Conferință de presă susținută la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, pe mai multe teme de interes

0

Articol disponibil în: Română

La data de 9 octombrie 2023, la sediul Inspectoratului  de Poliție  Județean  Harghita s-a desfășurat o conferință de presă, la care au participat  Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Harghita,  domnul Comisar-șef de poliție Iordan Mircea-Ștefan, Șeful Biroului Siguranță Școlară, doamna Comisar șef de poliție Cimpoeșu Loredana-Ramona, Șeful Serviciului Rutier, domnul Comisar șef de poliție Nica Nicolae, Șeful Serviciului de Ordine Publică, domnul Comisar Șef de poliție Radu Gheorghe, domnul Comisar șef Incze Miklos, desemnat la comanda Serviciului Cabinet, domnișoara Agent-șef adjunct de poliție Răducanu Mariana din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și doamna  Agent principal de poliție Plumbu Maria-purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita.

Subiectele discutate în cadrul conferinței cu reprezentanții mass-media au fost legate de analiza activităților  preventiv-informative pentru prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară de la începutul școlii, prezentarea unei situații referitoare la dinamica accidentelor rutiere cu victime de la începutul anului în curs, activitățile polițiștilor  privind prevenirea  și combaterea faptelor de violență domestică în județul Harghita, în primele 8 luni ale anului 2023 și rolul sistemului de monitorizare electronică în protejarea victimelor violenței domestice.

Întâlnirea a debutat cu un cuvânt de bun venit adresat jurnaliștilor prezenți din partea Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, domnul Comisar-șef de poliție Iordan Mircea-Ștefan și a continuat cu prezentarea situației din școli în prima lună de la deschiderea anului școlar

Școala reprezintă locul de transmitere a cunoașterii, de formare, de înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară, dar și un loc în care se stabilesc relații, se promovează modele comportamentale, valori morale și se creează condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă și morală a copilului.

Climatul de siguranță în școală și prevenirea victimizării minorilor constituie condiții preliminare esențiale pentru existența unui învățământ preuniversitar de calitate. Astfel, principalii parteneri implicați în acest proces permanent, activ și în continuă modelare sunt: elevii, părinții, cadrele didactice, poliția, precum și alți colaboratori (organizații non-guvernamentale, asociații, etc), fiecăruia revenindu-i un rol specific, cu atribuții  bine determinate, îndatoriri și responsabilități în crearea și îmbunătățirea condițiilor specifice de realizare a unui climat optim de siguranță școlară. De o deosebită importanță este faptul că împreună putem acționa într-o manieră sistematică, judicioasă, unitară și consecventă.

Activitățile informativ-preventive pe acest segment de prevenire a criminalității în mediul școlar  sunt desfășurate  în conformitate cu prevederile:

 -Planului Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Harghita aferent anului școlar 2023 – 2024;

 -Planului de măsuri al IPJ Harghita pentru intensificarea activităților de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri în județul Harghita conform căruia Biroul Siguranța Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au inițiat Planul de implementare al activităților de prevenire a consumului și traficului de droguri în unitățile de învățământ din județul Harghita;

-Campaniei naționale de prevenire a traficului și consumului ilicit de substanțe interzise „Dincolo de Aparențe” implementată la nivel local.

În perioada de referință, în vederea desfășurării activităților preventiv-educative pentru prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise au fost angrenate efectivele Biroului Siguranța Școlară (în medie 3 polițiști) în colaborare cu lucrătorul din cadrul Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității.

În considerarea misiunilor încredințate și raportându-ne la indicatorii de eficiență stabiliți în cuprinsul Anexei nr. 4 la P.N.C.A. nr. 126.935 din 05.09.2023, în perioada supusă analizei, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita prin Biroul Siguranța Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, pe segmentul de  prevenire a consumului și traficului ilicit de droguri s-au realizat activități pe următoarele direcții de acțiune:

Participarea la ședința festivă de deschidere a anului școlar 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar din mun. M-Ciuc, ocazie cu care  polițiștii harghiteni cu responsabilități în domeniul siguranței școlare au dat citire mesajului ministrului Afacerilor Interne cu scopul de  a-i asigura  atât pe  elevi și părinții acestora, cât și cadrele didactice unităților de învățământ de întreaga noastră disponibilitate, receptivitate și obiectivitate în soluționarea oricăror situații de risc victimal al elevilor și asigurarea unui climat optim de siguranță în unitățile școlare și în zona adiacentă acestora.

De asemenea, s-au realizat 50 (41/BSS și 9/CAPC) activități de  prevenire și dezbateri tematice  a consumului și traficului ilicit de droguri în rândul elevilor atât din ciclul de învățământ gimnazial, liceal și profesional, dintre care: 37 (28/BSS și 9/CAPC) activități preventiv – informative în mediul urban; 13 (BSS) activități preventiv – informative în mediul rural.       

Numărul total al beneficiarilor este de 1588, dintre care:

-1361 de elevi, dintre care: 1156/BSS și 205/CAPC), vârsta beneficiarilor fiind cuprinsă între 10 –18 ani;                  

-71 cadre didactice, dintre care: 62/BSS și 9/CAPC;                                

-156 părinți (CAPC). activitățile educative și informative pe linia consumului de droguri au fost  Toate acticitățile desfășurate la orele de dirigenție încă de la începutul anului școlar 2023-2024 în următoarele unități de învățământ preuniversitar din județul Harghita, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, după cum urmează:                

Liceul Teoretic ”Dr. P. Boros fortunat” din com. Zetea;

Școala Profesională Specială ”Szent Anna”din mun. Miercurea – Ciuc;

Liceul Tehnologic ”Petofi Sandor” din com. Dănești;

Liceul Tehnologic ”Johannes Kajoni” din mun. Miercurea – Ciuc;

Liceul Tehnologic ”Venczel Jozsef” din mun. Miercurea –Ciuc;

Școala Gimnazială Tulgheș;

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din orș. Bălan;

Colegiul Național „O. Goga” din mun. Miercurea-Ciuc;

Liceul Teologic Romano-Catolic „Segito Maria” mun. Miercurea-Ciuc;

Colegiul Național „Marton Aron” din mun. Miercurea-Ciuc;

Școala Gimnazială ”Jozsef Attila” din mun. Miercurea-Ciuc;

Școala Gimnazială „Kelemen Imre” din com. Ocland;

Colegiul Reformat ”Backamadarasi Kis Gergely”” din mun. Odorheiu – Secuiesc;

Școala Profesională Specială „Szent Anna” din mun. Miercurea – Ciuc;

Liceul Tehnologic ”Petofi Sandor” din com. Dănești;

Liceul Teoretic ”Dr. P. Boros Fortunat” din com. Zetea;

Școala Gimnazială ”Tompa Laszlo” din com. Odorheiu – Secuiesc;

Liceul Tehnologic ”Puskas Tivadar” din com. Ditrău;

Școala Gimnazială ”Makkai Andras” din com. Rugănești.

Liceul Tehnologic  ”Szekely Karoly” din mun. Miercurea – Ciuc;

Liceul Teoretic ”Salamon Erno” din mun. Gheorgheni;

Liceul Tehnologic ”Orban Balazs” din orș. Cristuru-Secuiesc;

Liceul Tehnologic ”Zeyk Domokos” din orș. Cristuru – Secuiesc.

Activitățile au vizat informarea tinerilor cu privire la consecințele consumului de substanțe interzise, a consumului de alcool și tutun asupra organismului, au fost evidențiate efectele dăunătoare asupra sănătății și a calității vieții și le-au fost oferite recomandări cu privire alegerea unor alternative/comportamente potrivite unei vieți sănătoase. Mai mult decât atât, s-a insistat foarte mult și pe influența negativă pe care o poate avea alegerea unui anturaj nepotrivit.

De asemenea, o parte dintre activitățile menționate mai sus au fost realizate în mijlocul elevilor claselor a XII a, fiind circumscrise Campaniei Ministerului Afacerilor Interne de  informare, sensibilizare și conștientizare a populației cu privire la consecințele juridice asociate  conducerii autovehiculelor  pe drumurile publice sub influența alcoolului și/sau unor substanțe psihoactive intitulată „CÂND DROGURILE ȘI ALCOOLUL PREIAU VOLANUL SE ÎNCHIDE DRUMUL LIBERTĂȚII”, ocazie cu care elevii beneficiari au fost informați cu privire la modificarea legislativă cunoscută cu denumirea ”Legea Anastasia”, potrivit căreia „persoana care conduce un autovehicul sub influența alcoolului  sau a substanțelor psihoactive ori fără permis de  conducere și comite un accident de circulație soldat cu decesul victimei va fi condamnată la închisoare cu executare”.

Totodată, reprezentantul Compartimentului de analiză și Prevenire a Criminalității a participat la două ședințe cu părinții elevilor claselor a IX- a de la Liceul Tehnologic ”Szekely Karoly” din mun. Miercurea Ciuc, ocazie cu care s-au făcut recomandări părinților de a păstra relații cât mai apropiate cu tinerii, de a manifesta atenție la schimbările bruște de comportament sau atitudine față de școală sau familie și de a le cunoaște prietenii, atât cei din viața reală, cât și cei din  mediul virtual. Scopul activităților dedicate părinților reprezintă conștientizarea acestora cu privire la eficientizarea comunicării preventive în mediul școlar și consolidarea unui parteneriat bazat pe încredere și cooperare.

Activitățile desfășurate au un impact pozitiv, atât la nivelul societății, prin creșterea conștientizării pe o temă cu o importantă componentă sensibilă,  cât și la nivel individual, persoanele cărora le-au fost adresate recomandări, care au înțeles importanța mesajelor campaniei.

Din punct de vedere al mediatizării activităților preventive pe linia consumului de droguri desfășurate de către lucrătorii structurii noastre, au fost realizate și date publicității 6 comunicate de presă prin intermediul purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita.

Pentru amplificarea climatului educațional pozitiv, prin dezvoltarea deprinderilor și abilităților psiho – emoționale și comportamentale, promovarea atitudinilor pozitive în rândul elevilor și tinerilor, precum și în scopul realizării măsurilor dispuse și a atingerii obiectivelor prevăzute de P.N.C.A./P.T.C.A. pentru siguranță școlară aferent anului școlar 2023-2024, dar și a menținerii siguranței în mediul școlar preuniversitar din județul Harghita, în perioada următoare vor fi adoptate următoarele măsuri:               

-intensificarea activităților preventiv-informative pe linia consumului de droguri în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Harghita;

-colaborarea permanentă cu instituțiilor responsabile și crearea unui sistem eficient de cooperare pentru schimbul de date și informații, dar și pentru operativitatea desfășurării activităților educative în rândul elevilor și tinerilor;

-relaționarea permanentă cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Harghita, directorii unităților de învățământ, consilierii educativi și cadrele didactice în vederea identificării elevilor aflați în situație de risc sau vulnerabili și adoptarea măsurilor optime, interinstituțional, pentru a veni în sprijinul acestora;

-identificarea și derularea activităților necesare consolidării relațiilor de parteneriat cu instituțiile responsabile pentru punere în aplicare a prevederilor P.N.C.A./P.T.C.A. pentru siguranța școlară;

-elaborarea unor campanii și proiecte locale pentru reducerea violenței fizice și psihologice, a traficului de persoane, a consumului de substanțe interzise și continuarea activităților preventive în parteneriat cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Harghita, C.J.R.A.E. și directorii unităților de învățământ;

-asigurarea unei prezențe polițienești optime în incinta și proximitatea locațiilor unităților de învățământ din județul Harghita în vederea prevenirii evenimentelor negative.

Pe linie rutieră, situația accidentelor produse în județul Harghita, de la începutul anului 2023 a fost prezentată de domnul Comisar Șef de poliție Nica Nicolae, Șeful Serviciului Rutier.

În ceea ce privește dinamica accidenteleor rutiere cu victime în perioada ianuarie-septembrie 2023 (comparativ cu  perioada similară a anului 2022), expune faprul că circulaţia rutieră de pe raza județului Harghita a reprezentat, în cursul anului 2022, unul dintre fenomenele dinamice ale vieţii sociale şi economice, atât prin ritmul cât  şi prin proporţiile prin care şi-a marcat dezvoltarea.

În condiţiile traficului actual, caracterizat prin creşterea continuă a numărului de autovehicule cât şi a posesorilor de permise de conducere, în timp ce reţeaua stradală a rămas la stadiul de subdimensionare, lucrătorii structurilor de politie rutieră au căutat să identifice şi să folosească noi metode practice şi specifice muncii de educaţie rutieră pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi disciplinizarea  tuturor participanţilor la traficul rutier.

Au fost înregistrate, în anul 2022, 381 de accidente, iar în anul 2023 au fost înregistrate cu 17 mai multe, adică 398 de accidente.

În ceea ce privește accidentele grave, în anul 2023 au fost înregistrate 78 de astfel de evenimente, în urma cărora au decedat 14 persoane, 71 au fost rănite grav și 24 rănite ușor, înregistrându-se o ușoară scădere față de anul 2022 când au fost înregistrate 81 de accidente grave, 15 persoane decedate, 72 rănite grav și 33 rănite ușor.   

Principalele cauze ale producerii evenimentelor grave sunt abaterile bicicliștilor, viteza nedaptată, abaterile pietonilor, neacordarea de prioritate.

Comparativ cu situația înregistrată în prioada similară a anului 2022, se constată scăderea principalilor indicatorilor dinamici de analiză (accidente grave, pesoane decedate și răniți grav).

Domnul Comisar șef de poliție Radu Gheorghe,a prezentat situația pentru prevenirea și combaterea faptelor de violență domestică, conform datelor existente la nivel național, în județul Harghita, în primele 8 luni ale anului 2023, când s-au înregistrat printre cele mai puține fapte penale circumscrise violenței domestice și anume 409 fapte, din care cele mai multe cazuri sunt de “loviri sau alte violențe (238 de fapte, ceea ce reprezintă un procent de 58,19% din totalul faptelor).

Din cele 409  de infracțiuni circumscrise Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, un număr de 205 fapte au fost comise în mediul urban, respectiv 204  infracțiuni de violență domestică au fost comise în mediul rural, 359 de fapte de violență domestică au fost comise la domiciliu, respectiv doar 50 de fapte au fost comise în spatial public.

În primele 8 luni ale anului 2023, cele mai multe fapte penale în mediul urban au fost comise pe raza municipiului Miercurea-Ciuc (56 de fapte), iar  în mediul rural, au fost comise pe raza Secției nr. 1 de Poliție Rurală Miercurea-Ciuc, cu 54 de fapte și pe raza Secției nr. 2 de Poliție Rurală Miercurea-Ciuc, cu 46 de fapte.

Creșteri, comparativ cu primele 8 luni ale anului 2022, au înregistrat, în perioada analizată, faptele de  Loviri sau alte violențe (+36 de fapte).

Conform infracțiunilor prevăzute de Codul Penal, ponderea este deținută, în continuare de  faptele de: “lovire sau alte violențe”  (238 de fapte ceea ce reprezintă un procent de 58,19 % din totalul faptelor ); “amenințarea” ( 66 de fapte, ceea ce reprezintă un procent de 16,13% din totalul faptelor ); “Abandon de familie”( 55 de fapte, ceea ce reprezintă un procent de 13,44% din totalul infracțiunilor,;“infracțiuni prev. de legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie”, (Legea nr. 217/2003. Rep.)- adică cele de încălcare a ordinelor de protecție provizorii/ a ordinelor de protecție (27 de fapte- adică 6,60% din totalul faptelor ).

După locul comiterii, în perioada de referință, situația se prezintă astfel:

– 50,12 % au fost comise în mediul urban (205 fapte) ;

– 49,87 %  în mediul rural (204fapte);

– 87,77 % la domiciliu (359 fapte);

– 12,22 % în spațiul public (50 fapte).

În primele 8 luni ale anului 2023 s-a înregistrat o creștere atât a numărului de autori, care comit astfel de fapte, cât și a victimelor acestora.

În perioada de referință vorbim de un total de 418 de autori ( cu un plus de 74 de autori față de perioada similară a anului 2022), respectiv de un total de 446 de victime (+ un plus de 61 de victime față de perioada similară a anului 2022).

Structurarea pe categorii a subiecților infracțiunilor care constituie și fapte de violență domestică, evidențiată în situația statistică  în primele 8 luni ale anului 2023, relevă faptul că din totalul de 418 de autori, 367 sunt de gen masculin, respectiv 51 sunt de gen feminin.

Un procent de 29,66% ( 124 de autori) se aflau sub influența băuturilor alcoolice în momentul comiterii faptei.

Din totalul  de 446 de victime, 333 sunt femei, respectiv 113 sunt de gen masculin.

În ceea ce privește categoria de vârstă căreia aparțin autorii, respectiv victimele, constatăm faptul că avem doar 5 situații în care aceștia sunt minori, de gen masculin, 63 de victime de vârstă minoră ( 27 de gen masculin, respectiv 36 de gen feminin).

Referitor la calitatea victimei în raport cu agresorul, s-a constatat că în 139 de cazuri, aceasta îi este soț/ soție/ foști soți, în 130 de cazuri sunt actuali sau foști parteneri de viață, în 40 de cazuri victima este părinte/ tutore legal, în 63 de cazuri are calitate de fiică/ fiu, respectiv în 74 de cazuri sunt alte relații de familie, așa cum sunt prevăzute la art.5 din Legea nr 217/2003, articol legislativ unde este explicat ce prevede noțiunea de  membru de familie.

Analizând perioada primelor 8 luni ale anului 2023, polițiștii au intervenit la 359  de cazuri de violență domestică, 201 dintre acestea  fiind în mediul urban, respectiv 160 în mediul rural.

S-a intervenit ca urmare a sesizărilor formulate prin SNUAU 112  la  274 de cazuri,  respectiv au fost  85 de intervenții ca urmare a altor sesizări decât SNUAU 112 ( petiții/ sesizări/ reclamații scrise/ din oficiu/ direct de la cetățeni sau dispecerat).  

Din totalul acestor intervenții, în 195 de cazuri a reieșit risc iminent, astfel că au fost emise 126 de ordine de protecție provizorii, respectiv 69 de cazuri în care victima s-a opus emiterii acestui ordin de protecție provizoriu.

În 163 de cazuri, pe baza răspunsurilor oferite de victimă/ e la completarea formularului de evaluare a riscului, respectiv constatările polițistului,  nu a reieșit risc iminent, prin urmare nu s-au emis ordine de protecție provizorii, dar victimei i s-a pus la dispoziție o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție direct la instanțele de judecată. Această cerere le este înmânată victimelor și în cazurile în care reiese risc iminent, dar victima se opune emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Din totalul intervențiilor sesizate ca urmare a apelurilor de urgență SNUAU 112,  în 143 de cazuri s-a constatat că există risc iminent, fiind emise un total de 94 de ordine de protecție provizorii, respectiv în 49 de cazuri victima a refuzat emiterea ordinului de protecție provizoriu. În 131 de cazuri, în urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a clasificat faptul că nu există risc iminent ca viața, integritatea fizică și sănătatea victimei să fie pusă în pericol.

În 4 cazuri sesizate prin SNUAU 112, s-a solicitat  sprijinul echipei mobile prevăzute de O.M.M.J.S nr. 2525/2018.

În ceea ce privește intervențiile polițiștilor la gestionarea cazurilor de violență domestică sesizate altfel decât prin SNUAU 112, vorbim de un total de 85 de intervenții. Din acest total, în urma completării formularului de evaluare a riscului de către polițist pe baza răspunsurilor oferite de victimă/ e, respectiv constatările polițistului, s-a constatat faptul că în 52 de situații a reieșit risc iminent, fiind emise 32 de ordine de protecție provizorii, respectiv fiind 20 de cazuri în care victima s-a opus emiterii acestui ordin de protecție provizoriu. În 32 de cazuri, nu a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică și sănătatea victimei să fie pusă în pericol.

În 8 cazuri de violență domestică, sesizate prin alte modalități decât SNUAU 112, s-a solicitat  sprijinul echipei mobile prevăzute de O.M.M.J.S nr. 2525/2018.

Din situația statistică a I.P.J. Harghita consacrată violenței în familie, rezultă faptul că au fost emise în perioada de referință, de către polițiștii care au intervenit, un număr de 126 de ordine de protecție provizorii, din care 125 au fost emise la solicitarea victimei și una la solicitarea altor instituții abilitate.

Dintre acestea 70 au fost emise în mediul urban, respectiv 56 în mediul rural ( de polițiștii încadrați la aparatul secțiilor de poliție rurale și posturilor de poliție comunale).

Din cele 126 de ordine de protecție provizorii, în perioada de referință procurorul a dispus încetarea măsurilor de protecție în 19 cazuri, respectiv 107 ordine de protecție provizorii au fost confirmate de către acesta. Din cele 107 ordine de protecție provizorii confirmate de către procuror, în instanțele de judecată s-au emis 50 de ordine de protecție.

Au fost dispuse 183 de interdicții în cele 126 de ordine de protecție provizorii emise de către polițiști, astfel că s-a dispus în 110 situații păstrarea de către agresor a unei distanțe minime determinate față de victimă, față de locuința acesteia, față de membrii familiei, față de locul de muncă sau unitatea de învățământ a victimei. În 61 de situații s-a dispus ca agresorul să evacueze temporar locuința comună, indiferent dacă este titularul dreptului de proprietate, respectiv în 12 cazuri victimele și copii au fost reintegrați în locuința comună.

În ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de protecție, în primele 8 luni ale anului 2023, instanțele de judecată au emis 82 de ordine de protecție, din care 50 provin din ordine de protecție provizorii. 77 de ordine de protecție au fost emise la solicitarea victimei, 3 la solicitarea procurorului și 2 la solicitarea altor instituții abilitate.            

În primele 8 luni ale  anului 2023, au fost dispuse prin ordinele de protecție, 152 de măsuri/ obligații / interdicții:

În 69 de cazuri obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime  determinate față de victimă, membrii familiei, reședință, locul de muncă sau unitatea de învățământ;

În 34 de cazuri s-a dispus evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, chiar dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

În 32 de cazuri s-a interzis agresorului orice contact cu victima, telefonic, prin corespondență sau orice alt mod ;

În 7 cazuri victima și copii au fost reintegrați în locuința comună;

În 4 cazuri s-a limitat dreptul de folosință al agresorului  numai asupra unei părți din locuința comună atunci când aceasta poate fi astfel partajată;

În 4 cazuri s-a dat interdicție agresorului de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează;

În 2 cazuri victima, cu acordul acesteia, respectiv copii, au fost cazați/ plasați într-un centru de asistență dintre cele prevăzute la art.19 ale Legii nr.217/2003.

În perioada analizată vorbim de un număr de 27 de infracțiuni prevăzute de legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice  (Legea nr. 217/2003, rep.) din care 17 fapte sunt prevăzute de art. 47, alin. (1) din lege, și anume de încălcarea interdicțiilor stabilite în ordine de protecție, respectiv un număr de 10 infracțiuni sunt prevăzute de art. 47, alin. (2) din lege și anume de încălcarea interdicțiilor stabilite în ordine de protecție provizorii.

La nivel național, avem printre cele mai puține situații de încălcare a interdicțiilor stabilite    în ordinele de protecție provizorii, respectiv a ordinelor de protecție.

În încheiere a avut loc o prezentare a rolului sitemului de monitorizare electronică în protejarea victimelor violenței domestice, de către domnul Comisar Șef Incze Miklos, care a explicat importanța acestor dispozitive de monitorizare.

În contextul importanței acordate protejării victimelor violenței domestice în dezbaterile care animă spațiul public, din data de 01.01.2024 la nivelul a 19 județe, inclusiv Harghita, se va operaționaliza Sistemul de Monitorizare Electronică.    

Prin cadrul legislativ aferent, respectiv Legea nr. 146/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 1025/2021, Sistemul de Monitorizare Electronică vine ca o soluție menită a da un plus de siguranță victimei actului de violență domestică, prin montarea de dispozitive electronice de supraveghere asupra persoanei identificate ca autor al actului în cauză, denumită generic „ persoană supravegheată „.

 În cadrul aceleiași proceduri, victima actului de violență domestică, denumită generic „persoană protejată„ primește un dispozitiv electronic, de regulă, un telefon mobil, pentru a putea fi contactată de organul de poliție competent.    

Dispozitivele electronice susmenționate vor fi conectate la o aplicație gestionată de dispeceratul de urgență care funcționează la sediul Inspectoratului de Poliție Județean, ce permite monitorizarea modului de respectare a prevederilor ordinului de protecție provizoriu emis de polițist, respectiv, ordinului de protecție emis de instanța de judecată, conform prevederilor Legii nr. 203/2017, inclusiv în ceea ce privește distanța de siguranță.

Sistemul de Monitorizare Electronică cuprinde 3 elemente esențiale :   

1)operator tehnic, reprezentat de polițiștii de ordine publică care montează dispozitivele electronice asupra persoanelor supravegheate ( autor al actului de violență domestică) și, periodic, efectuează verificări cu privire la respectarea regulilor privind purtarea acestuia. Totodată, operatorul tehnic înmânează un dispozitiv electronic pentru comunicare, persoanei protejate ;      

2) organ de supraveghere, reprezentat de polițiștii operatori ai dispeceratului de urgență care funcționează la sediul Inspectoratului de Poliție Județean, care preiau datele transmise de operatorii tehnici cu prilejul montării dispozitivelor de supraveghere asupra persoanei supravegheate și înmânării dispozitivului electronic persoanei protejate și gestionează alertele generate de încălcare a prevederilor ordinului de protecție/ ordinului de protecție provizoriu și nerespectarea regulilor privind portul și întreținerea dispozitivului de monitorizare purtat de persoana supravegheată ;  

3) organ de ordine publică, respective echipajele de poliție, jandarmerie și poliție locală ( în unitățile administrative-teritoriale în care acestea funcționează ) care intervin, la fața locului, sesizate fiind de organul de supraveghere, în situații de alerte generate de  încălcare a prevederilor ordinului de protecție/ ordinului de protecție provizoriu și nerespectarea regulilor privind portul și întreținerea dispozitivului de monitorizare purtat de persoana supravegheată.

Sistemul de Monitorizare Electronică funcționează astfel :    

1.În cazul primirii unei sesizări privind un eveniment care constă într-un act de violență domestică, polițiștii care intervin la fața locului, în funcție de situația constatată, conform prevederilor Legii nr. 217/2003, republicată, emit un ordin de protecție provizoriu, cu acordul victimei, prin care se prevede o distanță de siguranță care trebuie respectată de autorul actului, pentru o perioadă de 5 zile. În același timp, cu acordul victimei, polițiștii vor monta, dacă există condițiile tehnice necesare, inclusiv semnal radio în zona respectivă, un dispozitiv de monitorizare ( o brățară montată, de regulă, la picior și un telefon mobil) autorului faptei care devine astfel „ persoană supravegheată „. După montarea dispozitivului, se procedează la testarea acestuia spre a se constata dacă poate fi monitorizat prin echipamentele aferente dispeceratului de urgență.

Totodată, polițiștii completează, într-o fișă, următoarele date cu privire la persoana supravegheată, numele și prenumele persoanei supravegheate, numele avute anterior, codul numeric personal, sexul, seria și numărul actului de identitate, numărul ordinului de protecție provizoriu/ordinului de protecție, măsurile care trebuie luate în cazul unei alerte. Fișa în cauză, însoțiță de o fotografie a persoanei supravegheate, se transmite, printr-un dispozitiv de transmisii date la distanță, inclusiv telefon mobil, la dispeceratul de urgență, în vederea implementării în aplicația Sistemul Informatic de Creare a Semnalărilor.  

În situația în care persoana supravegheată încalcă distanța de siguranță prevăzută de ordinul de protecție provizoriu/ordinul de protecție, având dispozitivul asupra sa de monitorizare, încălcarea în sine este semnalată prin generarea unei alerte de apropiere.

În situația în care persoana supravegheată încalcă regulile privind privind portul și întreținerea dispozitivului de monitorizare, încălcarea în sine este semnalată prin generarea unei alerte de defecțiune.

În ambele situații, organul de supraveghere de la dispeceratul de urgență procedează la realizarea următoarelor acțiuni, în regim de urgență :   

– alertează echipajul de poliție poziționat cel mai aproape de locuința persoanei protejate, pe principiul „ cel mai apropiat organ de ordine intervine„. Dacă în momentul primirii alertei, nu este disponibil un echipaj de poliție poziționat aproape de locuința victimei, va contacta cel mai apropiat echipaj de jandarmerie sau de poliție locală ;    

-contactează persoana protejată, comunicându-i datele de localizare ale dispozitivului de monitorizare al persoanei supravegheate și îndrumând-o cu privire la adoptarea măsurilor necesare pentru propria-i protecție ;     

– contactează persoana supravegheată, solicitându-i să clarifice situația care face obiectul alertei și îndrumând-o cu privire la modul de acțiune ( să se prezinte la sediul celei mai apropiate unități de poliție sau să se deplaseze în alt loc precizat de organul de supraveghere),  

Există și posibilitatea ca alerta de defecțiune să fi survenit asupra dispozitivului de monitorizare fără ca persoana să fi efectuat vreo operațiune interzisă, context în care operatorul tehnic acționează pentru înlocuirea dispozivitului în cauză.     

Obligațiile persoanei supravegheate și sancțiuni

În situația generării unei alerte de apropiere, persoana supravegheată are următoarele obligații :   

 a) să se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu;

 b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia;

 c) să se îndepărteze de persoana protejată.

În situația generării unei alerte de defecțiune, persoana supravegheată are următoarele obligații

a) să se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu;

b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia;

c) după caz, să se îndepărteze de persoana protejată.

În situația în care persoana supravegheată încalcă vrenuna din măsurile prevăzute în ordinal de protecție provizoriu/ordinul de protecție, conform art. 47 din Legea nr. 217/2003, republicată, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.    ,

În situația în care persoana supravegheată efectuează, cu intenție, activități care duc la distrugerea dispozitivului de supraveghere, conform art. 253, alin. (2^1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, fapta acestuia poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.    

Încetarea purtării dispozitivului electronic de supraveghere se realizează în următoarele situații :  

– încetarea măsurii de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere dispuse prin ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție sau ordin european de protecție;

-încuviințarea părăsirii teritoriului naţional de către persoana supravegheată, în condițiile art. 9 alin. (2)-(4) din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

-perioada în care persoana supravegheată execută o măsură preventivă privativă de libertate, o pedeapsă, o măsură educativă privativă de libertate.

-atunci când situația medicală a persoanei supravegheate impune, la solicitarea medicului

– defecţiune

– deces

– altă situație.   

Semnificația Sistemului de Monitorizare Electronică

În actualul context în care fenomenul violenței domestice ocupă un loc central în dezbaterile ce animă spațiul public, Sistemul de Monitorizare Electronică reprezintă o soluție legală, cu pronunțat caracter tehnic, menită a conferi un plus de protecție victimelor violenței domestice, prin monitorizarea respectării măsurilor de siguranță prevăzute în ordinul de protecție/ordinul de protecție provizoriu și crearea premiselor pentru o intervenție promptă a resurselor specializate, respectiv a organelor de ordine, în situațiile punctuale de încălcare a măsurilor în siguranță.      

În cadrul acestei conferințe reprezentanții presei au adresat întrebări legate de temele dezbătute fiindu-le oferite răspunsuri de către reprezentanții structurilor prezenți.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy