AJOFM Harghita explică în ce condiții absolvenții din promoția 2022 pot obține ajutorul de șomaj

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2022 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii și servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5549/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie la data de 27.05.2022

Absolvenţii de liceu promoţia 2021-2022 se pot prezenta la agenția pentru ocupare, în vederea înregistrării, în perioada 30 mai – 26 iulie (inclusiv) în zilele lucrătoare, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat. În situaţia în care unii tineri mai au corigențe, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă.

În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă. Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 27 iulie, în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (27 iulie – 05 august 2022) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile. Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (30 mai – 26 iulie 2022), ei pot să se prezinte în continuare în vederea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă/șomeri neindemnizați, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

În cazul absolvenților de școli profesionale data absolvirii diferă de la o școală, la alta, de aceea termenul de 60 de zile în care trebuie să se prezinte ca persoane în cautarea unui loc de muncă curge diferențiat, în funcție de data absolvirii studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul școlar.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia aceștia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare, curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Atenţie,  dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa agenției pentru ocupare.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de:

– Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc Tel.: +4 0266 313 423; Fax: 0266 312 885 e-mail: [email protected]; www.anofm.ro – servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun
– Prima de inserție, în cuantum de 1577 lei, dacă se încadrează în muncă, în perioada celor 60 de zile de la data absolvirii, cu contract de muncă cu 8 ore /zi, pe durată mai mare de 12 luni. Prima de inserţie se acordă în două tranşe egale. Prima tranșă se acordă la data angajării și cea de-a doua tranșă se acordă după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

De asemenea, în sprijinul absolvenţilor,  agenţia acordă subvenţii în valoare de 2250 lei acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (doar dacă intră în evidenta agentiilor judetene de ocupare). Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor, s.a.) timp de 18 luni;

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte:

– Act de identitate fotocopie şi original;
– Act de studii (adeverinţa de absolvire sau certificat de absolvire, după caz) şi de calificare în fotocopie şi original. În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 27.05.2022;

Depunerea actelor se poate face exclusiv pe baza de programare online!

Absolvenţii au obligaţia de se programa online prin site-ul http://locuridemuncaharghita.ro/, la secţiunea pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, începând cu data de 30.05.2022 , tocmai pentru a evita pierderea de timp într-o perioadă extrem de solicitantă din cauza examenelor de bacalaureat sau de licenţă. Persoanele astfel programate vor avea asigurat un timp foarte mic de aşteptare, fiind rugate să se prezinte cu 5-10 minute înainte de ora programării, în caz contrar riscă să piardă programarea.

Pentru persoanele care nu se vor programa online, acesta se va face la fața locului pentru o dată ulterioară.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy