A munkaerő foglalkoztatás ösztönzését célzó intézkedések

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Új, a munkaerő foglalkoztatását ösztönző intézkedéseket fogadott el a kormány szerdán, amely az álláskeresőkre, munkaadókra, de a diaszpórában élő románokra is vonatkozik.

Az új csomag az eddigi, mandátum elején beígért próbálkozások konkretizálódását szeretné elérni, uniós alapok és az állami költségvetés ötvözésével, koherens módon, a már létező intézkedések támogatásával. Gyakorlatilag ezeket az intézkedéseket újragondolták, több kedvezményezett kategóriát ölel fel a reális piaci hatás érdekében.

Ugyanakkor lényeges változásokat hoz a jelenlegi, szegénység megfékezésére, 2016 februárjában Dacian Ciolos miniszterelnök által hozott intézkedéseket szabályozó törvénykezésbe.

A szerdán elfogadott előírások valóságosan bátorítják úgy a munkanélküli személyeket, mint a munkáltatókat a munkahelyteremtést ösztönző kedvezmények által, a munkahelyek teremtése lévén a felső vezetés prioritásainak egyike.

A törvénymódosítás a kedvezményezettek jegyzékébe veszi azokat a fiatalokat, akik munkanélküliek és sem tanulmányokat nem folytatnak, sem semmilyen szakirányú képzésben nem vesznek részt (Not in Employment, Education or Training- NEET). Ezt az egyik legsérülékenyebb társadalmi csoportot eddig semmilyen országos program nem érintette.

Egy másik sérülékeny kategória akikre az újítások vonatkoznak, az a hosszú ideje munkanélküli személyek, akiket az eddigi törvénykezés kevésbé támogatott.

A konkrét intézkedések közé tartozik a munkaerő mobilitásának ösztönzése különböző jellegű prímákkal (indulási, alkalmazási, letelepedési) vagy az ingázási költségek megtérítésével. Például egy munkanélküli elhatározza, hogy megváltoztatja lakhelyét és 5 km- nél távolabb költözik eredeti lakhelyétől az új munkahely érdekében 12.500 lej letelepedési pénz kap. Ezek finanszírozása első ízben külföldi, vissza nem térítendő alapokból, valamint az állami költségvetés munkanélküli biztosításokra jóváhagyott alapjából történik.

Ugyanakkor a 76/2002, munkanélküli biztosítási és munkaerő foglalkoztatás ösztönzését szabályozó törvény kiegészítésére hozott Sürgősségi Kormányrendelet megemeli a munkaadók támogatására szánt összeget is.

Főbb módosítási javaslatok:

 • a munkahelykereső személyek szakosítási procedúrájának bevezetése a szakmai tájékoztatás és tanácsadás alkalmával, valamint kategorizálásuk foglalkoztathatóság szerint: könnyen, közepesen, nehezen és nagyon nehezen foglalkoztatható; A jelenlegi jogszabályozás értelmében ezt a munkaerő-elhelyező központokban erre szakosodott központokban végzik. A statisztikák szerint tavaly a tájékoztatás és szakmai tanácsadás által 61.479 személy talált munkahelyet.
 • mentori szolgáltatások létrehozása a nehezen és nagyon nehezen foglalkoztatható személyek számára az újraszakosodást követő 3 hónapos időtartamra a munkaadó beleegyezésével
 • aktiválási pénz juttatása adómentesen 500 lej értékben 3 hónapon keresztül, azon nyilvántartott munkanélküliek számára, akik már nem részesülnek a munkanélküli segélyben, de teljes idejű munkahelyen alkalmazták őket. Az aktiválási pénz nem adódik össze az alkalmazási,

illetve a letelepedési pénzzel.

 • az alkalmazási pénz összegének és odaítélési módozatának megváltoztatása- a juttatás összegét 0,5 lej/km szerint számolják ki, de nem haladhatja meg a napi 55 lejt, a konkrétan ledolgozott munkanapokkal arányosan. A juttatás havonta értendő, 12 hónapra szól, a munkanélküli hivataloknál nyilvántartott munkanélküliek részére, akik lakhelyüktől vagy stabil tartózkodási helyüktől 15 km-nél távolabb találtak munkahelyet;
 • letelepedési pénz odaítélése olyan munkanélküliek részére, akik a munkanélküli hivatal jegyzékében szerepelnek és akik a munkavállalás érdekében lakhelyüktől vagy stabil tartózkodási helyüktől 50 km-nél nagyobb távolságra kénytelenek költözni. Ezt a juttatást differenciáltan ítélik oda:
  1. 500 lej olyan személyeknek, akik nyilvántartott munkanélküliek és az alkalmazásuk érdekében megváltoztatják lakhelyüket
  2. 500 lej azoknak a személyeknek, akik családjukkal együtt költöznek
  3. abban az esetben, ha mindkét házastárs költözik, az egyikük megkapja a 12.500 lejt, a másik 3.500 lej letelepedési pénzben részesül
  4. abban az esetben, amikor a letelepedési pénzre jogosult személyeknek a munkáltató, vagy a helyi közigazgatás szolgálati lakást ad vagy felvállalja az ehhez fűződő költségeket a munkaadó illetve a helyi közigazgatás költségén, a személyek egyszeri letelepedési összegre jogosultak az alábbiak szerint:
 • 500 lej az a) és c) alpontokban leírt esetekben
 • 500 lej a b) alpont esetében
 • a letelepedési pénzt az a), b) és c) alpontok estében két egyenlő részletben utalják ki: az elsőt a beköltözéskor, a másodikat az alkalmazástól számított 12 hónap leteltét követően.
 • a d) pontban megállapított letelepedési összeget egy összegben juttatják
 • a letelepedési pénzt azok a román állampolgárok is megkaphatják, akik legalább 36 hónapos időtartamra éltek az EU- n belüli és az EGT munkaerő szabad mozgására vonatkozó jogával
 • a célcsoport oly módon való meghatározása, hogy ezáltal az Országos Mobilitási Terv által meghatározott területeken élő minden munkanélküli személy részesüljön az intézkedésekben.

A 2015 évi országos munkaerő foglalkoztatási program jelentése szerint a munkaerő földrajzi mobilizálásának ösztönzése által 1.291 személynek sikerült munkahelyet találnia.

Az elszegényedett vidékek elnéptelenedését megakadályozandó, a mobilitási csomag bátorítja ezen vidékek befektetőit szakképzett munkaerő vonzására más vidékekről.

Az elfogadott aktív intézkedéscsomag növeli a munkáltatóknak juttatott támogatások összegét. Továbbá ezek a támogatások a NEET és a hosszú ideje munkanélküli személyek kategóriájának foglalkoztatása esetén is odaítélhető:

 • valamely oktatási intézmény végzősét meghatározatlan időre alkalmazó munkaadó 12 hónapos időszakra havi 900 lej támogatásban részesül minden alkalmazott személy után;
 • fogyatékkal élő végzősöket meghatározatlan időre alkalmazó munkaadó 18 hónapos időszakra havi 900 lejes támogatásban részesül, minden alkalmazott személy után;
 • 45 évesnél idősebb munkanélkülieket, hosszú távú munkanélkülieket, NEET fiatalokat, vagy gyereküket egyedül nevelő munkanélküli szülőket alkalmazó munkaadó 12 hónapos időszakra 900 lejes támogatásban részesül minden alkalmazott után, azzal a feltétellel, hogy a munkaviszony legkevesebb 18 hónapos legyen
 • a támogatás a munkavállaló effektíven ledolgozott munkaidejével arányos, és a pihenőszabadság idejére is juttatandó

Jelenleg a 76/2002 törvény értelmében a munkaadók minden meghatározatlan időre alkalmazott végzős után 500 lej támogatásban részesülnek havonta, 12 hónapon keresztül; 600 lejben részesülnek a középfokú illetve posztliceális képzések végzőseit alkalmazó munkaadók; 750 lejes támogatásban részesülnek a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket alkalmazó munkaadók. 500 lejes támogatást élveznek a 45 év fölöttieket, gyermeküket egyedül nevelő munkanélkülieket alkalmazó munkáltatók, azzal a kitétellel, hogy a munkaviszony legkevesebb 18 hónapig tartson. Ugyanezekben a juttatásokban részesülnek azok a munkaadók, akik teljesítik törvény előírta kötelezettségüket és fogyatékkal élő személyeket is alkalmaznak az alkalmazottak számával arányosan. Továbbá azokra a munkaadókra is vonatkozik, akik olyan személyeket alkalmaznak, akik az alkalmazástól számított 5 éves határidőben kérhetik előzetes nyugdíjazásukat

 

 somaj

Sursa: ZPN

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy