Szent Péter és Pál apostolok (június 29)

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 

 

Minden év június 29-én a hívők Péter és Pál apostolokat, a kereszténység két legnagyobb szentjét tisztelik.

Szent Péter apostol – Jóna fia és András apostol testvére, a galileai Betsaidában született. Zsidó neve Simon volt, de a Megváltó Kéfának (kő) fogja hívni. Egy csodálatos horgászat után a Genezáret-tavon elhívást kap, hogy emberhalász legyen. Az apostolok nevében megvallja Krisztus istenségét, de megtagadja Krisztust, amikor elfogják, hogy keresztre feszítsék. Az Úr mennybemenetele után Péter beszél a tanítványok összejövetelén, és Júdás helyett Mátyást választják apostolnak. Pünkösd napján Szent Péter apostol prédikációja után háromezer ember keresztelkedik meg.

Szent Péter apostol Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, Kis-Ázsiában, egészen Babilonig prédikált, élete utolsó részében pedig Rómában. Szent Péter fejjel lefele keresztre feszítve halt meg 67-ben, június 29-én.

Szent Pál apostol eredetileg a kilikiai Tarzuszból, Benjámin törzséből származott. Szent Pál a tudós Gamaliel tanítványa volt. Pál Tarzuszban élt, és a keresztények ellen harcolt. Szent Pál apostol részt vett István vértanú meggyilkolásában. A damaszkuszi úton Krisztus vakító fényben jelent meg neki, és megfeddte: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”. Megtér, és Ananiás, Damaszkusz püspöke megkereszteli. Szent Pál apostol három nagy missziós útra indult, és 14 levelet írt, amelyek megtalálhatók a Szentírásban. Néró császár parancsára 67-ben lefejezték.

Mivel Péter és Pál apostolok börtönben voltak, mert Krisztust Isten Fiának vallották, a romániai büntetés-végrehajtás védőszentjei lettek.

 

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy