Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

25 Mai – termenul limită pentru depunerea Formularului 230

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita informează contribuabilii, persoane fizice, că pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” până cel târziu la data de 25 Mai 2023, sub sancţiunea decăderii.

Formularul  230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează  şi se depune astfel:

– prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF accesând linkul: https://formularespv-pf.anaf.ro/;

– prin portalul e-guvernare;

– direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia contribuabilul  îşi are domiciliul), în nume propriu;

– prin poştă cu confirmare de primire;

– sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul «Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230». În această situaţie, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Formularul 230 pdf inteligent poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

Informaţii suplimentare privind completarea și depunerea formularului 230, pot  fi obţinute:

  • prin accesarea Ghidului contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, publicat de către ANAF care poate fi accesat prin intermediul link-ului https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_D230_2023.pdf;

– prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice HarghitaLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.