Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Administrația Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș: ANUNŢ licitație publică pentru închiriere bunuri imobile din domeniul public al statului

 

ANUNŢ licitație publică pentru închiriere bunuri imobile

din domeniul public al statului

din ziua de 25 octombrie 2022 ora 10:00

 

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, cu sediul in  TÂRGU MUREŞ , str. KOTELES SAMUEL, nr. 33, jud. MUREŞ, cod postal 540057, nr. telefon 0265/260289, nr. fax 0265/264290, cont IBAN RO32TREZ476502201X014909 deschis la Trezoreria Târgu Mureş,  cod de identificare fiscală RO 23719936,  reprezentat prin ing Pop Cosmin director și ec. Sara Călin director economic, persoane de contact ec. Florea Nuț Ionuț șef birou M.E.S.E. și ec. Cioba Luminița birou M.E.S.E., interior 1441, 1418, în calitate de locator, anunţă :

Organizarea licitaţiei publice cu oferta în plic închis privind închirierea unui teren situat în cuveta lacului de acumulare Zetea, pe raza județelor Harghita, bun imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea A.N. ”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, publicate în  Hotărârea de Guvern  nr. 183/2020, cu modificările și completările ulterioare, pozitiile  46^15, 46^4, 46^11, 41,46^13, 44, 46^3, 38.

Închirierea are ca scop activitatea de agrement nautic cu posibilitatea amplasării de construcții plutitoare.

Licitaţia se va derula pe parcursul unei zile, respectiv 25 octombrie 2022 ora 10:00, pentru:

Activitate de agrement nautic cu posibitatea amplasării de construcții plutitoare

  1. Teren din cuveta lacului de Acumulare Zetea – Perimetrul Zetea – C.F. 51668 U.A.T Zetea, Județul Harghita, S = 1.200 mp.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în  caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat din data de 03 octombrie 2022 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, biroul  Mecanism Economic şi Sinteze Economice, după achitarea contravalorii acestuia care este de 150 lei plus TVA, pe baza de factură şi chitanţă fiscală.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificare este 17.10.2022, ora 10:00 și va respecta art.375 alin. 14 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și punctul 7 alin. 1 lit. g) din caietul de sarcini.

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări este 17.10.2022, ora 15:00 (cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor), cu respectarea art.375 alin. 14 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a punctului 7 alin. 1 lit. g) din caietul de sarcini.

Ofertanţii depun ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş. Oferta este într-un singur exemplar și trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Data – limită de depunere a ofertelor este 24 octombrie 2022 ora 15:00.

Contractul de închiriere pentru activitate de agrement nautic cu posibilitatea amplasării de construcții plutitoare se va încheia pe o perioadă de 10 ani.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.

Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale pentru fiecare bun imobil, conform prevederilor punctului 10 din caietul de sarcini şi poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii locatoare sau a unui ordin de plată în contul RO56 TREZ 4765 005X XX00 6060 CIF 18234918 Trezoreria Tg. Mureş, confirmat prin extras de cont sau chitanță fiscală.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Mureș, Tg. Mureș, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, cod postal 540471, fax 0265222776, email: tr­_mures_reg@just.ro .

Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în ziua de 25 octombrie 2022  ora 10 str Koteles Samuel nr. 33, Tg. Mureș, Jud Mureș.

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.

Prezentul anunţ apare afişat și pe site-ul http://mures.rowater.ro la rubrica LICITAŢII ACTIVE.

 

 

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.