Anarchia a csíkszeredai kórházban?

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Nem is értem, hogy működik még egyáltalán a csíkszeredai kórház és főleg kinek a támogatásával van még székében a kórház vezetősége.

A legutóbbi különös történet a laboratóriummal kapcsolatos. Pontosabban úgy tűnik, hogy azt a céget, amelyik eddig végezte az analíziseket lapátra tették, és egy olyan céget részesítenek előnyben, amelyik nemhogy alacsony, hanem lehetetlenül alacsony árakat ajánlott a megjátszott közbeszerzési kiíráson. Ez arra utal, hogy a különbözetet nem becsületes úton fogják megszerezni.

Próbáltunk kapcsolatba lépni Demeter Ferenc úrral a kórház igazgatójával, de 8 próbálkozás után rájöttünk, hogy az igazgató úrnak rejtegetni valója van és kerül minket. A kórházban történő dolgokról tudomást szerezve nem is csodálkozom, hogy nem szeretne a kérdéseinkre válaszolni, úgyhogy elmondjuk, amit hallottunk, a kórház szemszögét mellőzve, mert ott hiányzik a kommunikáció.

A kórházon mindenféle kenőpénzt hordozó cég és cégecske élősködik. A legsúlyosabb, amire gyanakszunk az, hogy a kórház nincs felkészülve egy tömeges munkabaleset vagy természeti katasztrófa előidézte helyzet kezelésére. Belső források szerint a tömeges balesetekben vagy váratlan helyzetekben szükséges egészségügyi anyagok és gyógyszerek teljességgel hiányoznak. Elképedve vettük tudomásul, hogy a kórház nem rendelkezik saját laboratóriummal, mint más megyei kórházak az országban. Az elemzéseket egy magáncég végzi, kényszerhelyzet esetén (földrengés, árvíz) a szolgáltatást végző cég mentesül minden felelősség alól és pont az ehhez hasonló helyzetekben lesz képtelen a kórház analíziseket végezni.

Számos súlyos probléma van a kórházban és kétség nélkül megállapíthatjuk, hogy a betegek napjai meg vannak számlálva, főleg vészhelyzetekben. Nem a kórház vezetői a vétkesek, hanem azok a politikai vezetők, akik ezeket a vezetőket a székeikben megtűrik.

A Csíkszeredai Megyei Kórház igazgatójának, Demeter Ferenc véleményének hiányában nézzük meg a kialakult helyzetet a laborvizsgálatokat végző cég adminisztrátorának szemszögéből.

A felmerült problémák kapcsán mi történik a valóságban? Több óvást is benyújtottak a közbeszerzési kiírással kapcsolatban. Kérem, mondja el nagy vonalakban.

Tavaly májusban volt egy közbeszerzési kiírás, aminek a Megyei Sürgősségi Kórház által kihirdetett eredményét megfellebbeztük. Három fellebbezést és egy pert követően a Marosvásárhelyi Fellebbezési Bíróságon, még mindig a vesztes helyzetében vagyunk, 16 év együttműködés után a kórházzal. A kórház figyelmen kívül hagyja a CNSC (Országos Fellebbezéseket megoldó Tanács) határozatait.

Miért nem hajtja végre a kórház ezeket a határozatokat?

Ez hatalommal való visszaélés. Az igazgató úr azt állítja, hogy mi március 1-jén nem akartuk aláírni a szerződést a kórházzal és ezért maradt a kórház labor nélkül. Pontosítani szeretnék, hogy a kórház egy keretszerződést akart aláíratni velünk február 29-ei lejárattal, aztán egy következő szerződést március 1-jei kezdettel, vagyis amikor már a keretszerződés érvényét veszítette. Egy törvénytelen szerződés aláírására akartak rávenni. Bármelyik pillanatban jött volna a Számvevőszék és mi két hónapon belül hoppon maradunk, mert az említett szerződés alapján nem fizethettek volna nekünk. Demeter úr azt hajtogatja, hogy a Prodia nem akarta aláírni a szerződést. És valóban nem írtunk alá semmilyen törvénytelen szerződést.

Mi a konfliktus oka?

Nem tudjuk mit vétettünk. 63 alkalmazottunk van, ebből 35 Csíkszeredában. A kórházban dolgozók fel kell szabadítsák a posztjaikat. A Prodia nem vesztette el a működési engedélyét, továbbra is dolgozni fog, ahogy eddig dolgoztunk a járóbeteg rendelőben, úgy dolgozunk ezután is. Szerződésünk van a Biztosítóházzal, jó a viszonyunk, pénz is van, igaz nem elegendő, de Csíkszereda lakosságát és a megyét ki tudjuk szolgálni. Ugyanis munkapontunk van Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron is. A pácienseknek tudniuk kell, hogyha el is veszítjük a kórházat továbbra is jelen leszünk és dolgozunk, ahogy eddig tettük.

Ön szakmabeli. Miért nem felel meg a kórházi laboratórium ezen analízisek elvégzésére? Amennyire megértettem ki szeretnék adni a szolgáltatást, nincs saját labor, az emberek nem tudják, mi történik…Miről van szó?

 

16 évvel ezelőtt a kórház laboratóriumát ún. külsős cég vette át nevezetesen a Prodia. A külsős cég alkalmazása azt jelenti, hogy nem kell a közbeszerzési nehézségekkel bíbelődni. Egy privát labor rendelkezik a szükséges felszereléssel és a vegyszereit sem közbeszerzéssel vásárolja, így sokkal rugalmasabb és operatívabb. Mikor a kórháznak szüksége van valamilyen reagensre a SEAP-on keresztül teheti meg. Ez pedig időigényes.

Úgy gondolja, hogy eltávolították a kórházból egy másik cég érdekében, amelyet a kórház vezetősége favorizál?

Igen, így gondolom. Egy szoros kapcsolat van ezzel a céggel, amely régebb is dolgozott a kórházzal, gyógyszereket és egyéb gyógyászati eszközöket szállítottak a kórháznak és most lám a laborban is ott vannak. Egy anya-lánya vezette cégcsoportról van szó, amelyhez az igazgatóság ragaszkodik és ez vezetett a nézeteltérésekhez. Nem volt semmi sürgető szükség, ami a szolgáltató lecserélését indokolta volna. Az sem igaz, hogy a fellebbezések miatt a kórházat pénzveszteség érte. Igaz, hogy a havonta benyújtott számlák értéke egy ideje megemelkedett, de nem azért mert mi drágítottunk, hanem mert emelkedett az elvégzett analízisek száma. Az utóbbi időben az egy évre eső analízisek száma növekvő tendenciát mutat. Az igazgató úr oda kellene figyeljen a nyilatkozataira, mert hamis nyilatkozatot tenni már a törvénytelenség határát súrolja.

Láttam a környező megyékben, hogy a kórházaknak saját RENAR megbízással rendelkező laboratóriumaik vannak. A Hargita megyei menedzserek eltérnek ettől a gyakorlattól. Helyes ez?

Mi megnéztük a kórház költségvetését. Számokra nem emlékszem. A kórház egyetlen kikötése az volt, hogy ne haladjuk meg az addig laborköltségekre fordított összeget. Ez a szolgáltatás kiadásának pillanatáig 12%-a volt a laborköltségeknek. Miután mi átvettük a szolgáltatást a kórháznak havonta benyújtottunk egy számlát, amit kifizettek és nem voltak személyzeti, beszerzési és egyéb gondjaik. El is felejthették a labort.

Ezeket a számlákat nem a kórház pénzéből fizetik, hanem az Egészségügyi Pénztár fizeti.

Valóban. Székelyudvarhelyen is kiadták a laborszolgáltatást, mint saját laboratórium, így az Egészségügyi Pénztártól kapott pénz a kórház kasszájába megy.

A történtekre való tekintettel, szándékában áll-e a kórházat hatalommal való visszaélésért beperelni? Vagy a polgári vonalon marad?

Még nem tudnám konkrétan a vádpontokat felsorolni, ezzel az ügyvédeink és jogtanácsosaink fognak foglalkozni. Egy biztos, hogy a törvényhez folyamodunk. Milyen vádakkal az még eldől, a hatalommal való visszaélés biztosan köztük lesz.

I.R.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy