Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Bani de la Guvern pentru localitățile din Harghita afectate de inundații

În ședința de Guvern din data de 21 iulie 2021, a fost aprobată alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru refacerea obiectivelor afectate de fenomenele hidrologice și meteorologice periculoase din județul Harghita din pentru perioada 16 mai – 27 iunie 2021.

Suma alocată pentru cele 18 unități administrativ teritoriale și Consiliul Județean Harghita este de 9.347 mii lei.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita, a adoptat anterior în data 9 iulie 2021 Hotărârea pentru aprobarea evaluării pagubelor înregistrate ca urmare a fenomenelor meteo periculoase care au avut loc la nivelul localităţilor judeţului Harghita în perioada 16.05 – 27.06.2021.

Lista obiectivelor aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 16.05-27.06.2021:

 

Nr. crt. Localitatea Obiective afectate
Fizic UM Valoare

mii lei

1. Comuna Cozmeni Străzi

DC Kismezo 2

DC Alsomalom

DC Vagas

Străzi: Retgodre, Viragok, Fekete

DF Hipatak

0,5 km

0,5 km

0,5 km

0,27 km

0,23 km

1 km

6

9

9

3

3

9

TOTAL COZMENI 39
2. Comuna CORUND

 

Drum agricol

DC 36

Strada Telek

1,585 km

1,795 km

0,378 Km

260

120

80

TOTAL CORUND 460
3. Comuna Dealu DC 34 0,42 km 600
TOTAL DEALU 600
4. Comuna Mugeni Podeţ din beton

Podeţ din lemn

Strada Felszeg

1 buc

1 buc

0,5 km

15

11

48

TOTAL MUGENI 74
5. Municipiul Odorheiu Secuiesc  DC 33

Străzile: Livezilor, Gyerkes Mihaly, Cireşului, Ugron, Bisericii

0,5 km

 

1,4 km

20

 

15

TOTAL ODORHEIU SECUIESC 35
6. Comuna Feliceni Pod pietonal din lemn

Podeţ tub beton

Podeţ lemn+metal

DC 33 km 1+150 – 1+170

DC 33 km 1+300-1+800

Podeţ pietonal

1 buc

0,012 km

1 buc

100 m2

0,5 km

1 buc

12

15

18

30

4

5

TOTAL FELICENI 84
7. Comuna Lunca de Sus DC 148 1,5 km 500

 

TOTAL LUNCA DE SUS 500
8. Comuna Lunca de Jos DC 231 0,01Km 50
TOTAL LUNCA DE JOS 50
9. Comuna Ocland Strada Szolga 0,3 km 20
TOTAL OCLAND 20
10. Comuna Corbu Podeţe

DC 81

DC 87

Străzi: Dâmbul lui Bălan, Branea, Dealului

Drum agricol

Drum de interes local (comunal)

2 buc

0,8 km

1,7 km

 

0,4 km

1,1 km

1 km

32

15

30

 

20

150

100

TOTAL CORBU 347
11. Comuna Bilbor DC neclasificat 0,01 km 20
TOTAL BILBOR 20
12. Oraşul Vlăhiţa Străzi: 1 Mai, Bradului, Ady Endre, Aurora, Dozsa Gyorgy, Primăverii, Ştrandului, Uzinei, Bethlen Gabor, Berenyi, Rakos, Minele Lueta 2,3 km 20
TOTAL VLĂHIŢA 20
13. Comuna Sărmaş DC Banea-Hodoşa

DC Teasc

Drum Preluci

DC Pârâul Bocanilor

DC Pârâul Gorenilor

DF Pârâul Sărmaşului

DC Clopotniţa

DC Părăuţ

1 Km

3 km

1,3 km

2 km

1,7 km

3 km

0,15 km

0,5 km

25

15

10

25

30

15

10

8

TOTAL SĂRMAŞ 138
14. Comuna Tulgheş Podeţe pe DF Pârâul Alunului

DF Pârâul Alunului

3 buc

1,9 Km

16

325

TOTAL TULGHEŞ 341
15. Municipiul Miercurea Ciuc Subspălare şi rupere zid de sprijin pe str. Şumuleu

Spălare mal acostament drum avariat pe str. Şumuleu (mal drep pârâu Şumuleu)

Spălare mal str. Kajoni Janos (mal stâng pârâul Şumuleu)

 

5 m

 

 

55 m

 

23 m

 

5

 

 

7

 

3

TOTAL MIERCUREA CIUC 15
16. Comuna Ciucsâgeorgiu Podeţe şi traversări pietonale

DC 1 – cale de rulare spălată

Strada Cinodpotoka, cale de rulare spălată

DF Kristine, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF Lovaszo, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF Heveder, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF Hosszusarok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

Străzi: Farkazo, Martonos, Laczok, Zata, Antalok, Kaszak, Vitosok, Kultur, Ligat, Danelok, Şcoala, Matefi, Tajak, Mesz, Godros, Vizmelyek suprafaţă pietruită spălată

DF/agricol Havasutja, suprafaţă spălată

Pod peste pârâul Fişag, culeea dreaptă şi pilonul central rupte şi dislocate

DF Lok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte, podeţe tubulare dislocate

DF zona Benesd, Hosszuag, Hagofeje, Endre, Nagy Volgy, Kapolnabukk, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte, podeţe tubulare dislocate

Eroziune prăbuşire mal, surpare mal al pârâului Fişag adiacent imobilului cu nr. 300 (mal drept în amonte de podul erodat)

Eroziune prăbuşire mal, surpare mal al pârâului Fişag adiacent imobilului cu nr. 136 (mal stâng în amonte de podul erodat)

DC Armăşeni, şanţ colmatat, cale de rulare acoperită de aluviuni

DF Taploca, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF/agricol Nyiralja, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF/agricol Szopospatak, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

DF/agricol Lok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

Podeţ peste pârâul Fenyo, culee dreaptă din beton subspălată

DF/agricol Astut, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte

4 buc.

2 km

 

2 km

 

6 km

 

5 km

 

12 km

 

7 km

 

 

 

 

 

26 km

 

20 km

 

 

1 buc

 

 

16 km

 

 

 

 

30 km

 

 

 

120 m

 

 

 

40 m

 

1 km

 

15 km

 

5 km

 

2 km

 

1,5 km

 

1 buc

 

5 km

21

84

 

20

 

120

 

100

 

230

 

135

 

 

 

 

 

394

 

200

 

 

120

 

 

672

 

 

 

 

720

 

 

 

18

 

 

 

12

 

6

 

360

 

50

 

50

 

36

 

20

 

55

TOTAL CIUCSÂNGEORGIU 3.423
17. Comuna Plăieşii de Jos Podeţe pe DC 8

DC 8 – porţiuni rupte din acostament şi asfalt

Drumuri de exploatare agricolă şi de acces la terenuri agricole

Acostament rupt şi dislocat pe DC 120 Csaburde

Podeţe din tub PVC, cale de rulare spălată

2 buc

 

0,15 km

 

0,2 km

 

0,2 km

 

2 buc

6

 

70

 

12

 

35

 

6

TOTAL PLĂIEŞII DE JOS 129
18. Comuna Tuşnad DC 136, surpare acostament, subspălare şi parte carosabilă  

0,15 km

 

200

TOTAL TUŞNAD 200
  Consiliul Judeţean Harghita DJ 134 C km 15+800-15+900 (com. Dealu)

DJ 134 C km 19+500-20+500 (mun. Odorheiu Secuiesc)

DJ 137 C km 2+200 – 2+400, 1+300-1+900 (com. Feliceni)

DJ 137 C km 2+170-2+200, 3+880-3+900 (com. Feliceni)

DJ 127A 52+250-52+300 (com. Lunca de Jos)

Podeţe de piatră pe DJ 132 km 46+675 şi km 47+120 (com. Ocland)

Podeţ de beton armat pe DJ 132 km 47+440 (com. Ocland)

DJ 174 C km 7+097-8+197 (com. Bilbor)

Poduri pe DJ 174A km 23+790 şi km 27+210 (com. Bilbor)

Acostamente pe DJ 174A km 27+120, 29+400, 29+680, 29+950, 29+980, 30+180, 30+480, 30+900 (com. Bilbor)

Acostament pe DJ 174A km 29+650 (com. Bilbor)

DJ 174A acostament şi parte carosabilă afectate (com. Bilbor)

DJ 174B acostament surpat şi parte carosabilă afectată, parapet dislocat (com. Bilbor)

DJ 132 surpare zid spijin km 45+600-45+750 şi 46+950-46+960 (oraş Vlăhiţa)

DJ 174A – zid de sprijin din gabioane km 39+430-39+450, 39+635-39+645 (mun. Topliţa)

DJ 113B km 4+600-4+700 şi podeţ km 4+300 (com. Cozmeni)

Podeţ pe DJ 121G km 9+150– acostament şi porţiuni din asfalt rupte/dislocate, fundaţie subspălată, structură de rezistenţă compromisă – pericol de probuşire (com. Plăieşii de Jos)

DJ 121G km 8+860-9+150, acostament şi porţiuni din asfalt rupte (com. Plăieşii de Jos)

DJ 121G km 0+400-0+500, acostament rupt şi dislocat, cale de rulare din asfalt dislocată/ruptă (com. Plăieşii de Jos)

DJ 123B km 3+100-5+100, şanţ colmatat, acostament distrus (com. Ciucsângeorgiu)

DJ 123C km 14+800-18+800, şanţ colmatat, acostament distrus, cale de rulare acoperită de aluviuni (com. Ciucsângeorgiu)

0,1 km

 

1 km

 

 

0,8 km

 

250 m2

 

0,05

 

2 buc

 

1 buc

 

 

1,1 km

 

2 buc

 

 

 

0,4 km

 

0,01 km

 

0,08 km

 

 

0,2 km

 

 

0,16 km

 

 

0,03 km

 

0,1 km

 

 

 

 

 

1 buc

 

 

0,5 km

 

 

 

 

0,1 km

 

 

2 km

 

 

 

4 km

500

 

5

 

 

12

 

60

 

250

 

40

 

50

 

 

40

 

105

 

 

 

430

 

50

 

90

 

 

104

 

 

103

 

 

150

 

4

 

 

 

 

 

654

 

 

99

 

 

 

 

25

 

 

42

 

 

 

39

  TOTAL CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA 2.852
TOTAL JUDEŢ

Nr. total localităţi afectate: 18 + Consiliul Judeţean Harghita

 

9.347

  • informații furnizate de Instituția Prefectului – Județul HarghitaLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *