GAL BAZINUL DORNELOR – ANUNŢURI LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

0

Articol disponibil în: Română

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

Măsura M 1/6B

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

1.Data lansării: 24.10.2019

 2.Lansare  Măsura M 1/6B Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”

3.Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți:

– Entități publice- autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

–  ONG-uri definite conform legislației în vigoare,

– GAL-ul –dacă pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, identificate în SDL nu există nici un alt solicitant care să-și manifeste interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese,

– Parteneriat intre autoritatea publica locala si un furnizor de servicii sociale

– Furnizorii publici si privați de servicii sociale

Beneficiari indirecți: Populația care beneficiază de serviciul social

 

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 1/6B, este 10.000 euro

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 10.000 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  25.11.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 1/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

 

Masura 6/ 3 A „Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 

1.Data lansării: 24.10.2019

 

 2.Lansare Măsura 6/ 3 A „Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”

 

3.Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți: – Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un partener din categoriile de mai jos, şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol: fermieri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, şi de alimentaţie publică.

Beneficiari indirecți: Persoane fizice si juridice din comunitatea locala, agenți din domeniul turismului si alimentației publice, turiști.

 

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 6/3A, este

15.000 euro

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 15.000 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  25.11.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 6/3A sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

Agent dezvoltare : Stefan Laura

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

Măsura 7/6C “Infrastructura de bandă largă și soluții publice de e-guvernare în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 

1.Data lansării: 24.10.2019

 

 2.Lansare Măsura 7/ 6C “Infrastructura de bandă largă și soluții publice de e-guvernare în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”

 

3.Beneficiari eligibili:

– Entitati publice si private, parteneriate

– GAL, dacă pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, nu există nici un alt solicitant care să-și manifeste interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

– agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

– ADI, APL cu respectarea legislației specifice

 

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 7/6C, este

5.000 euro

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  25.11.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 7/6C sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

Agent de dezvoltare: Laura STEFAN

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 9/1C ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”

 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 

1.Data lansării: 24.10.2019

   2.Lansare Măsura  9/1C -”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”

3.Beneficiari eligibili:

 Beneficiari direcți: Furnizori de servicii de formare  sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi care aplică individual sau în parteneriat cu entităţi publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.

 Beneficiari indirecți: – Persoane fizice si juridice din sectorul agricol și forestier;

Grupul țintă: În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte grupul țintă este format din:

 1. a) fermieri care au accesat măsura M5 din strategia GAL
 2. b) fermieri/actori economici care intenționează să acceseze/ au accesat măsurile M6 și M4 din strategia GAL.

 

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 9/1C, este  5.000 euro

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro.

  6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  25.11.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 9/1C sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

Agent de dezvoltare: Laura ȘTEFAN

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy