Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Kájoni János Megyei Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Kájoni János Megyei Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Kájoni János Megyei Könyvtár tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón), 2017 október 25-ig, 16:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

  1. Részvételi feltételek:

Általános követelmények:

a.)    román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;

b.)   a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;

c.)    megfelelő tanulmányi végzettség

d.)   megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén

e.)    egyéb követelmények

Speciális követelmények:

a.)    felsőfokú végzettség záróvizsgával művészet, kultúra, filológia, gazdasági, management vagy jogi szakterületen

b.)   minimum 3 év szakmai régiség;

c.)    szakképesítés management területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

a.)    Részvételi kérelem

b.)   Személyi igazolvány másolata

c.)    Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)

d.)   Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

e.)    Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról

f.)     Erkölcsi bizonyítvány

g.)    Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos

h.)   3 évre (2017-2020) szóló menedzsmentterv a Kájoni János Megyei Könyvtár vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Kájoni János Megyei Könyvtár tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2017-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 1462 /2017 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektronikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

 

 

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy