29 Mai 2024 – Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente anului 2023

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii despre faptul că, funcție de tipul entității raportoare, 29 mai 2024 (150 de zile de la închiderea exercitiului financiar) este data limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, de către:

– societățile comerciale,

– societățile/companiile naționale,

– regiile autonome,

– institutele naționale de cercetare-dezvoltare,

 -persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România,

 -subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane  juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.

         Celelalte entităţi, au obligația depunerii situațiilor financiare anuale astfel:

  • în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, persoanele prevăzute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare;
  • în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere (formular S1046).

Subliniem faptul că, se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, pentru contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2023, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.

În vederea eficientizării procesului de depunere şi prelucrare a situaţiilor financiare anuale, D.G.R.F.P Braşov recomandă depunerea situaţiilor financiare în format electronic.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat , la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare: 

–  prin  intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal;

–  telefonic , apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

   Baza legală:

– OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;

-Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                             Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy