INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ. Cărți retrograde în limba maghiară în școlile din Transilvania. Ce va face Ministerul Educației?

0

Articol disponibil în: Magyar Română

La începutul anului, ne-a fost semnalată o situație cel puțin problematică, petrecută în școlile cu predare în limba maghiară din județul Covasna. Un părinte reclama pe un grup de discuții din județul Brașov, distribuirea mai multor exemplare dintr-o carte intitulată „Mic lexicon al Trianonului pentru școlari”, în cuprinsul căreia s-ar prezenta într-un mod tendențios evenimentele istorice din România și Ungaria începând cu anul 1918, ceea ce ar putea genera tensiuni inutile între elevii români și cei maghiari. Semnalarea era însoțită de mai multe fotografii din cuprinsul cărții.

Ce am făcut noi

Considerând că subiectul este unul de interes, mai ales în actualul context geopolitic delicat în zona în care ne aflăm, am început un demers de documentare a situației prezentate și am solicitat puncte de vedere din partea autorităților, adică din partea Inspectoratelor Școlare Județene și a unor unități de învățământ din județele în care există învățământ în limba maghiară.

Din răspunsurile formulate a rezultat că „Micul lexicon al Trianonului pentru școlari” a fost o donație a Institutului pentru Științe Lingvistice al Academiei Științifice Maghiare din Ungaria pentru liceele din mai multe județe din Transilvania. Distribuirea cărților în țară s-a făcut prin intermediul Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România cu sprijinul/implicarea, în unele situații a Inspectoratelor Școlare Județene.

Mai exact, la nivelul județului Harghita, distribuirea cărților a fost coordonată de Ferencz Salamon Alpar, vicepreședinte UCDMR care ocupă și funcția de director al Casei Corpului Didactic Harghita, cu sprijinul lui Demeter Levente – președinte UCDMR Harghita și șeful IȘJ Harghita, iar la nivelul județului Covasna, coordonator al acțiunii a fost Kiss Imre, vicepreședintele UCDMR și inspector școlar general al IȘJ Covasna.

Ce conține cartea distribuită în unitățile de învățământ

Micul Lexicon al Trianonului”, scris de Molnar Zsolt, este un volum care cuprinde explicarea evenimentelor de la 1920 ca și cum Tratatul de la Trianon ar fi fost un act injust (numit „dictat”, „dictatura păcii” și ”rană în sufletul maghiarimii”), care a prejudiciat maghiarii din Transilvania.

Noțiunile prezentate în lexicon, după cum se vede din printscreen-urile realizate, pot fi relativ ușor interpretate ca încercări de fake-news la adresa istoriei României. Câteva exemple elocvente în acest sens sunt:

– necrologul României Mari;

– negarea continuității poporului român în spațiul Danubiano-Pontic;

– harta Ungariei Mari jefuită de vecini;

– descrierea într-o lumină neutră a unor oficiali ai Ungariei naziste, care au coordonat săvârșirea unor crime împotriva umanității pe teritoriul Transilvaniei în cel de al Doilea Război Mondial.

Momentul dictatului de la Viena (1940) este prezentat caricaturizat ca funeralii ale statului român și numește România Mare „progenitura Traianonului” și „un corp neînsuflețit, dar cu gura mare și fără cuvânt”. Lexiconul introduce în cultura generală a elevilor maghiari noțiuni încărcate emoțional precum „orfanii Trianonului” (persoanele care au ales să emigreze în Ungaria, în contextul Trianonului) sau „râurile perfide” (care izvorăsc în maghiarime și se varsă pe alte meleaguri), reducând, în mod deliberat, totul la etnia maghiară, singura bună, frecventabilă, nobilă, superioară și prezentând ca maculat și inferior elementul non-maghiar.

Întregul conținut informațional al Lexiconului ignoră argumentele care au stat la baza trasării granițelor dintre România și Ungaria, precum și realitățile istorice, socio-demografice ale momentului.

Care este poziția Ministerului Educației

Ne-am adresat domnului Zoltan Kallos, secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale care ne-a transmis un răspuns interesant (pe care îl publicăm integral la finalul articolului), din care aflăm că Ministerul Educației nu a avut cunoștință de promovarea materialelor în școli, deoarece conținutul contractelor de donație (dacă există) este responsabilitatea Inspectoratelor Școlare Județene și Caselor Corpului Didactic, care poartă întreaga răspundere a conținutului acestora.

În plus, Zoltan Kallos ne-a comunicat că nu a fost consultat nici în calitate de membru UCDMR cu privire la distribuirea respectivelor materiale în unitățile școlare. Cu toate acestea, secretarul de stat ne-a asigurat că va solicita personal din partea IȘJ Covasna Harghita, Mureș, Satu Mare sau Sălaj relații despre aspectele sesizate și va cere clarificări și din partea UCDMR, căreia îi va solicita o atenție sporită asupra conținuturilor materialelor scrise pe care le distribuie în unitățile de învățământ.

Personal, sunt adeptul ideii de respect reciproc și promovare a valorilor care ne unesc ca și comunitate înspre progres și dezvoltare. Interesul tinerilor trebuie adus în zona ideilor noi, de globalizare, cu respectul și încurajarea diversității, în care progresul e asigurat prin raportarea la aceleași scopuri și valori” (Zoltan Kallos, secretar de stat).

Deși apreciem angajamentul domnului secretar de stat pentru normalizarea relațiilor româno-maghiare din Transilvania, fiind animați și noi de aceleași principii, nu am vrea ca subiectul să fie considerat unul închis astfel că vom reveni cu o solicitare pe adresa Ministerului într-un termen de câteva luni, pentru a obține o actualizare a situației și a măsurilor/verificărilor pe care dl. Zoltan Kallos le-a dispus.

Ce avem de făcut în continuare

Ineditul acestei investigații este că a plecat de la un părinte și a ajuns până la Ministerul Educației. Suntem conștienți de faptul că, deși nu vom schimba totul deodată, pas cu pas, românii și maghiarii vor putea conviețui în pace, fără amestecul altora care să le indice ce anume să citească și cum să se raporteze la evoluția istoriei.

Implicarea și vigilența civică, deopotrivă a românilor și a maghiarilor, vor putea ține aceste otrăvuri retrograde departe și pe viitor de mințile copiilor, lăsându-I să se bucure de descoperirea „celuilalt”, fără bariere și fără mentalități de secol 19.

Răspunsul primit de la Ministerul Educației

Ca urmare a sesizării dumneavoastră cu privire la distribuirea de materiale scrise într-o unitate de învățământ din județul Covasna, vă prezint câteva aspecte obligatoriu de luat în calcul în situații de acest gen:

 • Reprezentanții Ministerului Educației, în general, iar în acest caz, Cabinetul secretarului de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale, nu sunt parte a contractelor de donație pe care Inspectoratele Școlare Județene, respectiv Casele Corpului Didactic, le încheie cu diverse organizații non-guvernamentale naționale sau internaționale; prin urmare, dacă nu sunt informați în mod expres, nu au cunoștință de semnarea unor astfel de contracte.
 • Inspectoratele Școlare Județene, respectiv Casele Corpului Didactic au responsabilitatea deplină în aceste situații asupra conținuturilor și a obiectului unor contracte de acest gen.
 • Ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și în baza art. 3 din OMECTS nr. 5530/05.10.2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, Inspectoratele Școlare Județene au obligația de a ʺaplica politicile si strategiile Ministerului Educației (…) la nivel județean, respectiv al municipiului București.ʺ, iar dacă exercită acțiuni contrare politicilor educaționale naționale răspund individual în fața potențialilor lezați.

Ca situație particulară, insist asupra aspectului că nu dețin calitatea de vicepreședinte al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, la nivel național, ci calitatea de președinte al organizației județene Satu Mare. Din această perspectivă, răspunderea mea pentru acțiunile întreprinse prin Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare se limitează la nivelul județului Satu Mare.

Vin în întâmpinarea întrebărilor dumneavoastră punctual, ca secretar de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale, după cum urmează:

  1. Nu am cunoștință de existența vreunui contract de donație între Inspectoratele Școlare Județene Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj și implicit despre conținutul acestuia, parteneri sau obiectul contractului.
  2. Nu am fost nici informat, nici consultat cu privire la distribuirea materialelor în unitățile de învățământ din aceste județe. În calitate de președinte al organizației județene Satu Mare a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare, vă aduc la cunoștință că nu s-au distribuit în unitățile de învățământ din județul Satu Mare, materiale de genul celor la care vă referiți.
  3. Personal, sunt adeptul ideii de respect reciproc și promovare a valorilor care ne unesc ca și comunitate înspre progres și dezvoltare. Interesul tinerilor trebuie adus în zona ideilor noi, de globalizare, cu respectul și încurajarea diversității, în care progresul e asigurat prin raportarea la aceleași scopuri și valori.
  4. În legătură cu întrebarea nr. 4 precizez două aspecte:
   I. În cadrul organizației profesionale, Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, nu am calitatea de reprezentant al organizației naționale.
   II. Nefiind informat despre presupusul contract de donație, nu am avut obiect al vreunei discuții cu conducerea Ministerului Educației. Nu puteam să mă consult pe un subiect despre care nu aveam cunoștință.
  5. Înainte de orice altă acțiune, consider că este necesară o verificare a existenței vreunui contract de donație, a autorității, respectiv a responsabilității semnatarilor, în cazul în care acest contract există. Trebuie confirmată prezența acelor materiale în unitățile de învățământ din județele la care vă referiți și identificată modalitatea de distribuire.
 1. Din conținutul sesizării dumneavoastră reiese că ați solicitat puncte de vedere mai multor inspectorate școlare județene și unități de învățământ din județe ale Transilvaniei. Ar fi fost oportun ca, alături de print-screen-urile atașate sesizării, să ne transmiteți copii ale răspunsurilor formulate de inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ cărora v-ați adresat. În acest mod s-ar fi probat existența sau neexistența materialelor la care vă referiți, în unitățile de învățământ. În acest moment, fără alte dovezi scrise, nu se poate demonstra că exemplare ale cărții prezentate prin print-screen-urile colectate de dumneavoastră „de pe un forum de discuții din județul Brașovʺ chiar sunt prezente în unitățile de învățământ.

În calitate de secretar de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale voi solicita inspectorilor școlari, din județele menționate de dumneavoastră, o informare cu privire la aspectele sesizate de dumneavoastră.

De asemenea, voi comunica Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România rugămintea de a manifesta o atenție sporită asupra conținuturilor materialelor scrise pe care le distribuie în unitățile de învățământ.

Cu respect,
KALLOS Zoltan
Secretar de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy