajuta regiunile mai puțin dezvoltate să capteze, să reducă disparitățile dintre statele membre, poate ajuta la îmbunătățirea demografiei și a face ca sistemele de învățământ să fie mai competitive.

În discursul său, Borboly Csaba a subliniat rolul crucial al Băncii Europene de Investiții în atragerea unei finanțări europene mai substanțiale către statele membre mai puțin dezvoltate, în scopul sprijinirii inițiativelor locale care au în vedere îmbunătățirea sistemului de învățământ. „Este nevoie de o acțiune europeană, o strategie europeană comună, pentru ca tinerii să se întoarcă în țările lor de origine și să prospere, oferind cunoștințe suplimentare pentru generațiile viitoare”, a conchis acesta.

Despre activitatea raportului puteți afla mai multe accesând următorul link: https://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy