A Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció nagyon súlyosnak találja Kelemen Hunor kijelentéseit

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 

 

Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció: kategorikusan elutasítjuk Kelemen Hunor nyilatkozatát. Felháborító és etnikai szeparatizmusra uszító. A Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (RMNK) panaszt tesz a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnál és parlamentnél azonnali intézkedések érdekében. A RMNK ugyanakkor Kelemen Hunor román állampolgárságának megvonását kéri az Állampolgársági Hatóságtól.

Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció döbbenettel vette tudomásul Kelemen Hunor RMDSZ képviselő centenáriumi ünnepséggel kapcsolatos nyilatkozatát.

Teljességgel megértjük és feltétlenül támogatjuk az etnikai együttélésre és toleranciára vonatkozó európai értékeket, mégis elítélendőnek és uszítónak találjuk a törvénykezésre nézve az RMDSZ elnökének kijelentéseit.

Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció panaszt tesz a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnál és Románia Parlamentjénél ezekkel a magyar közösségre nagy hatóerővel bíró kijelentésekkel kapcsolatban, amely kétségbe vonja a román állam létét, a törvényeket, a történelmet, a kultúrát és a nemzeti identitást.

Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció nagyon súlyosaknak tartja az RMDSZ szenátor kijelentéseit:

  1. Tagadja a román néphez és államhoz való tartozását a következő kijelentésével: ’…a románoknak meg kell érteniük…’. A szenátor úr ezek szerint államon és román népen kívüli. Nyilvánosan felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy mondjon le parlamenti helyéről és sürgősen tisztázza román államhoz fűződő viszonyát. Ellenkező esetben javasolni fogjuk az Állampolgársági Hatóságnak Kelemen Hunor román állampolgárságának visszavonását.
  2. A magyar nemzetiségű román lakosságot az ország törvényeinek be nem tartására uszítja azzal, hogy ’…személyesen elutasítom…’ Románia Alkotmányának és 1918 december 1-nek , mint MINDEN román Nemzeti Ünnepének tiszteletben tartását. Ez esetben feljelentést teszünk a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnál és Románia Parlamentjénél.
  3. Idegen állampolgári megközelítésből belülről támadja a román államot és igazságtan a román néppel az utóbbi 27 évben a magyar kisebbség nyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében tett erőfeszítéseit illetően. Mi több, a román állam már a pozitív diszkrimináció határáig ment el, ami a térség román lakosságának elszigetelődését és elvándorlását okozta.
  4. A román nép uszítása annak pártjai és intézményei ellen a saját kudarcának elrejtése érdekében. Megemlítjük, hogy az RMDSZ egy ROMÁN politikai formáció, amely helyi és központi szinten katasztrofálisan kormányozta és kormányozza ma is azokat a vidékeket, ahol az RMDSZ jelöltekre szavaztak. A többi pártnak címzett támadás ilyen kontextusban csak propaganda jellegű.

’ Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció nem tart attól, hogy az RMDSZ elveszi tőlünk Erdélyt, mint ahogy azt az RMDSZ elnöke állítja, hanem magasfokú instabilitás alakul ki Románia közepén a román polgárok fokozatos eltávolítása által ezekből a megyékből és de facto, nem de jure alakul ki egy párhuzamos állam. Ez mér folyamatban van és a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció tanulmánya be is bizonyítja. A román hatóságok reakcióhiánya elősegíti ezt a tervet. Felhívást intézünk a romániai magyar nemzeti kisebbséghez és a Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár, Kolozs megyei román kisebbséghez, hogy ne hagyják magukat megtéveszteni egyes magyar vezetők gyűlöletre és megosztásra irányuló kijelentéseitől, és keressék egy harmonikus együttélés lehetőségeit’, nyilatkozta Alexandru Cumpanasu, a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció elnöke.

Agerpres

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy