Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

AGA AGROMEC S.A., convocată pentru data de 24.05.2019, ora 10:00, respectiv ora 11:00

AGROMEC S.A.

Sediu social: Miercurea Ciuc, str. Lazăr, nr. 27, jud. Harghita

Nr. ORC Harghita: J19/235/2000

Cod de identificare fiscală: RO13509732

CONVOCATOR

 

Administratorul unic al AGROMEC S.A. cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Lazăr, nr. 27, jud. Harghita, J19/235/2000, CIF RO13509732, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 24.05.2019, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 16.05.2019, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

AGOA:

1.Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic privind activitatea desfăşurată în 2018.

  1. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exerciţiului financiar 2018.
  2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale:bilanţ şi contul de profit şi pierdere pe anul 2018.
  3. Aprobarea repartizării profitului realizat în 2018 pe destinația rezerve.
  4. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru 2019.
  5. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019.
  6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
  7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

 

 

AGEA:

  1. Aprobarea înstrăinării, achiziţionării, gajării, închirierii a unor active din patrimoniul Societăţii şi mandatarea administratorului unic să întreprindă demersurile şi să semneze documente în acest sens.
  2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
  3. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

 

Începând cu data de 23.04.2019, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii.

Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 22.05.2019 inclusiv.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 25.05.2019, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.

 

Administrator unic,

HELLA TIBOR

L.Ş.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.