Mi az igazság a Beke-ügyben

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Advent utolsó pillanataiban mindannyiunkat a Karácsony közeledése, Jézus születése kellene foglalkoztasson. Természetes lenne, ha gondolataink a forradalomban a szabadsagunkért elhunytak felé szárnyalnak, így tisztelegve azok előtt akik Temesváron, Nagyszebenben, Brassóban, Jászvásáron és más településeken vérükkel váltották ki szabadságunkat. Emberségesebbek kellene legyünk, hogy éreztessük szász, székely, magyar, cigány és román ajkú ’89-es hőseinkel egyaránt, hogy a 26 évvel ezelőtt kivívott szabadságot nem engedjük át olyanoknak, akiknek a bomlasztás és a széthúzás az érdekük. Erkölcsi kötelességünk megmutatni, szabadok vagyunk egymást szeretni, egymással barátkozni, együtt játszani és felcseperedni.Beke-Istvan-Attila

Ezek a gondolatok, no meg a Beke István ártatlanságát állító félrevezetők és manipulálók helytállása késztetett arra, hogy ma, 2015 december 23-án adatokat gyűjtsek és megírjam ezt a cikket. Egy feltáró cikket, mely tényekkel és bizonyítékokkal szolgál, nem pedig az olvasót félrevezető hipotézisekkel. Egy cikk, mely felszínre hozza a hatóságok által feltárt valóságot Beke Attila István perében.

Maradéktalanul elfogadom, a terrorvádak annyira súlyosak, hogy nincs olyan ember ebben az országban, aki azt egyszerűen elfogadja, az Európába mára elterjedt terrorizmus megtagadása keltve bennünk azt az érzést, hogy minket talán semmi rossz nem érhet.

Következésképpen, hivatalos bűnügyi források szerint, mégpedig a bírósági indoklásából a helyzet a következő:

2015 december 1-én, Beke István Attila a bukaresti bűnügyi I-es részleg Ítélőtábla bírója elé állították. Ez idő alatt végig védőügyvéd vett részt a tárgyaláson (nevét nem közöljük beleegyezése nélkül).

Az ügyész vitathatatlan tényeket terjesztet elő miszerint Beke István Attila felvállalta, aztán beszerezte egy rögtönzött robbanószerkezet gyártásához szükséges összetevőket. Szándékában állt a pokolgépet december 1.-én felrobbantani kézdivásárhelyen, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezet, melynek tagja, revízionista-szeparatista célkitűzései eléréséért.

A már említett bűnügyi források szerint, a szerkezetet a „Gábor Áron szobor környékén, egy a katonai felvonulás útvonalán található kukában kellet elhelyezni” úgy, hogy a robbanást követően „azt lehessen mondani, hogy Kézdivásárhelyt megtámadták a terroristák„.

A borzalmas tettre készülő egyén és társai kódoltan beszéltek egymással mondván, hogy „meg kell próbáljuk, nem faljuk fel az egész pizzát, csak megízleli az ember, hogy lássa, milyen„, ahol a „pizza” szó a rögtönzött robbanószerkezetre utal, állítva, „megérné megtenni, legalább több tapasztalatunk lesz„.

A felmutatott és a bíró által elfogadott bizonyítékok közt megtalálható:

– egy zárt helységben, 2015 október 10., több személy között megtörtént és rögzített beszélgetés melyből vitathatatlanul kiderül Beke István Attila szándéka (annak ellenére, hogy utólag azt állította, tervük csak móka volt, hogy ezáltal megtévesszék az utána nyomozó hatóságokat). A beszélgetésben, az jelenlévők arról egyezkednek:

  • hogyan kell cselekedniük ahoz, hogy ne maradjon ujjlenyomat,
  • miként lehet egy időzítőt felszerelni a robbanószerkezetekre,
  • hogyan lehetséges a robbanóanyag felrobbantása távolról egy mobil telefonkészülék segítségével,

Beke István azt állította, tudja miként csatlakozzon mobil telefonról a Kézdivásárhely központjában lévő boltja közelében található videókamerára, lehetősége lesz követni majd a Románia nemzeti ünnepe alkalmával megszervezettt felvonulást és távolról aktiválni a robbanószerkezetet ‘még akkor is, ha családjával elutazik a városból'”.

  • mi a tennivaló a hívó beazonosítása ellehetetlenítése érdekében,

A tettek ködösítése érdekében ‘használatlan telefonkártya és készülék megvásárlását, amellyel egyszer hívsz, aztán eldobod minkettőt’ javaslat született, Beke István mondva, hogy ‘a miénkre szerelt időzítő legtöbb 24 óra’. A vádlott Beke István lakásán végzett házkutatáskor egy 12 V elektromos időzítőt koboztak el. Ugyanakkor, a bűnügyi eljárás során bizonylat keletkezett arról, hogy a 2015 október 10.-i találkozást követően a vádlott Beke István Attila új telefon készüléket vásárolt a www.rezistent-telefon.ro honlapról„.

  • hogyan kell a gyutacsot felszerelni,
  • ki legyen a robbanóangyakok megvásárlója, annak érdekében, hogy a résztvevők elkerüljék a hatóságok figyelmét,

A Temes megyei Rendőrség 2015 november 23.-án, a ‘2015-2016-os Tűzijáték’ Országos Tevékenységi Terv alapján, a temesvári SC DENNY B SRL -nél végzett ellenőrzés során, megállapította, a temesvári SC DENNY B SRL eladott 20 dobozt tartalmazó, FP3-as kóddal rendelkező 400 db. pirotechnikai eszközt Beke István Attila magán személy részére, megszegve ezáltal az 1995/126-os, a robbanóanyagokról szóló törvény előírásait (Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive).

A bűnügyi eljárás során bizonylat keletkezett arról, hogy az FP3-as kódhoz tartozó pirotechnikai eszközök a III-as, pirotechnikai szakképzettséggel nem rendelkező magán és jogi személyek tulajdonába nem kerülhetó, tiltott kategóriába tartoznak. Jelen bűnügyi per értékelésében, ezen kategóriához tartozó pirotechnikai eszközök veszélyeztetési szintjét nemcsak a termékegységkénti robbanóanyag mennyisége, hanem erőss hatású robbanást keltő anyagokat tartalmazó egyedek nagy mennyisége (400 db) adja, valamint ezek alkalmassága egy erőss hatású rögtönzött robbanószerkezet összeszereléséhez.”

  • hogy lehetősége van távolról, nézőkénk figyelni a robbantást, miközben a tömeg pánikba esése a lényeges a robbanás pillanatában,
  • a sajtóban keltett visszhang, remélve, hogy a BBC érdeklődését is felkeltik majd.

Bármennyire is szeretnénk elhinni, hogy csak móka volt, a beszélgetés nagyon is komoly, és igazi bűncselekmény elkövetési tervét képezi.

Sőt, a bíró jelenlétében Beke István Attila azt állította, a rögtönzött robbanószerkezet megnevezéséhez használt „pizza” szó egy sajtóban megjelent cikkre utal. Sajnos nem tudta, hogy a rajtaütés napján, 2015 november 30-án, a találkozón résztvevő „bajtársból” kettőnek nagy gondot okozott az említett „pizza” és a lakásán végzett házkutatás (kiderült a köztük történt telefonbeszélgetésekből), ami kétségkívül bizonyítja a terrormerénylet tervének létezését.

Ugyanakkor, Beke István Attila megtagadta megnevezni a 2015 október 10.-i gyűlésen résztevőket mivel két külföldön tartózkodó személy kivetelével, akit a bűnügyi hatóságok nem tudtak szembesíteni, nem állt lehetőségébe azok nyilatkozatait tartalmilag féken tartani.

A tény, hogy létező robbanóanyagról és egy detonáló szerkezetről esett szó ami házkutatáskor került elő, és szintén a bűncselekmény elkövetésének szándékát támasztja alá.

A fentebb elmondottak elegendőek bizonyítani a Beke István Attila által folytatott belszélgetés és terv valós alapját.

Beke István Attilát előzetes letartóztatásba helyezték így elhárítva a veszélyhelyzetet amely a bűncselekmény bonyolultságában és annak előkészítésében, a házkutatás alkalmával megtalált pirotechnikai anyagok tulajdonságában és azok nagy mennyiségében, valamint egy erőss hatású rögtönzött robbanószerkezet összeszerelésének és aktiválásának nagy valószínűségében nyilvánul meg. A házkutatások alkalmával 400 db. ilyen szerkezetet találtak, ebből 20-at aktiváltak egyidejűleg, az így keletkezett robbanás szele egy 3 méterre elhelyezett manökent semmisített meg.

A 2015 november 30-án végzett házkutatáskok alkalmával, többek között 195 db. III-as kategóriájú FP3 kóddal rendelkező robbanó szerkezetet azonosítottak be és foglaltak le a megtalált 400, Beke István Attila vádlott által törvényt sértő körülmények között megvásároltak közül; pirotechnikai II-es kategóriájba tartozó, fehér füstöt felszabadító robbanó anyagok; egy elektromos impulzusokat kibocsátó és időzítő eszközt stb.”

A bűncselekmény tervének végrehajtásának célja a pánikkeltés és ezáltal a HVIM, melynek tagja a vádlott, célkitűzései megvalósítása. Egy olyan merényletről van szó amelyet kijátszottak a hatóságok.

Az ügyben kimondottan fontos szerepet töltött be az ügyész által felmutatott bizonyítékok miszerint 2014-es évvel kezdődően, idegen állampolgárok/kettős állampolgársággal rendelkező személyek érdeltek a magyarországi szélsőséges HVIM romániai szervezetei tagjainak testi felkészítése iránt erőszakos tettek elkövetése céljából, ami íme a terrormerénylet előkészítéséhez vezetett.

Véleményünk szerint, kihallgatása során Beke István Attila elveszítette emlékezőképességét mondván, hogy „helyenként nem ért egyet a HVIM ideológiájával” és nem tudja miként lehet több robbanószerkezet működését összehangolni úgy, hogy a robbanás egyidejűleg történjen (olyan körülmények között, hogy kézdivásárheliek tudják róla, hogy jó elektrótechnikus).

A találkozón résztvevők megegyeztek abban, hogy mivel ért az elektrótechnikához, a szerkezetet Beke István szereli össze felhasználva egy gyutacsot ‘amely képes egyidejűleg szikrát adni 3-4 petárdának’ és ‘még csak egy elemre van szükség’.

A robbanó anyagok, II-es és III-as besorolású pirotechnikai tiltott elemek birtoklása mellett, Beke István vádlott lakásán megtaláltak egy 12 V elektromos időzítő készüléket melynek maximális hatóideje 24 óra.”

Beke István Attila kérte, ne helyezzék előzetes letartóztatásba mivel családapa és bűntettlen előéletű vállalva, hogy szabadlábra helyezése után megszakítja a kapcsolatot a szervezettel és a csoportulás tagjaival.

Végezetül a vádirat megjegyzi, hogy a bűncselekmények kimondottan veszélyesek társadalmi szempontból, ezt alátámasztja úgy a törvény által előírt büntetés (10-től 20 évig tartó szabadságvesztés és ennek fele, vagyis 5-től 10 évig, a merénylet elkövetéséért, valamint 5-től 12 évig tartó börtönbüntetés meghosszabbítva az időtartam 1/3-val, a 2004/535 törvény előírásainak megfelelően, ami 16 év börtönbüntetést jelent), mint a tettek elemzése az előkészület és elkövetési körülmények szempontjából, figyelembe véve azt, hogy a vádlott beszerezte a rögtönzött robbanó készülék elkészítéséhez szükséges elemeket melyet pánikkeltés érdekében kézdivásárhelyen szándékozott felrobbantani a december 1. alkalmával szervezett rendezvényen, így felelve meg a magyarországi szélsőséges-nacionalista „64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom”, HVIM, erdélyre vonatkozó revizionista-szeparatista célkitűzéseinek, ezáltal akadályozva a román hatóságokat az állami hatalom gyakorolásában Románia egy bizonyos részén, a bűncselekmény tervének komplexitása, következménye és több személy bevonása annak célkitűzése eléréséért.

Azon fajta bűncselekmények mint amilyenre bizonyíték van az ügyben sértik a békés életmódot és az állmpolgárok biztonságát, nyomást gyakorolva lelkivilágukra, főleg a jelenlegi európai közéleti helyzetben és tekintettel a nemrégiben párizsban történt tragikus kimenetelű merényletekre.

Ami az életkort és képzést illeti, a vádlott fel kellett volna mérje egy különösen súlyos társadalomellenes viselkedés következményeit, megfelelő, a törvények előírásainak betartására és azok tiszteletbentartására irányuló magatartást folytatva.

Ami a védelem által felhozott személyes körülményeket illeti, ezek természetesek, egyáltalán nem dicséretre méltóak, a tettek elkövetése elött pedig nem késztették a vádlottat egy társadalmilag elfogadható, a törvények tiszteletbentartására irányuló viselkedésmódra.

A vádlott bűntetlen előélete, ami előnyére szolgál, minden állampolgár természetes helyzete és ezt a helyzetet így kell kezelni, nem szolgálhat jutalom alapjáúl, és nem képezi különösebb polgári érdem mércéjét, ezért, tekintettel a vádak súlyosságára, nem alapozza meg a szabadlábra helyezést az eljárás jelenlegi fázisában.

Igaz, hogy a jogerős döntés meghozataláig a vádlott ártatlansági vélelemnek örvend viszont, ha bizonyos kifejezetten megfogalmazott feltételek adottak, a törvényhozó úgy rendelkezik, megelőző intézkedést foganatosít, attol eltekintve, hogy a vádlott elismeri, vagy sem a vádakat, bűntetlen, vagy bűntetett előéletű, a belső eljárási módszerek teljesen tiszteletbe tartva az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkelyének előírásait.

 

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy