27 Mai 2024 – Termenul limită pentru depunerea formularului 230

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii despre faptul că, 27 mai 2024 este termenul limită pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2023.

         Formularul 230 se completează şi se depune:

        1. De către persoanele fizice care:

– realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor,

– venituri din pensii,

– venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă   de venit,

– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real,

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,

         în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

          Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire,

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă: portalul e-guvernare.ro

 sau prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV).

          2. De către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, prin completarea „Situatiei centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, exclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă.

         Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare:                                 

– în scris, prin  intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal;

–  telefonic , apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

                            Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy