Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Activitatea ITM Harghita în domeniul relațiilor de muncă, anul 2022

În cursul anului 2022, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relații de Muncă au efectuat un număr de 810 controale, au fost sancționați 344 angajatori. Sancțiunile aplicate se cifrează la 589, din care 120 de amenzi în valoare de 892.500 lei și 469 de avertismente.
Măsurile dispuse au fost în număr de 1.951. 

DENUMIRE CRITERIU 2021 2022
1. Număr angajatori controlați 773 810
2.

 

Angajatori depistați cu muncă nedeclarată 14 17
3. Persoane depistate fără forme legale 18 24
4. Angajatori sancționați 328 344
5. Sancțiuni 525 589
6. Amenzi aplicate 94 120
7. Masuri dispuse 1851 1951

 

Dintre deficientele constatate la controalele efectuate, IRM Harghita amintește:

  • primirea la muncă a unui salariat fără încheierea unui contract individual de muncă conform legii;
  • primirea la muncă a unui salariat in perioada cat avea contractual individual de munca suspendat;
  • primirea la muncă a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractului individual de muncă cu timp partial;
  • netransmiterea în Registrul General de Evidență al Salariatilor, în termenul legal, a elementelor contractului individual de muncă;
  • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
  • lipsa evidenței orelor de muncă;
  • nerepartizarea programului de lucru in cazul contractelor individuale de muncă cu timp partial;
  • nerespectarea prevederilor legale privind completarea/luarea la cunoștință ROI;
  • nerespectarea prevederilor legale privind pastrarea unei copii CIM la fiecare loc de muncă;

Inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate .

Depistarea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată

În  cursul anului 2022  s-a pus accent pe diminuarea muncii nedeclarate , verificarea aplicării art. 15^1,15 ^2,  art 16 alin 1 din Legea 53/2003, Codul Muncii. În acest sens s-au organizat controale inopinate, planificarile s-au efectuat pe localități și zone, în vederea depistarii muncii nedeclarate.

Astfel  au fost verificate 778 societăți comerciale. Au fost sancţionate 17 societăți care intră sub incidența muncii nedeclarate: au fost depistate în activitate 22 persoane fără contracte individuale de muncă,  pentru o persoană nu au fost transmise  în Registrul General de Evidență al Salariaților în termenul legal, elementele contractului individual de muncă, iar o persoană a fost identificată prestând activitate pentru angajator în perioada cât avea contractual individual de muncă suspendat. Societățile care intră sub incidența muncii nedeclarate au fost sancționate cu amenzi in valoare totală de  460.000 lei: conform art. 260 alin1 lit.e  cu amenzi în valoare de 420.000 lei; conform art. 260 alin.1 lit e^1 cu amendă în valoare de 200.000 lei conform art. 260 alin.1 lit e^3 cu amenda în valoare de 20000 lei.

Cu ocazia controalelor s-a verificat şi modul de acordare al repausului săptămânal conform art.137 alin 1,2,3 din Legea 53/2003 , cu modificările şi completările ulterioare.  La verificarea acordării sporului de noapte s-a dispus ca măsură obligatorie evidențierea în foile de prezență a orelor de noapte lucrate de angajați, precum si evidențierea pe statele de plată a sporului de noapte acordat.

Pentru muncă subdeclarată au fost sancționate 6 societăți: s-au aplicat 6 sancțiuni, 2 avertismente și 4 amenzi în valoare de 64.000 lei, pentru 11 persoane identificate în activitate pentru care se acordă în mână o sumă mai mare de bani față de înscrierile din statele de plată și declarația 112.

De precizat este faptul că inspectorii de muncă în cadrul acțiunilor de control  efectuează acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților privind consecințele muncii nedeclarate. Toate acțiunile desfășurate au vizat creşterea gradului de conştientizare a persoanelor care desfăşoară activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, raportat la consecințele la care am făcut referire anterior, precum şi clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare și de aplicare a unor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Salariații au fost informați cu privire la avantajele transformării muncii nedeclarate în muncă declarată:

– asigurarea condiţiilor de muncă şi angajare, salariu minim, timp de muncă şi repaus;
– concediu de odihnă plătit, protecţie la concediere (precum şi toate celelalte drepturi prevăzute de Codul muncii și contractele colective de muncă);
– crearea posibilității acţiunii autorităţilor de inspecţie şi a instanţelor de judecată, în cazul nerespectării condiţiilor de muncă şi angajare;  – atragerea de drept a asigurării pentru sănătate, şomaj, accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi contribuţia la fondul de pensii;
– eliminarea riscului de a fi sancţionat dacă acceptă să lucreze fără contract individual de muncă.

Controalele efectuate în domeniul relaţiilor de muncă au fost mediatizate, în speranţa unui efect educaţional asupra angajatorilor, dar mai ales a angajaţilor, în probleme de legislaţia muncii.
Prin mediatizarea acţiunilor de campanie şi a rezultatelor obţinute, privind identificarea şi combaterea muncii fără forme legale, agenţii economici au fost atenţionaţi că acţiunile de control au caracter permanent şi au ca scop respectarea prevederilor legal

În anul 2022 au fost înregistrate un număr de 95 de petiții, din care 85 în domeniul relațiilor de muncă, una avea semnalate aspecte din domeniul securității și sănătății în muncă, iar în 6 sesizări fiind sesizate aspecte comune din domeniile relații de muncă și sănătate și securitate în muncă și alte 3 petiții din alte domenii. Din cele 95 de petiții, 84 au fost de competența ITM Harghita, 7 au fost redirecționate către alte instituții iar 4 au fost clasate. Un număr de 93 de petiții au fost de la cetățeni și 2 petiții de la organizații legal constituite, 64 au fost primite pe suport de hârtie, 17 prin intermediul poștei electronice și 9 prin intermediul paginii de internet.
În anul 2022 au fost înregistrate un număr de 510 de solicitări de informații publice, 264 de la persoane fizice și 246 de la persoane juridice.

  • informații furnizate de ITM Harghita Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.