18-25 ianuarie: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină

0

Articol disponibil în: Română

Rugaciune-Unitate

În fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie au loc, în întreaga lume, manifestări care marchează Săptămâna (octava) de rugăciune pentru unitatea creştinilor, în care bisericile organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Acestă iniţiativă care îşi are originea într-o propunere ce datează din anul 1908, a slujitorului episcopalian Paul Wattson (1863-1940).

Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2017 este “Împăcarea-dragostea lui Hristos ne stăpânește” 2 Corinteni 5,14.

Una din intenţiile principale ale rugăciunilor creştinilor de pretutindeni a fost dintotdeauna unitatea. În ultimul secol, această dorinţă a creştinilor s-a concretizat în aşa numita “Octavă de rugăciune pentru unitatea creştinilor”.
Scopul principal al manifestării este acela de a aduce laolaltă rugăciunile ortodocşilor, romano-catolicilor, protestanţilor, armenilor, anglicanilor şi evanghelicilor, care, deşi despărţiţi de secole, în dispute şi controverse fără sfârşit, se pot reuni în credinţă şi rugăciune.
În cadrul manifestărilor care sunt organizate în marile oraşe din întreaga lume, dar şi în cele din România, sunt citite texte din Vechiul şi Noul Testament, sunt cântate imnuri, se ţin cuvântări şi este oferită mărturia participării lumii la un scop filantropic comun în vederea accentuării exigenţei unităţii între creştini.

În fiecare an, pregătirea textului care însoţeşte celebrările este încredinţat unui grup ecumenic dintr-o ţară diferită.

Potrivit hotărârii Patriarhiei Române din luna noiembrie 2016, la serile de rugăciune pentru unitatea creștină – 2017, din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor, vor asista, fără implicare liturgică, profesori de teologie și preoți care au beneficiat de burse de studiu în Occident și care au experiența dialogului interconfesional.-  notează Basilica.ro 

Mesajul de binecuvântare al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate Creștinilor 2017

Tema de reflecţie a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, din anul 2017, Împăcarea – dragostea lui Hristos ne stăpâneşte (cf. 2 Corinteni 5,14) este un îndemn să ne reamintim că darul împăcării omului cu Dumnezeu, cu sine şi cu semenii se cere prin rugăciune stăruitoare şi se cultivă prin gânduri, cuvinte şi fapte bune.

Coborârea Fiului lui Dumnezeu între oameni este începutul înălţării omului în împărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însă această înălțare a omului are ca bază împăcarea dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul neascultării. Vorbind despre împăcarea lui Dumnezeu cu omul realizată de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, Sfântul Apostol Pavel spune că Însuși „Dumnezeu Tatăl era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuși … şi punând în noi cuvântul împăcării” (2 Corinteni 5, 18-19).

Acest dar oferit oamenilor în şi prin Hristos este temelia împăcării lor cu Dumnezeu şi a împăcării şi înfrățirii popoarelor între ele. De aceea, în faţa crizelor spirituale şi morale ce afectează lumea contemporană, creştinii statornici şi luptători nu se descurajează, ci răspund printr-o viaţă spirituală şi morală mai intensă, potrivit îndemnului: „fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 2, 10).

Astăzi, când creşte violența verbală şi fizică în familie, în școală şi în societate, când se înmulțesc conflictele militare şi terorismul în multe părţi ale lumii, Biserica, împreună cu Familia, cu Școala şi cu alte instituții care promovează binele comun, trebuie să dezvolte şi mai mult o educaţie şi o cultură a păcii spirituale interioare şi a păcii sociale, o cultură a respectului reciproc şi a împăcării, în locul urii, al învrăjbirii şi al violenței, o cultură a demnităţii şi a solidarităţii umane, a păcii şi a comuniunii dintre oameni.

La acest început de An Nou 2017, vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, dimpreună cu urarea tradițională: La mulţi ani! „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).

 Alte mesajele de binecuvântare ale conducătorilor de Biserici puteți citi aici 


Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy