Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Funcții de conducere scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt continuați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical al unității se va organiza în data de 14.05.2019. ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 16.05.2019. ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, str. Dr. Denes Lászlo nr. 2, județul Harghita (în bibliotecă).

 • 1 post director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidsază, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate dc medicul dc familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice;

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Coucursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil al unității se va organiza în data de 15.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 17.05.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean dc Urgență Miercurea-Ciuc, str. Dr. Denes Lászlo nr. 2, județul Harghita (în bibliotecă).

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs (la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc) de la apariția acestui anunț până la data de 06.05.2019, între orele 08.00 – 15.00.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa la telefonul 0266/324.193, interior 109. Serviciul R.U.N.O.S. la secretarul comisiei de concurs, pe site-ul Consiliului Județean Harghita, www.judetulharghita.ro și pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și sunt afișate la sediul spitalului.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.